Kereső toggle

Legjobb munkahely felmérés

A bizalom a fizetésnél is fontosabb

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A "Legjobb munkahely" elnevezés? átfogó kutatási program külföl-dön komoly hagyományokkal bír. A Hewitt Inside Consulting idén először hazánkban is elvégezte a felmérést.

A nemzetközi tanácsadó cég ötven – minimum nyolcvan főt foglalkoztató – vállalat 75 ezer munkavállalóját kérdezte meg arról, mennyire elégedett jelenlegi munkahelyével, valamint személyügyi vezetőket és felsővezetőket faggatott a vállalat működési gyakorlatáról.

A magyar munkavállalók az eredmények alapján – hangozzék ez bármily meglepően – jobbára elégedettek. A megkérdezettek többsége lojálisnak tekinthető, sokan érzelmileg kötődnek cégükhöz, ugyanakkor kritikusak a vállalat működésének hibáival szemben, nem "vakon" elkötelezettek. A fiatal alkalmazottak (25 év alattiak) általában kevésbé elkötelezettek. Elgondolkodtató tény, hogy Kelet-Magyarországon jóval elégedettebbek a munkavállalók, míg Budapest országos tekintetben átlagosnak számít, Nyugat-Magyarország pedig elmarad az átlagtól. 

Melyek a legfontosabb tényezők a magyar munkavállalók számára? Elsőként a munkahelyi légkör, a vállalati kultúra és a cég jövőjébe vetett bizalom emelkedik ki az eredmények közül. Ezután következik a kollégákhoz és a közvetlen főnökhöz fűződő viszony, az irántuk érzett bizalom, a csapatmunka. Hasonlóan lényeges a munkakörülmények, a világos és érdekes feladatok kérdése, 

s csak mindezek után következik a jövedelem és a fejlődés/előrelépés szempontja. 

A kapcsolatok témakörében született a viszonylag legnagyobb elégedettség, ezt követi a munkavégzés. Legkevésbé a jövedelemmel és a fejlődési/előrelépési lehetőségekkel elégedettek a magyar munkavállalók. 

A legjobbnak bizonyuló tíz cég leginkább a bizalom kérdését illetően különbözik a többitől. A bizalom jelenléte alapvető fontosságú a vállalatok kiegyensúlyozott működése szempontjából, és jól prognosztizálja az elkötelezettség és az ezzel összefüggő mutatók, így például a fluktuáció alakulását. 

Az élboly négy területen emelkedik jelentősen a többi fölé. Egyrészt itt nagyobb a vezetőkkel elégedettek aránya. A másik kiemelkedő terület a dolgozóbarát vállalati kultúra – nincsen olyan "legjobb munkahely", amelynek ne lenne sajátos, mással össze nem téveszthető hangulata. Különösen fontos szempont a légkör emberközelisége, rugalmassága. A fejlődés/előrelépés, valamint a jövedelem témaköre további két olyan tényező, amelyeket tekintve a legjobbak messze az átlag fölött vannak.

Olvasson tovább: