Kereső toggle

Bajai abortuszcsata

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az országos vitát gerjesztő 13 éves dávodi leányanya
abortuszügyében megszólalt a magzati élet védelmére kelő
Alfa Szövetség, miáltal támadások kereszttüzébe került.
Határozottan állítják, hogy a fiatalkorú lány eredeti
szándéka az volt, megszüli gyermekét.

Az Alfa Szövetség kéri, hogy P. Katalin számára
biztosítsák a szabad választás lehetőségét gyermeke
kihordása vagy terhessége megszakítása ügyében –
tájékoztatta lapunkat Olgyay György szóvivő. Az Alfa
Szövetség állásfoglalásában kifejti: bizonyítva látja,
hogy a leányanya családtagjai akarata ellenére szerette volna
megszülni gyermekét, ezért nem jelent meg érvényes
beutalójával a kórházban abortuszra a terhesség első
periódusában. P. Katalin eredeti szándékára utal, hogy ezzel
az indokkal kérte a helyi plébános segítségét is. A bajai
bíróság elsőfokú döntése is a méhmagzat élethez való
jogát erősítette meg, elismerve ezzel a magánszemélyek és
az Alfa Szövetség kezdeményezéseit élete megmentésére.Véleményük szerint ugyanis a leányanya a falu rosszalló
közvéleménye és a média nyomására változtatta meg eredeti
szándékát. Az Alfa Szövetség mindemellett akkor is
felajánlja segítségét Katalinnak, ha ő szabad akaratából
mégsem vállalja gyermekét.

A magzati élet védelmére kelő civil szervezet szóvivője,
Olgyay György az ügy kapcsán kijelentette: "A lényeg
tekintetében újra ugyanezt tennénk, de ha tanulságot akarunk
levonni az ügyből, akkor nyilvánvalóan még közelebb kellett
volna kerülni a kérdéses személyekhez, amire jelen esetben
már időhiány miatt nem volt lehetőség."

Az abortuszügy kapcsán elhangzó vélemények, pro és kontra,
kivétel nélkül minden szereplőt érintettek: anyát,
magzatát, gyámhatóságot, bíróságot. A Népjóléti
Minisztérium vizsgálata szerint azonban a bajai városi
gyámhivatal megalapozatlanul és súlyosan jogsértő módon
járt el, amikor eseti gondnokot rendelt ki a leányanya
magzatának képviseletére, aki az érvényes gyámhatósági
határozat viszszavonása után jogtalanul képviselte a 13 éves
P. Katalin leendő gyermekét.

Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság helyettes elnöke a
jogállam kompetenciája mellett szállt síkra, mondván: a
nagypolitika prominens képviselői hivatalosan kétségbe
vonták a nem jogerős bírói ítéletet.

Az anya önrendelkezési jogát hangsúlyozva foglaltak állást
az SZDSZ nőpolitikusai, mondván: "Mindent meg kell tennünk
azért, hogy a nők és férfiak is tisztában legyenek a
terhességmegelőzés lehetőségeivel." A Humanista Mozgalom
attól tart, hogy az abortusztörvény esetleges
megszigorításával újabb emberi jogokat nyirbálnának meg.Lapzártánk után, pénteken tartanak sajtótájékoztatót
a kecskeméti kórház orvosai, melyen valószínűsíthetően az
abortusz elvégzését jelentik be.

A Központi Statisztikai Hivatal felmérései szerint
1996-ban 76 ezer 600 abortuszra került sor Magyarországon,
melyből 11 ezer 661 esetben 19 év alatti volt a
magzatelhajtást kérő anya. Az 1997-es év abortuszlistájának
előzetes adatai 73 ezer 500 művi terhességmegszakításról
szólnak. Az elmúlt két évben csökkent ugyan az abortuszok
száma, de ennél nagyobb mértékben csökkent az élve
született csecsemőké.

Olvasson tovább: