Kereső toggle

Szigorúan ellenőrzött porták

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Magas bírságokra számíthatnak június közepétl azok, akik nem jól szétválogatva dobják a szelektív hulladékgyŐjtkbe a szemetüket, vagy éppen nem gyomlálják ki a házuk eltti területet. Többek között ezt is tartalmazza a Fvárosi KözgyŐlés új rendelete, amely a múlt héten lépett életbe.

Múlt héten lépett hatályba egy új rendelet, melyben a Fővárosi Közgyűlés meghatároz úgynevezett tiltott, közösségellenes magatartásokat. Az önkormányzatoknak emiatt május 31-ig hatályon kívül kellett helyezniük a saját rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A jogszabály olyan cselekedeteket sorol fel közösségellenes magatartásként, amelyek korábban tiltottak voltak ugyan, ám most nincsenek felsorolva az új szabálysértési törvényben. Ugyanakkor a helyi képviselő-testületek lehetőséget kaptak arra, hogy saját tiltott, közösségellenes magatartásokat is meghatározzanak rendeleteikben, és ezek megszegőit megbírságolhassák.
Az új rendelet érdekességét az adja, hogy az elkövetőket 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja egy közterület felügyelő, de ha az ügy átkerül a jegyzőhöz, akár 150 ezer forintos büntetés is kiszabható. Így járhat például az, aki nem gyomlálja ki a háza előtti területet, vagy rosszul válogatja szét a hulladékot, és mondjuk a papír tejesdobozt a műanyaggyűjtőbe dobja. A rendelet ugyanis a Magyarországon egyelőre nem túl elterjedt szelektív hulladékgyűjtők helytelen használatát is szankcionálja.
A jövőben célszerű lesz vigyázni, nehogy valaki a házunk előtt essen hasra a síkos járdán, mivel már az is közösségellenes magatartás, ha a tulajdonos nem gondoskodik megfelelően ingatlana előtt a síkosság-mentesítésről, vagy éppen nem lapátolja el a havat. A rendelet kitér a kirakatok tisztaságára is, és bírsággal sújtaná azokat, akik nem tartják tisztán egyéb reklámfelületeiket.
A tulajdonosoknak gondoskodniuk kell továbbá a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról, valamint a járda vagy út felé nyúló ágak és bokrok nyeséséről. A bontási és építési területeket is tisztán kell tartaniuk. Az ingatlan területén lévő építési anyagot és törmeléket a kihelyezéstől számított nyolc órán belül el kell szállítani. Bajba kerülhet az is, aki üzemképtelen járműveit lakótelepi, lakóparki parkolókban helyezi el, június 15-től már ez is közösségellenes magatartásnak minősül.
A Hetek értesülései szerint egyes önkormányzatok máris élni szeretnének a saját közösségellenes magatartási kódexük megalkotásának jogával, például szankcionálnák a társasházak házirendjének megszegését is. Természetesen itt is maximum 150 ezer forintos bírságot szabhatnának ki a jegyzők.
Az ügymenet a közigazgatási eljárási törvény alapján zajlik majd, de a rendelet annyira friss, hogy még nem alakult ki az ügyintézés rutinja. Arra azonban alighanem számítani lehet, hogy a szigorú szabályozás felélénkíti a nagy hagyományokkal bíró „feljelentési kultúrát”. Az egyik fővárosi kerület osztályvezetője elmondta lapunknak, hogy a bejelentéseknek általában 10 százaléka rosszindulatú, az eljárások során kiszabott büntetések pedig 10-20 ezer forintra tehetők. A büntetésekből befolyó összegek felett az önkormányzat rendelkezhet.

Olvasson tovább: