Kereső toggle

Katolikus házasságközvetítés

A pápai prelátus választási tanácsadója

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapunk birtokába jutott egy plébániákon terjesztett
szórólap Rédly Elemér pápai prelátus, soproni városi
plébános aláírásával. A Választási tanácsadó címmel
kiadott röpirat a jelenlegi kormányzat leváltására buzdítja
a híveket, jóllehet Horn Gyula miniszterelnök szerdán a
történelmi egyházak vezetőivel folytatott tanácskozáson
épp pártsemleges magatartást kért minden felekezettől a
közelgő választások előtt.

"Sokan vagyunk – írja a szórólap –, akik a magyarság
és a kereszténység értékeit elfogadjuk és nem értünk
egyet a jelenlegi szociál-liberális kormányzat nemzetromboló
céljaival és tevékenységével." S bár a röpirat "minden
jóakaratú, istenhívő magyar állampolgár" számára már
az elején leszögezi, hogy a katolikus egyház "elvileg minden
párttól egyforma távolságot tart", a későbbiekben azonban
világossá teszi, hogy a katolikus választók számára "csak
két esélyes párt van: a keresztény-konzervatív póluson a
Független Kisgazdapárt, a nemzeti-liberális póluson a
Fidesz". Azzal pedig, hogy felhívja a hívők figyelmét, ne
szavazzanak a kisebb ellenzéki pártokra, végeredményben a
magukat kereszténydemokrata pártként definiáló politikai
erőkre (KDNP, MDF, MDNP) mond halálos ítéletet.

Később a szórólap a választások utáni
kormányalakításról elmélkedik, és azon reményének ad
hangot, hogy az említett politikai erők, tudniillik az FKGP és
a Fidesz "rákényszeríthetők arra, hogy létrehozzanak egy
olyan pártot, amelyben együtt tudnak működni az eltérő
felfogású, de lényegében azonos világnézetet valló
politikusok". Ezek után részletesen elemzi a jelenlegi
kormányzattal szembeni katolikus kifogásokat: a kormányzat
semmibe veszi az alapvető erkölcsi követelményeket, mindent
alávet a pénz hatalmának, lehetetlenné teszi a történelmi
egyházak erkölcsi nevelő munkáját, családellenes
adótörvényeket vezet be, továbbá piacosítja az
egészségügyet.

Úgy tűnik tehát, hogy a szocialista-liberális kormányzat a
vatikáni megállapodás megkötése után sem számíthat
köszönetre a katolikus egyháztól.


Olvasson tovább: