Kereső toggle

„A különbözőségünk nem lehet akadálya a partnerségnek”

Mészáros István László, a SZPA rektorhelyettese

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Semjén Zsolt nagy visszhangot kiváltott előadást tartott a Szent Pál Akadémián. interjú az akadémia rektorhelyettesével, a Hit Gyülekezete országos vezetőségének ügyvezetőjével.

Mikor és miért vetődött fel Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes meghívása a Szent Pál Akadémiára?

– Egyházunk teológiai főiskoláján a hagyományos teológiai tárgyak mellett kezdettől tanítunk államelméletet is. Ennek részét képezik az állami szuverenitással, az állam és az egyház viszonyával, a keresztények politikai részvételével kapcsolatos kérdések is. Ezeknek ráadásul most napi aktualitást is adnak a migránskvótával, az EU jövőjével, benne a nemzetállamok szerepével, Európa és az iszlám viszonyával, valamint a család jövőjével és a genderlobbi térnyerésével kapcsolatos viták.

Semjén Zsoltot régóta ismerem, a hagyományos, a keresztény értékrend mellett maximálisan elkötelezett politikusnak tartom. Októberben merült fel, hogy a hallgatóknak kiváltképpen érdekes lehet, hogyan látja és éli meg a gyakorlatban ezeket a kérdéseket egy magas rangú állami vezető, aki egyben teológus és szociológus is. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Aki jelen volt az előadásán, tanúsíthatja, hogy mind állambölcseleti, mind teológiai szempontból magas színvonalú, emlékezetes, nagy tetszést arató előadást tartott, amiről még olyan oktatóink és hallgatóink is elismerően szóltak, akiknek a politikai attitűdje más irányú.

Hosszú időn keresztül feszült vagy legalábbis távolságtartó volt a magyar jobboldal és a Hit Gyülekezete viszonya, miközben a világ számos országában az evangéliumi kereszténység a konzervatív politikai erők szövetségese. Mikor kezdett javulni a viszony?

– A Vidám Vasárnap, azaz hétvégi istentiszteleteink bő másfél évtizede tartó nyilvános TV-sugárzása ebben döntő szereppel bír. Ennek révén ország-világ meggyőződhetett róla, hogy a Hit Gyülekezete egy őszintén keresztény, a konzervatív erkölcsi értékrendet, társadalomképet következetesen, politikai haszonlesés nélkül képviselő közösség, amelynek hatása messze túlterjed az országhatáron, és a magyarság újraegyesítésében is jelentős szerepet játszik.

Ezenkívül paradox módon közrejátszott a jobboldal és a Gyülekezet viszonyának rendeződésében a balliberális oldal hagyományos értékeket tipróvá váló politikája is, amit egy keresztény már csak lelkiismereti okokból sem hagyhat szó nélkül. Amikor például 2009 tájékán a szocialista-liberális kormány kampányt indított a hagyományos családmodell ellen, és bevezette az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatát, nem titkoltan azzal a céllal, hogy ezt majd „megfelelő időben” a melegházasság és örökbefogadás joga is követi, a Hit Gyülekezete is protestált ezzel szemben a parlament emberi jogi bizottsága által rendezett meghallgatáson. Akkor a Fidesz–KDNP éppen ellenzékben volt. Semjén Zsolt és Balog Zoltán, akik akkor az emberi jogi bizottság tagjai voltak, ott is személyesen győződhettek meg értékorientáltságunkról. Máig sem felejtem, hogy az egyik baloldali képviselő szinte lekiabálta a fejemet a meghallgatáson, egyházunk álláspontjának ismertetése után.

Semjén Zsolt előadásában úgy fogalmazott: „Úgy vagyunk itt együtt, hogy egyikünk sem adott fel semmit. Mindegyikünk azt mondja, amit mindig is mondott, és kiderült, hogy az értékeink, a felfogásunk sokkal közelebb van egymáshoz, mint azt gondoltuk volna, sőt, minden lényeges kérdésben ugyanazt gondoljuk.” Mik azok a lényeges kérdések, amelyekben értékazonosság van a jelenlegi kormánypártok és a Hit Gyülekezete között?

– Ilyen például a nemzeti szuverenitás védelme, az európai föderalizmus elutasítása. Itt elárulok egy személyes titkot: én eleve nemmel szavaztam az uniós csatlakozásról szóló népszavazáson éppen az előálló hatalmi alárendeltség, az agresszív egységesítés várható veszélye és az unió nyilvánvaló demokratikus deficitje miatt. Értékazonosság áll fenn továbbá a hagyományos értékek és közösségek védelme mentén, mint a férfi és nő közötti házasság, a család, az emberiséget kettő: férfi és női nembe soroló teremtési rend, a magzati élet, a keresztény közösségek és a nemzet, a külhoni magyarság védelme, az iszlamizációval való szembenállás vonatkozásában, mely utóbbi egyébként a magyarság történelmi küldetésének részét is képezi.

A kérdést annyival árnyalnám, hogy értékazonosság a nemzeti sorskérdésekre, a hagyományos értékekre vonatkozik, nem feltétlenül az olyan szakpolitikákra, mint például a gazdasági kérdések, tulajdonviszonyok, az oktatás- vagy az egészségügy.

Milyen szerepet játszott a Gyülekezet és a jobboldal viszonyának rendezésében a migrációs válság, illetve a kormány és Soros György konfliktusa?

– Ezek az ügyek még többek előtt nyilvánvalóvá tették a Hit Gyülekezete által képviselt értékek mibenlétét, a kereszténységért és a nemzetért viselt felelősségét. A kormánytól és jobboldaltól függetlenül, a saját lelkiismereti és vallási meggyőződésünkből eredően fogalmaztuk meg álláspontunkat, és buzdítottunk például a kvótaszavazáson történő részvételre, és a nemmel szavazásra. Mi olyan országban szeretnénk élni, amely megőrzi keresztény és nemzeti karakterét, amire Szent István, a Hunyadiak, Károli Gáspár, Bornemisza Péter, a Rákócziak, a Zrínyiek, Kossuth, Széchenyi – és hosszan idézhetném a kereszténység és nemzetünk ügyéért elkötelezettek névsorát – ráismernének. És olyan kontinensen, amelynek Pál apostol nem fordítana hátat, nem ítélné haszontalannak azt a pillanatot, amikor az Úristen Európába küldte. Olyan országban, ahol jelentősége van annak, hogy valaki férfinak vagy nőnek születik, összeházasodik, gyermekeket vállal és nevel fel, olyan gyermekeket, akik magyar anyanyelven és szabadon megvallhatják Jézus Krisztust, élhetnek Istennek tetsző életet, és nem kell szembenézniük keresztény- és nemzetellenes agymosással, a felrobbantás veszélyével. Olyan országban, ahol a vezetőket mi választjuk meg, és ezért el is tudjuk küldeni őket, ha méltatlanná válnak a bizalmunkra.

Semjén Zsolt látogatása jelenti a Katolikus Egyház és a Gyülekezet viszonyának rendezését is, netán a Gyülekezet „rekatolizálását”?

– A Hit Gyülekezete természetesen Semjén Zsolt előadása után is megmarad annak, aki eddig is volt: teljes evangéliumi, neoprotestáns, pünkösdi-karizmatikus, keresztény egyháznak, az ebből eredő teológiai és módszertani különbségekkel együtt. Semmilyen „rekatolizálásról” nincsen szó. Arról viszont igen, hogy a keresztények családján belüli különbözőségünk nem lehet akadálya annak, hogy a mindnyájunkat érintő nemzeti sorskérdésekben, általános társadalometikai és valláserkölcsi témákban egyfajta stratégiai partnerség érvényesüljön, hiszen Magyarország a közös otthonunk, ahol kölcsönös felelősséget hordozunk egymásért.

A Gyülekezet és a kormány viszonyának rendeződése nyomán a balliberális oldalról olyan vádak fogalmazódtak meg a Gyülekezettel kapcsolatban, hogy a Fidesz fiókegyháza lett. Mit tud kezdeni a Gyülekezet ezekkel a vádakkal?

– Aki „fiókegyházról” beszél, vagy eleve rosszhiszemű, vagy semmit sem ért az egyház és a politika viszonyának alapjáról. Az egyház ugyanis értékalapon áll, mégpedig objektív értékek alapján, melyek esszenciáját a Tízparancsolat tartalmazza. A Hit Gyülekezete pártokhoz, programokhoz való viszonya tehát attól függ, hogy azok milyen közelségben, távolságban vannak ezekhez az értékekhez. Nem mi tehetünk róla, és sajnáljuk, hogy a modern bal- és liberális oldal világszerte frontális támadást indított a hagyományos értékek ellen, le akarja váltani a zsidó–keresztény, illetve a klasszikus értékrendet, feje tetejére akarja állítani még a teremtés rendjét is. Nem csodálkozhatnak azon, hogy ennek ellenállnak a keresztény erkölcsi normákhoz és társadalomképhez ragaszkodó hívők és keresztény közösségek, így a Hit Gyülekezete is. Arról sem mi tehetünk, hogy jelenleg mely pártok védik a legtöbbet ezek közül az értékek közül. Örülünk, hogy Magyarországon van olyan erő, amelyik ezt tenni igyekszik. Amíg kitartanak ebben, és valamilyen hatalmi érdekből nem törnek a Hit Gyülekezete létére, sokunk támogatására számíthatnak.

Olvasson tovább: