Kereső toggle

Történelmi pillanat

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az új kormányzat munkájának talán egyik legnagyobb haszna a mezőgazdaságban,
hogy megvalósította a nagyüzemi és a magángazdálkodói érdekképviseletek – eddig
soha nem tapasztalt – együttműködését. Ez sem az Antall-, sem a Horn- kormánynak
nem sikerült. Ugyanis ma szinte mindenki egy oldalon áll: az agrártárcával szemben.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) kiadott egy új
rendeletet, amelyben megszigorította a búza átvételi szabványát, és ezzel
lehetetlenné tette, hogy a termelők garantált áron értékesíthessék gabonájukat az
állam részére. Hétfőn derült ki, hogy ez a rendelet tévedés volt, a minisztérium
tehát visszavonta.

Viszont érdekes az: kedden az FVM illetékes vezetői sajtótájékoztató keretében
mondták el újra, hogy hatástalanították a gabonabombát. Állításuk szerint az elégedetlenkedés
politikai indíttatású, célja az új kormányzat támadása. Sikerként jelentették be
többek között, hogy FAO segélyprogram keretében sikerült eladni Oroszországba 600
ezer tonna búzát. Sajnos a FAO illetékes munkatársai erről az üzletről még nem értesültek.


Eközben az FVM a médián keresztül levelet intézett a termelőkhöz. A levélben,
amelyben nem ad választ a felvetett követelésekre, pozitívnak ítéli az eddig általa
meghozott intézkedéseket és minden problémát a Horn-kormány tevékenységére vezet
vissza. A hétoldalas levélben feltűnő az egységbe szerveződött gazdák és érdekképviseletek
megosztására való törekvés. Az egész eddigi demonstrációért és gyűlésekért a
MOSZ-t (a nagyüzemek érdekképviseletét) teszi felelőssé, mint a Horn-kormány csatlósát.
Ezzel egyidőben megindult a szövetkezetek felé a sajtón keresztüli üzengetés, a
felszámolásukkal, felosztásukkal való fenyegetőzés.

Történelmi pillanat állt elő. A kormány politikáján és a kormányfő bölcsességén
múlik, hogy az egységbe szerveződött érdekképviseleteket ellenségnek, vagy
partnernek tekinti-e? Megpróbálja-e megosztani az erejüket, vagy felhasználja az egységet,
hogy a mostani probléma megoldásával egyidejűleg hosszú távú megállapodásokat kössön
a mezőgazdasági termelőkkel. Példaérték? lenne, ha a kormányzat jó együttműködést
tudna kialakítani az agrárium képviselőivel. Nem kell ecsetelni, hogy az EU csatlakozás
során milyen fontos lenne, ha itthon egységes szakmai álláspont tudna kialakulni. A
demokráciát hosszabban gyakorló országok kormányai megbecsülik és partnernek
tekintik az egységes gazdasági érdekképviseleteket. A közeli napokban tehát
megismerhetjük az új kormány politikai felkészültségét és rugalmasságát.

(Varga Péter)

Olvasson tovább: