Kereső toggle

Újjáéledő sajtónácizmus

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Aktív egyházi személyek és a jobboldalon mértékadónak tartott újságírók cikkei is olvashatóak a 
jelenkori hungarista, nemzetiszocialista sajtótermékekben. Többek között Tudós-Takács János katolikus teológus, Bognár József és Ugró Miklós újságírók publicisztikái is fellelhetők a Hitlert, Szálasit és eszméiket méltató lapokban. A Pannon Front 2003. áprilisi címlapja. A kokárdás Jézus az EU miatt szenved 

Az Új Rend cím? "harcos nemzetiszocialista sajtóorgánum" a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt Külföldi Szervezeteinek (NSDAP/ AO) lapja. Az újság főszerkesztője Gerhard Lauck, a német nemzetiszocialisták vezetője, Adolf Hitler utóda, a jelenlegi führer. Az Új Rend postafiókja az egyesült államokbeli Lincolnban található. 

Az újság – természetesen illegálisan – horogkeresztes és nyilaskeresztes fejléccel jelenik meg, angol, német és svéd kiadása mellett 1991 óta magyarul is olvasható. 

Néhány cím az Országos Széchényi Könyvtárban fellelhető példányokból: Az igazság győzni fog – 

A Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok rovata; Rudolf Hess 2000 tisztelője; A zsidóterror évei Magyarországon; Hitler és a magyar álom. 

A cikkek gyakran végződnek "kitartás!" vagy "Heil Hitler!" felkiáltással, a szerzők azonban többnyire álnéven – például: "1956", "t-bajtárs", – "e-bajtárs" aláírással – publikálnak. Kivétel ez alól Györkös István, a Hungarista Mozgalom jelenlegi vezetője, Szálasi Ferenc jogutóda, illetve Lugosházy György, aki az NSDAP/AO magyar osztályának vezetője, Fuyer Tiborral együtt. 

Hungarista körökből származó információink szerint az Új Rend munkatársai között szerepel Tudós-Takács János katolikus teológus. 

Tudós-Takács János a nyolcvanas éveiben járó pap, eredeti neve Takács János. A Tudós előnév egyrészt magas fokú teológiai képzettségére utal, másrészt a hungaristákra
jellemző mozgalmi névválasztás terméke. (Szálasi eredeti neve Szaljosán, míg Hajdú-Demeter Dénesé, Demeter Dénes.) Tudós-Takács János 

Tudós-Takács neve feltűnik az 1994-es, úgynevezett első hungarista perben, melynek fő vádlottai Györkös István és Szabó Albert, a Hungarista Mozgalom újjászervezői és vezetői voltak. A 24. óra cím? Torontóban megjelenő lap 1995. decemberi számában a következőket olvashatjuk: A harmadik tárgyalási napon, "november 8-án Takács János közismert hungaristát hallgatták meg elsőként". Takács többek közt ezt mondta: "Szabó Albert egyszer kijelentette, hogy csak akkor kap pénzt a működéséhez, ha Györkös István nem vesz részt a vezetésben. A jelenlegi Hungarista Mozgalom anyaga kiváló, jó, a szándékok feltétlenül nagyon jók, meggyőződésből teszik azt, amit tesznek. Györkös Istvánt mélyen vallásos, hazáját szerető emberként ismertem meg, feltűnt kiváló intelligenciája. Én azt, hogy »újkori hungarizmus« nem tudom elfogadni: a megreformált hungarizmus nem hungarizmus!" Az utóbbi mondat Szabó Albertnek szólt, aki azzal próbálta menteni magát, hogy mozgalmuk nem tévesztendő össze Szálasiék rémkorszakával. (A Hetek szerette volna megszólaltatni Györkös Istvánt, ám a hungarista vezető nem kívánt élni a lehetőséggel.) 

Tudós-Takács János a Pannon Front cím? szélsőjobboldali lapnak – egyes állítások szerint a hungaristák magas színvonalú ideológiai folyóiratának – is munkatársa. Az 1995-ben indult kiadvány főszerkesztője, Bognár József a 24. órában többek között a következőket nyilatkozta céljaikról: "Magyarországi viszonylatban mindenekelőtt Szálasi Ferencet szeretnénk az őt megillető helyre tenni a magyar tudatban." Az újságot lapozgatva látható, hogy nem csak Szálasit teszik helyre. Adolf Hitlerről például így írnak: "Ma már lehetetlen megmagyarázni olyan embereknek, akiket évtizedeken keresztül fantazmákkal etettek, hogy amit olvastak vagy a televízióban hallottak, az nem felel meg a valóságnak. Az emberek végül elfogadták igazságként az ezerszer újraismételt mesét. Pedig soha nem látták Hitlert, soha nem beszéltek vele, soha nem hallották egyetlen szavát sem. Hitler nevének puszta említése egy vicsorgó ördög képét idézi fel, belőle ered az emberek minden rossz érzése. Mint a pavlovi csengő, olyan ez, Hitler nevének említésére az emberek elveszítik józan ítélőképességüket (…) Ítéleteiben szigorú, sőt ellentmondást nem tűrő tudott lenni, és szinte ugyanakkor meglepően békére törekvő, figyelmes és kedves. 1945 után Hitlert minden elképzelhető kegyetlenséggel megvádolták, de természetével nem fért össze a kegyetlenség. Nagyon szerette a gyerekeket."

A lapot az alakuláskor főszerkesztő Bognár József jelenleg a Magyar Demokrata újságírója. A Pannon Front szerzői között Ugró Miklóst találhatjuk, a Magyar Nemzet egyik vezető publicistáját. 

Visszatérve Tudós-Takács Jánoshoz: írásait a Szittyakürt című, szintén az Egyesült Államokban kiadott hungarista lapban is olvashatja az érdeklődő. A legutóbbi számban Isten létének bizonyításáról értekezik a szerző, miközben az újság más oldalain Szálasit méltató, illetve a holokauszt megtörténtét cáfoló cikkek találhatóak. 

Tudós-Takács János azonban nemcsak publicistaként, hanem egyházában is aktív: a 2003. július 11-e és 13-a között a dobogókői
Manrézában rendezendő VIII. országos találkozó és lelkigyakorlat – melynek házigazdája Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök – előadói között találkozhat vele az érdeklődő. Tudós-Takács Vallásszabadság, kollegialitás, ökumenizmus címmel tart előadást. A találkozó szervezője a Hetek kérdésére megerősítette: az interneten is elérhető meghívón szereplő Tudós-Takács János azonos a Pannon Frontban és a Szittyakürtben szereplő pappal.Az Új Rend ajánlatából

Olvasson tovább: