Kereső toggle

A keresztény szabadságról

A helyesbítés helyesbítése

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Hogy a magyar miniszterelnök az elmúlt hetekben a „keresztyén szabadság” kifejezést használta, ez rögtön a közbeszéd témája lett a médiában, ami jó. Sok ellenzéki megnyilatkozás szerint ez „értelmetlen, ellentmondásos fogalom, szamárság, mesterkélt szólelemény, abszurd újítás” – írja TGM a hvg.hu-n A keresztyén szabadság. Helyesbítés címmel, joggal bírálva emiatt ellenzéki elvbarátait. Azonban helyesbítése maga is további alapos helyesbítésre, pontosításra szorul.

 

Nyugati civilizációnk szabadságfogalma ugyanis egyáltalában nem születhetett volna meg a Szentírás nélkül, és hasonlóképp az emberi jogok alapvető eszméje sem. Ezek egyike sem vezethető le egyedül a görög-római kultú- rából, mindkettő nyilvánvalóan bibliai eredetű. (Jeruzsálem és Athén a mi örökségünk. Hetek, 2019. július 26.) A Bibliától érintetlen vagy kevéssé áthatott civilizációkban (például a távol-keletiek) egyáltalán nem is létezik hasonló tartalmú szabadságfogalom. Még a – jobbára ateista – francia felvilágosodás „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszava is a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás értékrendjének importálása volt.

A szabadság örök feladat

 

A Biblia központi gondolata a szabadság. Isten az embert szabadnak teremtette, hiszen a saját képmására teremtette. A szabadság elvesztése az eredendő bűn következménye. Ezért a társadalmi-politikai szabadság szükséges előfeltétele a spirituális és erkölcsi szabadság. Ameddig az ember bűnös, azaz szellemi-morális értelemben nem szabad, nem képes közösségi létformáiban sem szabad társadalmi világokat alkotni, hiszen minden társadalmi-politikai elnyomásnak az oka az, hogy a bármiféle struktúrájú hatalomban lévők éppoly bűnösök, mint az általuk vezetettek, így az igazságtalanság minden rendszerben fellép. A politikai szabadság és a morális szabadság nem ugyanaz, de nem is választható el. Utóbbi előfeltétele az előbbinek, ezért nagyobb hangsúly esik rá – de a Szentírás mindenkor a társadalmi igazságosság és így a politikai szabadság pártján is áll. Ennek azonban története van: fokozatosan valósul meg – a szabadság továbbra is feladat, amelynek megvalósítása még előttünk áll. 

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: