Kereső toggle

Versenyképtelen a magyar sertés

Gondban a konda

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az orosz gazdasági válság hatása elérte az Európai Unió sertéstartóit is.
Beszűkültek az exportlehetőségeik, felgyülemlettek a készletek, ezért a tárolási
költségek enyhítése céljából az Unió jelentősen megemelte a sertéshús exporttámogatását.
Ez az intézkedés érzékenyen érinti a magyar sertéstartókat is, mert a támogatott
EU sertések lényegesen olcsóbban jelentek meg a nemzetközi piacon, mint a hazaiak.

A hazai sertéshús versenyképtelenné vált a nemzetközi piacokon – jelentette be
sajtótájékoztatón a Sertéstenyésztők Országos Választmánya –, mert az EU-ban
drasztikusan megemelkedett az exportszubvenció. kezdetben 20 ECU/100 kg volt, majd 30-ra,
a közelmúltban 40 ECU-re emelkedett (10-11 ezer Ft/100 kg). Ehhez járul még az
oroszországi gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása, amely jelentős piacvesztést
okozott a hazai termelőknek és feldolgozóknak. A termelők választmánya hangsúlyozta,
hogy a jelentős költségvetési támogatás mellett ők jelenleg is nagy áldozatokat vállalnak,
hogy a magyar sertéshúsexport versenyképes maradjon az EU-ból származó exporttal
szemben. A jelenlegi helyzet az, hogy a sertések behozatala dömpingáron történik. A választmány
vezetői szerint a hazai termelők és feldolgozók érdekében feltétlenül indokolt,
hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, a Gazdasági és a Pénzügyminisztérium
együttes, gyors piacvédelmi intézkedést hozzon a tenyésztők helyzetének javítására.

A sertéstermelők képviselői az idei év tapasztalatait figyelembe véve megfogalmazták
elvárásaikat az 1999. évi támogatási rendeletekkel kapcsolatban. Javasolják, hogy az
EU-ból kedvezményes vámtétellel érkező hús csak negyedévi arányos bontásban
legyen behozható az országba, mert 1998-ban az első négy hónapban a teljes éves
kontingens behozatalra került. Nem értenek egyet azzal, hogy az FVM nem módosította a
garantált árat 1999-re, tehát az 1998. évi garantált ár került meghirdetésre.
Egyetértenek az FVM javaslatával, hogy a piaci zavarok csökkentése érdekében a sertéstermelők
képezzenek alapot. Javasolják, hogy az alapba a feldolgozók és a kereskedők is
fizessenek hozzájárulást.

Olvasson tovább: