Kereső toggle

Akik nem fociznak, és akik a labdába rúghatnak

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Ha úgy tetszik, akár mérföldkőnek is tekinthető az ország ellenforradalmi irányú politikai "fejlődése" útján, hogy immár van magyar község, amelyben – közel hatvan év után – ismét Horthy Miklós nevét viseli utca. A Pest megyei Páty önkormányzati képviselőtestületét "dicséri" ez a fejlemény, mely a MIÉP helyi kezdeményezésére valósult meg, és amely – próféta ne legyek! – alighanem másutt is utat nyit hasonló névváltoztatásoknak.

A pátyi utcakeresztelő és emléktábla-avatás alkalmából az "Illetékes" úgy nyilatkozott a Magyar-1 híradójának, hogy az utcák elnevezése dolgában mindenütt az önkormányzatoké a döntés. Slussz. "Illetékesnek" nincs véleménye, nincs hozzá fűzni valója, pláne valami halk rosszallást, szerény intelmet nem fogalmazna, hogyisne! Az nem az ő dolga, ő egyébként sem ért – nyilván – az "utcanévológiához", talán még a magyar történelemhez sem.

A MIÉP pátyi nyomulása eredményeként új virágot hozott Horthynak és rendszerének az a kultusza, amely már néhai Antall József idejében (és támogatásával) kezdett kibontakozni, és amelynek egy másik megnyilvánulása volt nyáron a Teleki Pál halála évfordulóján jobboldali politikusok részvételével megtartott gyászmise. (Hogy csak efféle szimbolikus gesztusokat említsek, és ne szóljak most a politikai intézményrendszernek az 1919–1945-ös modellt megcélzó olyan fejlesztéséről, mint a hatalomból választások útján többé nehezen kibillenthető új jobboldali egységpárt kiformálása, a jobboldali rendszer támaszául szolgáló privilegizált "keresztény-nemzeti" középosztály és annak krémjét képező új elit kifejlesztése, a "történelmi egyházak" – kiváltképp a katolikus egyház – közéleti és politikai szerepének erősítése stb.)

A pátyi (csak ottani?) MIÉP igencsak ráérzett erre a politikai trendre, a rezsim aktuális igényeire, amikor a kőfaragónál megrendelte Horthy emléktábláját. (Bölcs mértéktartást tanúsítva egyúttal, hiszen – még sem Imrédynek, sem más hasonló kitűnőségnek nem állít emléket.)

Hja, az utcák és terek nevéről az önkormányzatok döntenek. "Illetékes" nem szól ebbe, nem ért hozzá, amint ezt az MDF elnökasszonya, mint igazságügyi miniszter sokáig emlékezetes módon és tömören megfogalmazta: "nem ért a focihoz".

Az új Keresztény Nemzeti Egységpárt (a Magyar Megújulás Pártja? Vagy a Magyar Élet Pártja?) Orbán és Dávid választási frigyével létrejött. Orbán ért a focihoz, Dávid nem ért hozzá… Sajátságos, hogy labdába a harmadik rúg, aki sem azt nem hangsúlyozza, hogy ért a focihoz, sem azt, hogy nem ért hozzá: a MIÉP.

Olvasson tovább: