Kereső toggle

Oklevél melegeknek

Átnyomta a kormány a bejegyzett élettársi kapcsolatot

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Kijelenti-e ön, Kis Tihamér, hogy az itt megjelent Nagy Ödönnel élettársi kapcsolatot köt? Ha igen, kérem, feleljen hallható szóval. Kijelenti-e ön, Nagy Ödön, hogy az itt megjelent Kis Tihamérral élettársi kapcsolatot köt? Ha igen, kérem, feleljen hallható szóval. A Magyar Köztársaság által rám ruházott hatalmamnál fogva kijelentem, hogy Kis Tihamér és Nagy Ödön a Magyar Köztársaság családjogi törvénye alapján élettársak.

Körülbelül így hangzik majd június 1-jétől az ország csaknem 300 anyakönyvvezetője előtt megköthető bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos szövege. Miután ugyanis a Bajnai-kormány miniszterei hétfőn letették ünnepélyes esküjüket a parlamentben, a T. Ház első határozatainak egyike a melegházasság előszobáját jelentő együttélési forma megszavazása volt. Hogy a sok sebből vérző magyar gazdaság gyógyítgatása közepette miért éppen ennek a megannyi társadalmi feszültséget generáló kérdésnek a rendezése volt ennyire sürgős, arra csak azok tudnának válaszolni, akik magukévá tették azt az összeesküvés-elméletet, amely szerint ez volt az ára az SZDSZ „Bajnaibarát" hozzáállásának a kormányalakítás baljós napjaiban. Az új jogszabályt, valamint az ezzel összefüggő és az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges módosításokat az országgyűlési képviselők 199 igen (183 MSZP + 16 SZDSZ), 159 nem és 8 tartózkodás mellett fogadták el. A törvény szerint bejegyezett élettársi kapcsolatot két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet anyakönyvvezető előtt.

Az Alkotmánybíróság (Ab) tavaly év végén egyszer már megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, így az nem lépett hatályba január 1-jén. Akkor az volt a testület kifogása, hogy ha ilyen kapcsolat férfi és nő között is létesíthető, akkor az az Alkotmány által védett házasság megkettőzésének tekinthető. Ráadásul az egyik szabály az új jogintézményt a lényeges tartalom tekintetében azonossá tette a házassággal. Mivel az Alkotmánybíróság nem tartotta alkotmányellenesnek az azonos neműek tartós párkapcsolatának törvényi rendezését, a kormány már márciusban új törvényjavaslattal rukkolt elő, majd a héten kipipálta e jogalkotási kötelezettségét.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) tájékoztatása szerint valamennyi fővárosi kerületben és megyei jogú városban található összesen 286 okmányirodában jelentkezhetnek a meleg párok együttélésük törvényesítése céljából. A törvény azonban arra is felhatalmazást ad a miniszternek, hogy az igények ismeretében szélesítse a lehetséges helyszínek körét, ami Draskovics úr egyik munkatársa szerint „politikai megfontolás kérdése" csupán. A hazánkéhoz hasonló lélekszámú Írországban évente 110 egynemű pár él a lehetőséggel. Ha Magyarországon is ez a nagyságrend várható, akkor az adófizetőknek egyelőre 300 millió forintjába kerül az átállás (informatikai fejlesztés, anyakönyvek, okmányok stb.), amennyiben viszont „beindul az üzlet", az összeg - valamennyi anyakönyvezésre kijelölt helyszínt bekalkulálva - akár 2,5 milliárd forintig is felkúszhat. És akkor még nem említettük, hogy a törvény hatálya kiterjed mindazokra a külföldi melegekre, akik hazánkban letelepedési engedéllyel rendelkeznek.

Az új jogszabály a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, ami azt jelenti, hogy június 1-jétől már örök hűséget fogadhatnak egymásnak a homoszexuális partnerek. Az anyakönyvvezető előtt elmondott fogadalomtétel ugyanaz lesz, mint a hagyományos házasságkötéseknél, azzal az eltéréssel, hogy az együttélési formára vonatkozó utalások nem a házasságot, hanem a bejegyzett élettársi kapcsolatot említik. Laborcné dr. Balogh Éva szerint mindez nagy vívmánya Magyarországnak, és már le is gyártották az új anyakönyveket, hogy a frigyek minél előbb megköttethessenek. Az IRM Alkotmányjogi Főosztályának vezetője azt is elmondta lapunknak, hogy a népességnyilvántartás ezentúl tartalmazni fogja az egynemű párok személyi adatait és lakcímét, illetve a családi állapot rovatban a bejegyzett élettárs státusz szerepel majd.

Az SZDSZ üdvözölte az Országgyűlés döntését, mivel megítélésük szerint körülbelül félmillió magyar ember számára teremt „egy élhetőbb országot és lehetőséget magánéletének törvényes rendezésére". Azok kedvéért, akik esetleg úgy érezték volna, hogy a meleglobbi ezzel sikerének csúcsára ért, a kommünikét jegyző Gusztos Péter frakcióvezető-helyettes és Léderer András ügyvivő egyúttal azt is kijelentették, hogy a javaslat elfogadása „nem tekinthető végállomásnak a szexuális kisebbségek jogegyenlőségének ügyében".

A jobboldal öröme nem ilyen felhőtlen. Mind a Fidesz, mind a KDNP alkotmányellenesnek tartja a törvényt. Utóbbiak nyílt levélben fordultak a köztársasági elnökhöz, mivel most már csak ő akadályozhatja meg a jogszabály hatályba lépését. Semjén Zsolt elnök szerint az új élettársi forma nem különbözik markánsan a házasság intézményétől, így továbbra sem érvényesül az Alkotmány házasságot védő szerepe. Társadalompolitikai aggályuk pedig az, hogy az egynemű párok a törvény értelmében ugyanúgy jogosultak egymás után özvegyi nyugdíjra és az özvegyi jog biztosította lehetőségekre, mint a „hagyományos" házasságban élők. Mindezek miatt arra kérik Sólyom Lászlót, hogy „a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényről előzetes normakontrollt kérni szíveskedjen".

„A köztársasági elnök úr előtt három lehetőség van ebben az esetben is" - tájékoztatta lapunkat Kumin Ferenc, az elnöki hivatal Stratégiai és Kommunikációs Főosztályának vezetője: a kézhezvételtől számított 15 napon belül aláírja a törvényt; vagy visszaküldi az Országgyűlésnek megfontolásra; vagy előzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól, amennyiben alkotmányellenesnek ítéli valamelyik rendelkezését.

Új lendület az ingatlanpiacnak

Miután az Országgyűlés elfogadta az egynemű párok együttélését szabályozó új törvényt, egyes ingatlanfejlesztők szerint közös lakásvásárlási igényeivel Magyarországon is tömegesen jelenhet majd meg a lakáspiacon ez az új réteg. Előrejelzések szerint a lakóparkok finanszírozóinál könnyebben jutnak majd lakáshitelhez azok az élettársi kapcsolatban élők, akik új lakást szeretnének vásárolni. Berlinben, Párizsban, Amszterdamban vagy akár Sydney-ben nem ritka, hogy külön lakóházakat építenek azoknak, akik azonos neműekkel tartanak fent élettársi kapcsolatot. A nagy igény miatt a lakóparkok fejlesztői hazánkban is potenciális célközönségként tekintenek rájuk. Mindez akár 1-3 százalékos eladásnövekedést is jelenthet elsősorban a fővárosi piacon.
(resource.hu)

Demográfiai kegyelemdöfés

„A mindenkori kormánynak elsődleges célja kellene hogy legyen a házasságok kiemelt védelme” – állítja Pongrácz Tiborné demográfus. Ez össznépi érdek: a házaspárok ugyanis kimutathatóan több gyermeket vállalnak, mint az élettársak, és mégiscsak stabilabb családot alkotnak, ami a gyermekek és az egész társadalom szempontjából létfontosságú. Nem véletlen, hogy az élettársi kapcsolatban élő nők többsége ma is a házasságot tartja a legkívánatosabb kapcsolati formának. Ha ma annyi házasság köttetne, mint korábban, és hoznák a mai házasok átlagos gyerekszámát, akkor a termékenységgel nem volna komoly probléma. „Ilyen helyzetben a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény érthetetlen erőltetése szinte kegyelemdöfésnek számít a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra nézve” – véli a neves szakember.

Olvasson tovább: