Kereső toggle

Mennyit fizet a bank?

Kisokos a forintosításról és az elszámolásról

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Hetek háromrészes sorozattal kíván segíteni olvasóinak a devizahitelekkel kapcsolatos elszámolás és forintosítás megértésében. Erdősi Éva pénzügyi szakértő elsőként arról ír, hogy kire és milyen esetekben vonatkoznak az új törvények.

Milyen szerződésekre vonatkozik az elszámolás?

A magánszemélyként kötött 
• deviza alapú (devizában nyilvántartott, forintban fizetett),
• deviza alapúnak nem minősülő deviza (devizában nyilvántartott, devizában fizetett),
• forint alapú
élő vagy megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre (kölcsön-, hitel- vagy pénzügyi lízingszerződés).
Vagyis: jelzáloghitelekre, személyi kölcsönökre, gépjárműhitelekre, árfolyamgát védelme alá tartozó szerződésekre, kedvezményesen végtörlesztett hitelszerződésekre, követeléskezelőnek átadott hitelszerződésekre.

Milyen időszakban kötött fogyasztói szerződéseket érint az elszámolási törvény?

Ha Ön kölcsönszerződését 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között kötötte, és kölcsönszerződése 2009. július 26. napját követően szűnt meg, akkor a pénzintézetet minden esetben elszámolási kötelezettség terheli.

Vonatkozik-e rám az elszámolási törvény, ha a szerződésem 2009. 07. 26. napja előtt szűnt meg?

Igen, amennyiben kölcsönszerződését 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között kötötte, és kölcsönszerződése 2009. július 26. napján, vagy azt megelőzően szűnt meg, de
• a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy az Ön követelése nem évült el, illetve
• ha Ön igazolja, hogy szerződése olyan követeléskezelőhöz került át, aki elszámolásra nem köteles.

Milyen tételeket tartalmaz az elszámolás?

Az árfolyamrést és az egyoldalú szerződésmódosításból eredő elszámolást.

Hogyan és mikor értesülök az elszámolásról?

2015. 03. 01 és 2015. 04. 30 között a szolgáltató tértivevényes levélben értesíti az elszámolásról és annak összegéről. Ha nem kap tértivevényes levelet 2015. 04. 30. napjáig, és Ön szerint jogosult lenne az elszámolásra, 2015. 05. 30. napjáig panaszt kell tennie annál a szolgáltatónál, ahonnan az elszámolást várja.

Mi az árfolyamrés?

A finanszírozó által alkalmazott mindenkori árfolyam és a Magyar Nemzeti Bank által adott napon érvényes árfolyam különbsége.
Nézzünk erre egy példát, amikor
a havi törlesztőrészlet 162 CHF.
2009. 02. 16. napján a finanszírozó által alkalmazott árfolyam: 206,32
2009. 02. 16. napján az MNB árfolyama: 202,88
Különbözet = 206,32–202,88 = 3,44 EZ AZ ÁRFOLYAMRÉS
Ez alapján az árfolyamrés összege ebben a hónapban: 162 x 3,44 = 557,-Ft

Milyen tételek tartoznak az egyoldalú szerződésmódosítás körébe?

Ha a finanszírozó a szerződéskötés után emelte a kamatot vagy a kezelési költséget, akkor az emelésből származó különbözetet el kell számolnia.
Nézzünk erre egy példát:
A felvett hitel összege 23500 CHF
Kamat 4,5% Kezelési költség 1% Törlesztőrészlet 162 CHF
Kamat és kezelési költség emelését követően: kamat 5,5% Kezelési költség 1,5%
Törlesztőrészlet 182 CHF
A különbözet 182–162 = 20 CHF. Ez alapján a kamat és kezelési költség emeléséből havonta 20 CHF plusz költség adódott, amit el kell számolni.

Hogyan kapom meg az elszámolásból eredő különbözetet, ha már megszűnt a szerződésem?

Bankszámlára történő átutalással vagy készpénzben.
FONTOS: ahonnan várja a visszatérítést, ott ellenőrizze a címét és a bankszámlaszámát. Továbbá ha készpénzben szeretné felvenni az összeget, azt be kell jelentenie az adott banknál.
Hogyan kapom meg az elszámolásból eredő különbözetet, ha még él a szerződésem?
A fennálló tartozása az elszámolásból eredő különbözettel fog csökkenni.

Kapok-e automatikus értesítést, ha kedvezményesen végtörlesztettem?

Nem. Ha az elszámolást szeretné megkapni, akkor 2015. 03. 01. és 03. 31. között ezt kérheti a finanszírozótól 10000 forint befizetése mellett. Ha Ön forinthitellel váltotta ki a devizahitelét, akkor is kérnie kell az elszámolást, ám nem kell érte fizetnie. Az elszámolást 2015. november 30. napjáig kell megkapnia.

Érdemes-e kérnem ebben az esetben az elszámolást?

A kedvezményes végtörlesztésnél 1 CHF-en körülbelül 65-70 forint megtakarítást ért el. Ez 20000 CHF esetében több, mint 1,3 millió forint. Az elszámolással nagy valószínűséggel ennél lényegesen kevesebb kedvezmény kapható.

Mit tehetek, ha nem értek egyet az elszámolási levélben foglaltakkal?

A tértivevényes levél átvételét követő 30 napon belül panasszal élhet a szolgáltató felé. FONTOS: az elszámolásban szereplő tételekkel kapcsolatban konkrét panaszt kell megfogalmazni! A szolgáltatónak a panaszlevél átvételét követő 60 napon belül kell válaszolnia.

Mit tehetek, ha a szolgáltató elutasítja a panaszomat?

A válasz átvételét követő 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület felé élhet beadvánnyal, szintén a számítással kapcsolatos konkrét panasz megfogalmazásával, illetve az alábbiak szerint:
1. Ha Ön szerint, a rendelkezésére álló adatok alapján a pénzügyi intézmény az elszámolás során helytelen adattal számolt, vagy számítási hibát vétett. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben Önnek meg kell jelölnie azt az adatot, vagy számítási hibát, ami alapján az elszámolás helyességét vitatja.
2. Ha Ön szerint a pénzügyi intézmény az elszámolási kötelezettségét elmulasztotta.
3. Ha az Ön véleménye szerint a pénzügyi intézményhez benyújtott panasza a vonatkozó törvényben előírt határidőig beérkezett, nem volt elkésett, de a pénzügyi intézmény a panaszát erre való hivatkozással elutasította.

Olvasson tovább: