Kereső toggle

Dél- és Kelet-Európa tart leginkább a bevándorlóktól

Csökkenő tolerancia

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az európaiak több mint 70 százaléka úgy véli, hogy a multikulturalizmus romboló hatással lesz hazájára és több mint felük szerint a bevándorlók miatt további terrorcselekmények fognak történni az öreg kontinensen – derül ki a Pew Research Center által idén tavasszal végzett kutatásból. A felmérésben részt vevő tíz európai uniós tagállam közül Magyarország bizonyult a leginkább muszlimellenesnek, miközben általánosságban elmondható, hogy a dél- és kelet-európai országok lakossága negatívabb színben látja az iszlámot és a bevándorlást a nyugati államokhoz képest.

A Pew Research Center idei felmérése szerint egyre inkább növekszik a migrációellenesség az európai országok lakosságának körében. A tíz országban – köztük Magyarországon – végzett kutatás szerint a megkérdezettek többsége határozottan ellenzi a kulturális sokszínűséget, mert az nem javítja, hanem inkább rontja hazájuk állapotát. Görögországban a megkérdezettek 63 százaléka, Olaszországban 53 százaléka, Magyarországon pedig 41 százaléka mondta azt, hogy a multikulturalizmus nyomán országuk rosszabb hellyé válhat. A legoptimistábbnak a spanyolok (22 százalék), a franciák (24 százalék) és a svédek (26 százalék) bizonyultak a multikulturalizmussal kapcsolatban.

A kutatásban részt vevő tíz EU-s tagállam közül nyolcban a megkérdezettek több mint fele meg volt győződve arról, hogy a menekültek miatt nőni fog a terrorveszély és a terrorcselekmények elkövetésének valószínűsége. A felmérés alapján a tagállamok közül Magyarországon a legnagyobb mértékű a muszlimellenesség és az iszlámmal szembeni ellenállás, ugyanis a válaszadók 72 százaléka hazánkban negatív hangnemben nyilatkozott a muszlimokról. Olaszország hasonlóan iszlámellenes (69 százalék), azonban Lengyelországban (66 százalék) és Görögországban (65 százalék) is aggodalommal tölti el a lakosságot az iszlámnak a bevándorlás miatti terjedése.

Nyugat-Európában (Franciaország, Németország, Egyesült Királyság) viszont a lakosság nem ennyire negatívan ítéli meg az iszlámot: mindössze 29 százalékuk érezte fenyegetőnek a muszlim lakosság jelenlétét, Nagy-Britannia esetében pedig 28 százalék. (Utóbbi esetben azonban az előző évhez képest 9 százalékponttal nőtt az iszlámellenesség, ami valószínűleg a migrációs válságnak köszönhető.)

A Pew kutatása alapján elmondható, hogy még az iszlámmal szemben általában toleránsabbnak tartott nyugat-európai országokban (Németország, Svédország és Hollandia) is növekvőben van a muszlimokkal szembeni ellenérzés, ugyanis a lakosságnak legalább a fele úgy véli, hogy a muszlimok nem hajlandóak integrálódni a többségi társadalomba. A tíz ország válaszadóinak 59 százaléka szerint ráadásul az integrációs csőd mellett komoly aggodalomra ad okot az is, hogy a migránsok jelenléte nyomán növekedni fog a terrorcselekmények valószínűsége és gyakorisága. Ezen a téren is Magyarország a legpesszimistább, hiszen a megkérdezettek 76 százaléka tart attól, hogy a migránsok terrorizmust is „hoznak magukkal”.

Azonban nem csak hazánkban tartanak további merényletektől: a lengyel, holland, német és olasz válaszadók több mint 60 százaléka szintén terrortámadásokra számít a jövőben. Mindezek mellett hazánk lakosságának 82 százalékát aggasztja az, hogy a migránsok óriási gazdasági terheket rónak az országra, és attól tartanak, hogy a bevándorlók elveszik a munkát a helyiek elől, miközben visszaélnek a társadalombiztosítás adta lehetőségekkel. Ebben a vélekedésben nem sokkal maradt le a magyar válasz-adóktól Lengyelország, Görögország és Olaszország: e három tagállam lakosainak több mint 65 százaléka úgy gondolja: a migráció komoly gazdasági problémákat fog okozni.

A bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban Olaszország és Svédország a leginkább borúlátó: több mint 45 százaléka a megkérdezetteknek meg van győződve arról, hogy a migránsok nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket a többi társadalmi csoporthoz hasonlítva.

A Pew Research Center legfrissebb felmérése alapján tehát összességében megállapítható, hogy a muszlimokkal kapcsolatos negatív vélekedések elterjedtebbek Dél- és Kelet-Európában, miközben a nyugat-európai országokban is növekedett az iszlámellenesség az elmúlt időszak eseményei nyomán.

Olvasson tovább: