Kereső toggle

Párizsból szeretettel

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Nicolas és Clara elcsábította az izraeliek szívét – így kommentálta a
Sarkozy-látogatást a France 24 tévécsatorna híradója. A műsor idézett az izraeli
újságokból, amelyek rajongással írtak „Clara királynőről”, akinek a népszerűsége
már-már a néhai Diana hercegnőjével vetekszik. A francia elnöki házaspár
népszerűsége nem véletlenül ugrott meg Izraelben, és zuhant ugyanakkor a
mélypontra az arab világ jelentős részében.

A látogatás nem nélkülözte az érzelmeket. Sarkozy már a megérkezés napján
megalapozta a látogatás hangnemét: „Barátaim, büszkék lehetnek arra, amit az
elmúlt 60 évben elértek. Nem ismerek egyetlen más nemzetet sem, amelyik ilyen
eredményeket tudna felmutatni ilyen rövid idő alatt” – mondta az elnök.

Miközben Európában sokan megkérdőjelezik Izrael demokratikus voltát, sőt
létezésének a jogosságát is, Sarkozy – aki július elsejével átveszi az Európai
Unió soros elnöki tisztét – hangsúlyozottan kiállt a zsidók államhoz való joga
mellett. „Izrael állama a válasz arra az igazságtalanságra, amely oly hosszú
időn keresztül a zsidó nép sorsa volt. Ez az igazságtalanság kihívást jelent az
univerzális lelkiismeret számára.”

Sarkozy a Bibliára hivatkozva kiállt amellett, hogy Izraelnek ősi jogai vannak a
Szentföldön. „Monda azután az Úr Mózesnek: Menj fel az Abarim hegyére, és lásd
meg a földet, amelyet Izráel fiainak adtam” – idézte Mózes negyedik könyvét a
knesszetben elmondott beszédében. „A megrögzötten szekuláris Franciaország
elnökétől igazán nem hétköznapiak ezek a szavak, hogy a Tórából idézi Isten
Izrael földjével kapcsolatos ígéretét” – írta kommentárjában a Jerusalem Post,
amely közölte Sarkozy másik bibliai idézetét is. Az elnök ebben Ésaiás próféta
szavait ismételte: „És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és
nem hallatszik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava! Házakat építenek és
bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy
építenek, hogy más lakjék benne … Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai
halálnak.”

Sarkozy helyenként szenvedélyes beszédében hangsúlyozta, hogy Izrael
nélkülözhetetlen hely a zsidóság számára. „A világon élő zsidók erőteljes
kötelékkel fűződnek hazájukhoz. Minden zsidó sorsa össze van kötve minden más
zsidó ember sorsával. Az a tény, hogy a világban létezik egy ilyen virágzó zsidó
állam, büszkeség és tisztelet forrása mindannyiuk számára. Mert Izraelben a
judaizmust nem az antiszemitizmushoz való viszonya szerint értékelik, mivel ez
az a hely a világon, ahol mindenki biztos lehet abban, hogy a zsidóknak sosem
kell majd sárga csillagot viselni, ahol a zsidókat nem tiltják el a buszon való
utazástól, a moziba vagy a színházba menéstől, és sosem lesznek arra kötelezve,
hogy csak zsidók által lakott negyedekben éljenek, zsidó étterembe és iskolába
járjanak.”

A francia elnök szavait a parlament többsége vastapssal és hangos „bravo”
kiáltásokkal fogadta, csupán néhány kommunista és arab képviselő reagált
visszafogottan Sarkozy beszédére. Igaz, amikor Benjamin Netanjahu ellenzéki
vezető Sarkozy beszéde után felszólalásában párhuzamot vont a radikális
iszlámizmus és a nácizmus között, akkor bekiabáltak, mondván „szégyellje magát”
a Likud vezetője. Sarkozy a parlamenti incidensre annyit reagált, hogy ez is
jelzi, milyen erős demokrácia Izrael. (Hetek-összeállítás)

Olvasson tovább: