Kereső toggle

Kérdezz-felelek a forintosításról

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Hetek háromrészes sorozattal kíván segíteni olvasóinak a devizahitelekkel kapcsolatos elszámolás és forintosítás megértésében. Erdősi Éva pénzügyi szakértő sorozatunk második részében a forintosítás részleteit elemzi.

Milyen szerződései esetén érintheti Önt a forintosítás?

Akkor érinti Önt a forintosítás, ha
• magánszemélyként deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön szerződéssel vagy
• ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződéssel rendelkezik,
ami 2015. február 1-jén még nem szűnt meg.
A forintosítási kötelezettség abban az esetben is terheli a bankot, ha a törvény hatálybalépésekor (2014. december 6.) már felmondott szerződésével kapcsolatban Önnek még fennálló tartozása van.

Milyen időponttól módosul az Ön szerződése?
A forintosítás és az ehhez kapcsolódó kamatmódosulás időpontja megegyezik a devizaalapú hitelekre vonatkozó elszámolási fordulónappal, ami minden esetben 2015. február 1.
A forintalapú kölcsönök esetében a kamatmódosulás időpontja 2015. június 30. napja lesz.
Fontos, hogy az értesítés kézhezvételéig Ön még a régi törlesztési ütemezés szerint fizesse a részleteket. A különbözettel a pénzügyi intézmény külön elszámol Önnel.

Mikor és hogyan fogja megkapni a szerződés módosuló részeiről a tájékoztatást?
A szerződés módosult szövegét és a hátralévő futamidőre vonatkozó törlesztési táblázatot (a további törlesztőrészletekkel) az elszámolási törvény szerinti elszámolással együtt tértivevényes ajánlott levélben küldi meg a pénzügyi szolgáltató. Fontos, hogy Ön átvegye a levelet!

Mit tartalmaz a levél?
• a módosított kölcsönszerződést,
• a szerződésmódosulásról készült összefoglalót,
• a törlesztési táblázatot,
• a felmondási jogra vonatkozó tudnivalókat,
• a forintosítás mellőzésének lehetőségére és feltételeire vonatkozó
figyelemfelhívást, valamint az ehhez szükséges iratok jegyzékét.

Kell-e kérni a hitel forintra történő módosítását?
Nem kell kérni, a szerződés a törvény erejénél fogva automatikusan módosul. Meghatározott feltételek fennállása esetén azonban lehetősége van a forintosítás mellőzését kérni.

Mikor választhatja a forintosítás mellőzését?
Ön akkor választhatja a forintosítás mellőzését, ha:
• a törlesztőrészletet meghaladó összegű rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizában, vagy
• jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni a jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB- rendelet JTM-mutatóra vonatkozó rendelkezései alapján, vagy
• a hitelének futamideje legkésőbb 2020. december 31-én lejár, vagy
• a forintra történő átváltás után az induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat.
Az eredetileg számítható kamat vagy kamatfelár: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) vagy a 2014. július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat vagy kamatfelár.

Ha nem a saját, hanem más ingatlan tulajdonosa a zálogkötelezett, szükséges-e a zálogkötelezett hozzájárulása a szerződés módosulásához?
A módosuláshoz nincs szükség a zálogkötelezett hozzájárulására. Fontos, hogy a módosulás miatt a zálogkötelezett nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, mint a módosulás előtt volt.

Ha nem egyedül vette fel a hitelt, változtat-e ez a forintosítás folyamatán?
Amennyiben nem egyedül vette fel a hitelt, Önnek és adóstársának együtt kell működnie, így a forintosítás mellőzését is kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal kérhetik.

Kell-e újra közjegyzőhöz menni, kell-e a bejegyzett jelzálogjogot módosítani, és lesz-e ezeknek költsége?
A módosítást a szolgáltató végzi el, és nem kell közjegyzői okiratba foglalni. A módosult kölcsönszerződést a korábban bejegyzett jelzálogjog
változatlanul biztosítja. A tartozás pénznemének változása miatt a földhivatalban bejegyzett jelzálogjog módosítása nem szükséges.

Milyen árfolyamokon történik a forintosítás?
1 CHF    256,47
1 EUR    308,97
100 JPY 216,3
1 USD    236,56

Mekkora lesz a kamat a forintosítás után?
A forintosításkor megállapított induló kamat nem lehet magasabb az eredetileg számítható kamatnál.
A törvény szerint a forintosítással a kamat a következő elemekből állhat össze: kamat = referencia-kamatláb + kamatfelár.

Mi az a referencia-kamatláb?
Az alkalmazható referencia-kamatláb = 3 havi BUBOR
BUBOR = budapesti bankközi forint hitelkamatláb.
Mértéke 2015. február 1. napján 2,1%.
Ezen értékek lekérdezhetőek az MNB honlapján (www.mnb.hu), bal oldalon a hivatalos BUBOR-fixingek alatt.

Mi az a kamatfelár?
Az a plusz kamat, amennyit hozzáadva a referencia-kamatlábhoz, megkapjuk a teljes kamatot.
A kamatfelár a törvényben meghatározott eredeti kamatfelár lehet azzal a kitétellel, hogy csak a meghatározott limiteken belüli mértékű lehet. Így a kamatfelár az alábbiak szerint alakul a forintra átváltás esetén:
1. nem lehet kevesebb, mint 1%, és
2. lakáscélú jelzálogkölcsön-szerződésnél nem haladhatja meg a 4,5%-ot, illetve
3. nem lakáscélú jelzálogkölcsön-szerződésnél a 6,5%-ot.

Számoljunk együtt! Elővesszük az eredeti szerződésünket, és megkeressük benne az ügyleti kamat százalékos értékét, (például 4,5%) illetve, ha van, a kezelési költség éves százalékos mértékét (például 1,2%).
Összeadjuk a két értéket (4,5% + 1,2%) és megkapjuk az induló kamatot (5,7%).
5,7% = referencia-kamatláb + kamatfelár.
Referencia-kamatláb = 3 havi BUBOR = 2015. február 1. napján = 2,1%.
5,7% = 2,1% + kamatfelár
Előzőekből adódik, hogy:
5,7% (induló kamat) = 2,1% (referencia-kamatláb) + 3,6% (kamatfelár).

Mikor változhat az új kamat mértéke?
Ha változik a referencia-kamatláb mértéke.
A referencia-kamatláb = a 3 havi BUBOR, vagyis ahogy a nevében is szerepel, mértéke 3 havonta változhat.
Lássuk, hogyan alakult ez a múltban:
2010. február 1. = 6,00%
2011. február 1. = 6,08%
2012. február 1. = 7,49%
2013. február 1. = 5,50%
2014. február 1. = 2,85%
2015. február 1. = 2,10%
Előzőekből megállapítható, hogy a 3 havi BUBOR jelenleg történelmi mélyponton van, ha felfelé változik, akkor az Ön törlesztőrészlete nőni fog!

Ha változik a kamatfelár.
A kamatperiódus azt az időszakot rögzíti, ami alatt a szolgáltatója nem változtathat a kamatfeláron (5, 4 vagy 3 évig).
A forintosítási törvény szerint az alábbiakat kell figyelembe venni:
Ha az Ön szerződésének hátralévő futamideje
• több mint 16 év, a kamatperiódus 5 év,
• több mint 9 év – de legfeljebb 16 év, a kamatperiódus 4 év,
• több mint 3 év – de legfeljebb 9 év, a kamatperiódus 3 év.

Meddig jelezheti, ha nem szeretné forintosítani a hitelét?
Amennyiben Ön megfelel valamely törvényi feltételnek, és szeretné az eredeti devizanemben megtartani a szerződését, akkor az elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül ezt írásban kell jeleznie.
Amennyiben Ön jogosult volt a forintosítás mellőzését kérni, szerződése módosuló rendelkezéseit és a kapcsolódó mellékleteket a pénzügyi intézménynek a kérelme elbírálását követő 60 napon belül kell – postai úton – megküldeni az Ön részére.
Amennyiben Ön nem felel meg egyik feltételnek sem, szerződése a törvény alapján automatikusan – a forintosítási szabályoknak megfelelően – módosul.

Mit tehet, ha a forintosítást követő feltételekkel nem elégedett?
Amennyiben nem elégedett a feltételekkel, Ön jogosult felmondani a szerződését a szerződés módosulását követő 60 napon belül.

A szerződés módosulásának napja:
• a kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek szövegét tartalmazó levél kézhezvételét követő nap, vagy
• a deviza és a devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések esetén a kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek szövegét tartalmazó levél kézhezvételét követő 31. nap (ha nem kérte a forintosítás és a kamatszabályok alkalmazásának mellőzését), vagy
• a deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések esetén, ha a pénzügyi intézmény arról értesíti Önt, hogy nem felel meg a törvényi feltételeknek, és ezért forintra kell váltani a szerződése devizanemét, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő nap.

Ha felmondja a szerződését, mennyi időn belül kell rendeznie a tartozását a pénzügyi intézmény felé?
A felmondást követően Önnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy a pénzügyi intézmény részére a teljes tartozását megfizesse. A tartozását saját erőből, illetve hitelkiváltással is rendezheti. Ha hitelkiváltással rendezi tartozását, úgy az esetben az Ön terhére semmilyen díjat, költséget és jutalékot nem számíthat fel a pénzügyi intézmény.

Az árfolyamgátba belépett fogyasztókra vonatkozó szabályok

Mi lesz a törlesztési árfolyam?
Az árfolyamgáttal érintett szerződéseknél 2015 januárjában a korábban ismertetett – az MNB által meghatározott – árfolyamot kell törlesztési árfolyamnak tekinteni.

Hogyan alakulhatnak a törlesztőrészletek?
Az árfolyamgáttal és forintra átváltással egyaránt érintett szerződések esetében a 2015. februártól esedékes törlesztőrészletek nem haladhatják meg a 2015. januárban esedékessé vált törlesztőrészletet. Ez a korlátozás az árfolyamgát alkalmazásának kezdő időpontjától számított 60. hónapig érvényes.
Kivételt képez ez alól a kamatváltozásból eredő esetleges törlesztőrészlet-emelkedés.

Az elszámolás után maradhat a gyűjtőszámlán tartozás?
Igen, azonban ha az elszámolási
törvényben meghatározott elszámolást követően forintban kifejezett gyűjtőszámlahitel-tartozás marad fenn, ez az összeg kizárólag a gyűjtőszámlahitel terhére felszámítható kamat összegével növekedhet.

Hogyan és mennyivel növekedhet a törlesztőrészlete az árfolyamgát időszakát követően?
Az árfolyamgáttal érintett szerződések esetén a hátralévő futamidőt úgy kell meghatározni, hogy az árfolyamgát alkalmazásának kezdő időpontjától számított 60. hónap után esedékes törlesztőrészletek ne haladják meg a 60. hónapban megfiZetendő törlesztőrészlet 115%-át.
Tehát: az árfolyamgát időszakát követően a törlesztőrészletek legfeljebb 15%-kal növekedhetnek.
Ha szükséges, ennek érdekében a futamidő meghosszabbítható akár az Ön (vagy ha adóstársa fiatalabb, az ő) 75. életévének betöltéséig. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Ön számára legkedvezőbb mértékű törlesztőrészletet kell megállapítani.

Saját választása alapján fizethet-e magasabb törlesztőrészletet?
A fenti szabályoktól függetlenül – az árfolyamgát kezdő időpontjától számított 60 hónapon belül – Ön bármikor kezdeményezheti a magasabb törlesztőrészlet fizetését.

Ha jogosult mellőzni a forintosítást, hogyan kell rendezni az elszámolás időszaka alatti árfolyamkülönbözetet?
Amennyiben Ön jogosult a forintra átváltás és az új kamatszabályok alkalmazásának mellőzésére – és ezt írásban kérte a pénzügyi szolgáltatójától – az MNB által meghatározott átváltási árfolyam és a módosult szerződés szerinti árfolyam esetleges különbözetével a pénzügyi intézménynek el kell Önnel számolnia. A különbözetet a módosulástól számított
30 napon belül a következő törlesztőrészlete csökkentésével, vagy növelésével kell rendezni.

Olvasson tovább: