Kereső toggle

Elmarasztalták az MTV A HÉT című műsorát

Dehonesztáló volt a vallási összeállítás

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága helyt adott a
Hit Gyülekezete beadványának, amelyet A HÉT cím? televíziós műsor egyik vallási
témájú riportja nyomán nyújtott be a testülethez. Az egyhangúan meghozott döntésben
az ORTT Panaszbizottságának eljáró tanácsa kötelezi a Magyar Televízió Rt.-t, hogy
a soron következő A HÉT cím? műsorának elején értékelő magyarázat nélkül
tegye közzé az alábbiakat.

"Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága megállapította,
hogy a Magyar Televízió Rt. A HÉT cím? műsor szerkesztősége 1999. február 28-án
sugárzott műsorában megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény 4. par. (1) bekezdését, a 23. par. (2) bekezdését, valamint a
23. par. (4) bekezdés c. pontját. A megjelölt műsorban az egyházalapítási törvény
tervezett szigorítása kapcsán a HIT Gyülekezetét olyan dehonesztáló képi és szövegkörnyezetben
mutatta be, amely alkalmas a gyülekezet lejáratására anélkül, hogy a gyülekezet képviselője
lehetőséget kapott volna arra, hogy az őket ért vádakat visszautasíthassa.

A tényszer? tájékoztatás követelménye azzal is sérült, hogy a HIT Gyülekezetét
olyan törvénnyel összefüggésben használták illusztrációként, amely rá nem
vonatkozik, mivel bejegyzésére a jelenlegit megelőző egyházalapítási törvény
szerint került sor."

Az ORTT Panaszbizottsága indoklásában hangsúlyozta, hogy érdemi döntést hozott,
amelyben megalapozottnak találta a panaszos kifogásait, amelyek elsősorban arra
vonatkoztak, hogy a vallási visszásságokról szóló műsorban a bejegyzett magyarországi
egyházak közül egyedül a HIT Gyülekezetét mutatták be, mintegy bűnbakként. Az
egyház jogi képviselője emlékeztetett rá, hogy a HIT Gyülekezetét 1989-ben jegyezték
be, nem a most hatályos, hanem az 1895. évi törvény alapján, ezért is hamis képet
mutat, ha a hatályos egyházalapítási törvényről készült műsorban szerepeltetik.

Kifogásolta továbbá, hogy egy a keresztény nézetekkel teljesen ellentétes amerikai
szekta képeit követően szerepelt a HIT Gyülekezete istentisztelete, ami a laikus nézőben
a kettő összemosódását, azonosítását eredményezheti. Az objektív tájékoztatást
sértette továbbá, hogy a nyilatkozó édesanyát követően sem kapott megszólalási
lehetőséget a gyülekezet részéről senki.

Az indoklásban szerepel, hogy a panaszos okirattal bizonyította, hogy mely törvény
alapján került bejegyzésre, és a műsor megtekintése alapján az eljáró tanács azt
állapította meg, hogy a nézőben valóban kialakulhatott az a kép, hogy a HIT Gyülekezete
az említett vallási visszásságok melegágya. A műsorban nem kérdezték meg a Hit Gyülekezetét,
tehát semmilyen választ az őt ért vádakra nem adhatott, ezáltal a kiegyensúlyozott
tájékoztatás követelménye megsérült – zárja állásfoglalását az ORTT
Panaszbizottsága.

A HÉT szerkesztőségvezetője az elmarasztaló határozat ismertetése helyett fellebbezéssel
élt. Az ügyben az Országos Rádió és Televízió Testület zárt ülésen dönt, az
érintettek további meghallgatása nélkül.

Olvasson tovább: