Kereső toggle

Mária országa és a hungarizmus

Neonáci propaganda az interneten

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A múlt héten „Halál a romákra” néven volt elérhető a világhálón az a honlap,amelyről bárki szabadon letölthette az „Oláh Action”-t, a hírhedt cigányirtó
játékot. A honlapot sajnos még csak a jéghegy csúcsának sem lehet nevezni, az
interneten jelenleg is se szeri, se száma a különböző magyar nyelvű antiszemita,
gyűlölködő vagy felvállaltan náci portáloknak.

Akár a hagymahéj: az interneten tetszőlegesen kiválasztott szélsőjobbos újság
legkevesebb öt-tíz másikra hivatkozik, így szép lassan összegyűjthető több száz,
javarészt még a MIÉP-től is jobbra elhelyezkedő lap.

A kínálat nemcsak mennyiségileg, hanem tartalmát tekintve is széles. A spektrum
a vallásos – többnyire katolikus – mázzal leöntött „antiszemita light”
honlapoktól kezdve a Nagy-Magyarországról álmodozó, a fennálló politikai
rendszer megdöntésére rendszeres időközönként felhívást tevő oldalakon át a
nyíltan hungarista, neonáci zuglapokig terjed.

A vallásos, a revizionizmus tüzétől hevített lapokat kétségkívül a
legfantáziadúsabb magyarok látogatják. A jobbik.net hírportálon egy viharfelhő
fotója fogadja a látogatókat. A kommentár szerint az olvasók jogosan érezhetik
megdöbbenve magukat, minthogy a képen „Nagy–Magyarország tündöklik elő a
felhőből, a Nap sugaraiból”. A kép „Szent István-ünnep estelén” készült, és
komoly intést hordoz: „Az ég üzen, csak figyelni és látni kell!” – zárja sorait
a saját bevallása szerint teológushallgató cikkíró.

Katolicizmus, antiszemitizmus, magyar–indián rokonság és némi sámánizmus jól
megfér egymás mellett Mária országában. A fenti névre keresztelt oldal gazdag
dokumentumgyűjteménnyel van felvértezve. Az Őstörténet szekcióban található
írásokból olyan alapvető igazságokra derül fény, mint hogy „az Úr szava magyar
volt”, azaz az Ószövetség nyelve nem óhéber, hanem ősmagyar. De van jobb is:
tudták-e például, hogy a magyarok közeli rokonai az indiánoknak, akik viszont az
űr meghódítására is alkalmas atommotorokkal felszerelt űrhajókat alkotó
atlantisziak leszármazottai?

Az antiszemitizmus itt azonban már nem csak „light”: lejjebb görgetve az oldalon
a második világháborút taglaló összegyűjtött művek között a modern zsidógyűlölet
klasszikusai sorakoznak. A „66 kérdés és válasz a holokausztról” tételesen
tagadja, hogy hatmillió ember lelte volna halálát a gázkamrákban, és azt
bizonygatja, hogy a „holokauszttörténetből” a zsidók, Izrael, a Szovjetunió és
Nagy-Britannia húzott hasznot. Hasonló a tematikája a honlapról szintén
letölthető, már címével is provokáló Tényleg hatmillióan haltak meg? című
könyvnek, mely végkövetkeztetésként kijelenti: „a második világháború zsidó
áldozatainak a száma ezrekben mérhető”.

Így aztán nem csoda, hogy Mária országából egyenes út vezet a hungarizmus
legsötétebb bugyraiba: a testvérlapok között feltűnik a Betiltva! névre
keresztelt oldal, mely a jelek szerint a magyar nemzetiszocializmus irodalmának
összegyűjtésére szakosodott. Egyébiránt a hungarista lapok mutatják a legnagyobb
szervezettséget a szélsőjobbon: külön lapot tartanak fenn a propagandaanyagok –
öntapadós matricák, brosúrák, plakátok – terjesztésére, a hírek és a
nemzetiszocialista könyvek összegyűjtésére. De létezik „közösségépítő” honlap
is, ahol egymásra találhatnak a világon szétszórva élő bajtársak.

„Találj rá harcos énedre!”, „Lépj a hungarista harc útjára!” – olvasható a
hungarista matricákon. A jelekkel szemben még a „híg-magyaroknak” sem kell
félniük a nemzetiszocializmus magyar képviselőitől. „Ne féljetek! Ellentétben
veletek, mi nem gyűlölünk titeket. Mi minden magyarért harcolunk, érted is, aki
nem szeretsz minket” – ezt már az egyik, időközben a világhálóról eltűnt neonáci
rádió szerkesztője írta néhány hete lapunk munkatársának. A hungarista honlapok
összlátogatottsága tízezrekben mérhető.

A Nemzetbiztonsági Hivatal a jelek szerint felismerte a veszélyt. A szervezet
2005-ös évkönyve külön fejezetben foglalkozik a szélsőséges csoportok internetes
tevékenységével. A hivatal munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy a
szélsőséges mozgalmak az elmúlt évtizedben szervezettebbekké, gondolatiságukat
tekintve kiforrottabbakká váltak. A nép megnyugtatásául a Nemzetbiztonsági
Hivatal leszögezi: a hivatal munkatársai a jövőben is megtesznek minden
szükséges intézkedést, hogy akadályozzák a faji, etnikai, vallási vagy politikai
alapú diszkrimináció propagálását, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas
szervezkedéseket.

Olvasson tovább: