Kereső toggle

Pünkösd és a millenniumi nemzedék

Felmérés: Hogyan érhetők el ma a fiatalok az evangéliummal?

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A korábbinál több fiatal mondja magát spirituális személynek, de ez olyan versenyhelyzetet jelent a kereszténységnek, amire kevés egyház van felkészülve.

Megdöbbentő adatot közölt a világhírű barna.org amerikai közvélemény-kutató szervezet, amely az idei pünkösdre időzített felmérésében azt vizsgálta, hogyan viszonyul az amerikai társadalom a Jézus Krisztus által közel 2000 éve adott „Nagy Küldetéshez”, vagyis az evangéliumról való tanúságtételhez. Eszerint a millenniumi nemzedék (az 1984 és 1998 között születettek, tehát a mai 20-34 éves korosztály) keresztény tagjai közül 47 százalék úgy véli, hogy „helytelen a saját hitünket másokkal abból a célból megosztani, hogy ők majd a mi hitünkre térjenek át”. Ez azt jelenti, hogy a mai amerikai keresztény fiatalok közel fele elvből nem tesz bizonyságot a hitéről, miszerint Jézus Krisztus a Megváltó.

Ebből úgy tűnik, vélik a kutatók, hogy a kereszténység a 21. században egyre inkább feladja azt a célt és küldetést, amit Jézus adott tanítványainak. A feltámadása után Jézus ezt mondta: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19–20) Majd pünkösd előtt a „Nagy Küldetést” így egészítette ki: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: