Kereső toggle

Pride: Jézus is felvonulna?

Keresztények a melegházasságról

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Nagy visszhangot váltott ki múlt heti számunkban Mészáros István Lászlónak, az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottsága volt alelnökének a cikke. (A melegházasság puccsszerű bevezetése. Hetek, 2015. július 3.) Szintén a múlt héten a valasz.hu interjút készített Ruff Tibor filozófus-teológussal a Hit Gyülekezete álláspontjáról, a mandiner.hu pedig Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát véleményét idézi a homoszexualitás kérdésében. A válaszokból kiderül: a keresztény világ álláspontja  Magyarországon is megosztott. Összeállításunkban idézünk ezekből a véleményekből és olvasóink üzeneteiből is, amelyeket cikkeinkhez küldtek vagy posztoltak a Facebookon.

A keresztény melegaktivistákból álló Facebook-csoport a világhírű evangélista, Billy Graham nevével toboroz résztvevőket a Budapest Pride-ra. A prédikátor könyvei és személyes látogatásai révén Magyarországon is közismert, ezért kíváncsiak voltunk: valóban támogatja-e a melegházasságot, vagy a hazai aktivisták élnek vissza a nevével? Mindenkit szeretnénk megnyugtatni: a most 96 esztendős Billy Graham – akit Teréz anya, XXIII. János pápa és Martin Luther King mellett a 20. század egyik legjelentősebb keresztény személyiségeként említenek – honlapján keresztül válaszolt arra a gyakorta elhangzó kérdésre, hogy vajon elismeri-e a Biblia a homoszexuális kapcsolatok bizonyos formáit.

Jézus sem hallgatott

Billy Graham szerint „a Biblia tartalmazza Isten mestertervét a házasságról és a szexuális kapcsolat nagyszerű ajándékáról. A Teremtés könyve (1Móz 2:24) szerint ezt az ajándékot Isten egy férfi és egy nő számára adta, a házasság keretein belül. A szöveg nem utal kivételekre, például a homoszexuális partneri kapcsolatokra. A Teremtés könyvétől kezdve a Biblia folyamatosan méltatja az egy férfi és egy nő által kötött házasságot, ezzel szemben ahányszor csak említést tesz a homoszexualitásról, azt mindig negatív értelemben teszi.

Az Ószövetség kijelenti: »Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak: útálatosság az.« (3Móz 18:22; 20:13) Az Újszövetség egyetért ezzel az állásponttal, és a »homoszexuális bűnösöket« azok között sorolja fel, akik »nem öröklik Isten országát«, hacsak nem tisztulnak meg Krisztus által. (1Kor 6:9–11) További hasonló idézeteket találhatunk még a Bibliában: Teremtés könyve 19. fejezete, a Rómaiakhoz írt levél 1:18-32; Timóteushoz írt első levél 1:8-11 és a Júdás levél 7. versében.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a Biblia csak a homoszexuális viselkedésről beszél (amibe a »bujaságot« is beleérti – amikor valaki erről a viselkedésről fantáziál), nem pedig az önkéntelen érzésekről. Isten nem ítél bűnösnek egy keresztényt az önkéntelen érzései miatt.

Időnként felvetik azt, hogy a Biblia nem jegyezte fel Jézusnak egyetlen szavát sem a homoszexualitásról, és ebből arra következtetnek, hogy tehát ez elfogadható Isten számára. A Biblia azonban nem rögzítette Jézus mondásait számos más bűnnel kapcsolatban sem. Amikor megkérdezték Jézust a házasságról, Ő azt válaszolta, hogy emlékezzenek meg arról, mit mondott a Teremtés könyve Isten tervéről a házassággal kapcsolatban. (Mt 19:1–12) Ebben az értelemben tehát Jézus mégis mondott valamit a homoszexuális házasságról: azt, hogy Isten csak egy férfi és egy nő közötti házasságon belül áldja meg a szexuális kapcsolatot” – írja Billy Graham.

„Terméketlen állapot”

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a SzemLélek blogon megjelent interjúban – amelynek elsődleges témája a bencés gimnázium tanára által elkövetett zaklatás volt – a homoszexualitásról is elmondta véleményét:

„Rendtársam, Hume bíboros gondolatát tartom irányadónak: az Isten és az ember – de főleg az ember – sokkal nagyobb titok annál, minthogy a szexualitásra redukáljuk a lényegét. Ebből számomra a személy feltétlen tisztelete következik, még akkor is, ha fenntartásaim vannak a nemi identitásával kapcsolatban. Azt is gondolom ugyanakkor, hogy a homoszexualitás terméketlen állapot, és talán pont az illetőknek okozza a legnagyobb fájdalmat, amint ennek az ellenkezőjét igyekeznek bizonygatni. Van homoszexualitás, nincs bennem ítélet. Ferenc pápa mondta magáról egy interjúban: ki vagyok én? Egy bűnös ember. Magam sem mondhatok mást önmagamról” – mondta a pannonhalmi főapát.

„Katasztrofális döntés”

24 óra alatt 3400-an osztották meg a Facebookon a valasz.hu Ruff Tibor filozófus-teológussal készült interjúját. Így összegezte a Hit Gyülekezete álláspontját a kérdésben:

„Mi abban hiszünk, hogy a Szentírás a Teremtő Isten örökké, minden korszakban érvényes Szava. A homoszexualitás a Biblia szerint súlyos bűn, amely mögött démonológiai, spirituális, lelki problémák is meghúzódnak általában. Nem fogadjuk el, hogy veleszületett, génekbe kódolt kényszerhelyzet lenne, manapság ugyan hangsúlyozzák ezt, de úgy tudjuk, ezt tudományosan nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani vagy pláne ennyire determinisztikusan értelmezni. Ezért a homoszexualitás elítélésekor nem ugyanarról van szó, mint a rasszizmus esetében, amit a propaganda sulykol; a két dolog valójában más szinten van. A Biblia azt támasztja alá, hogy a homoszexualitás választott életforma, amely ilyen tömegméretekben és törvényesítve mindig a jóléti társadalmak civilizációs terméke.”

Olvasóinkat is megmozgatták cikkeink, íme néhány vélemény a sok százból:

„Tartok tőle, hogy a következő napokban a Pride rendezvényein elő fog kerülni a Biblia. Bár abban biztos vagyok, hogy csak a »szeretet üzenete«, más nem. Szelektív igeértelmezés. Sokan azt hiszik, hogy a Biblia olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá: »láttam már meccset, tudom hogy kellene csinálni«, »voltam már misén/templomban/gyülekezetben, tudom mit mond a Biblia…«”
„Személy szerint a Pride stílusával nem értek egyet, a homoszexualitást viszont teljesen elfogadom. Az viszont vitathatatlan, hogy a Bibliát nem kellett volna idekeverni, ezzel a jó keresztényeket is sérti, pontosan a Biblia homoszexualitáshoz való viszonya miatt. Tetszik vagy sem, a melegeknek tiszteletben kell tartani, hogy egy mondat kiragadásával, amivel aztán meg akarja magyarázni, miért kell elfogadni, ahogy él, mélyen sérti azokat, akik a Bibliában leírtakat szentnek veszik. Az a réteg amúgy sem utálja őket, csak a másságukat elfogadhatatlannak tartja. Azoknak nemcsak a szeress mindenkit szentírás, hanem az is, hogy azonos neműek ne keveredjenek intim viszonyba egymással. Liberális vagyok, a zsigereimig, de mindenkit tisztelni kell, a vallást is – a maga helyén, a megfelelő formában.”
„Svédországban élő orvos barátom mesélte, hogy ottani óvodában amikor egy kislány szerepjáték közben arról beszélt, hogy majd eljön érte a királyfi, az óvónő kijavította, hogy: »vagy a királylány«. A kislány anyukája el volt képedve a történtek hallatán.”
„Felháborító, hogy egy világhírű lelkész nevével így visszaélnek, aki egész életében az Urat szolgálta, és aki keresztény és világi körökben is a maga nemében nemcsak egy szeméy, de a munkássága és a tekintélye által egy »brand«, hiteles márka. Hogy jön ahhoz egy csoport, aki szeretné magát elfogadottnak beállítani, hogy felhasználja őt, miközben pontosan tisztában van az illető hozzáállásával a témával kapcsolatban. Hol van itt az a tisztelet és tolerancia, amit ők maguknak követelnek, meg a keresztények felé, akiknek azt hazudják, hogy Billy Graham támogatna egy ilyen súlyos bűnt.”
„Ha már ott tartunk, hogy Jézus beszélt-e a homoszexualitásról, akkor határozottan kijelenthetjük, hogy igen, szólt róla, és teljes mértékben jóváhagyta az úgynevezett mózesi Törvényt, amikor a következőt mondta a Máté evangélium 5:17-ben: »Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.« A keresztény hit alapján az Írás fel nem bontható, és ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy Jézus a Törvény érvényét megerősítette, és nem tett kivételt a homoszexualitással kapcsolatban (sem)!”
„Nem a homoszexualitással van a fő probléma, hanem a módszerrel, ahogy az elfogadottságukért meg a jogaikért harcolnak. A Pride pont ellenkező hatást ér el érthető módon! Nem ártana, ha ezt a szervezők és résztvevők is még időben felfognák, mielőtt az egész társadalmat magukra haragítanák.”

Társadalmi normák változnak, Isten normái nem

Sokan a 20. század egyik legjelentősebb Biblia-tanítójának tartják a 2003-ban elhunyt Derek Prince-t (képünkön), aki cambridge-i filozófiaprofesszorként kora legmagasabb szintjén ismerte  a klasszikus kor műveltségét, de ennél is többre becsülte a Szentírás kijelentéseit. Prince 1995-ben egy amerikai előadás-sorozat alkalmával beszélt az akkoriban új jelenségnek számító keresztény melegmozgalomról, ebből idézünk egy részt:
„Aki találkozik Jézussal, nem maradhat ugyanaz. Ma viszont sokan megtagadják azt, hogy Istennek hatalmában áll radikálisan megváltoztatni az embereket. Ezért van az, hogy egyes felekezetek homoszexuálisokat szentelnek fel és állítanak be egyházi szolgálatba. Azt mondják, együttérzőknek kell lennünk. Egyetértek, szükség van az együttérzésre. De amikor úgy folytatják, hogy ezért nem szabad megváltoztatni az ilyen embereket, az már hazugság. Ugyanakkor hiszek abban, hogy homoszexuálisokat is be lehet állítani az egyházi szolgálatba: akkor, ha megváltoznak Isten ereje által.
A homoszexuálisok felszentelése figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy Jézus képes megváltoztatni az emberek életét. Elfogadjuk, hogy Jézus sokféle embert meg tud változtatni: hazugokat, csalókat, kapzsi és irigy embereket, olyanokat, akik megvetők, rosszindulatúak, csak éppen a homoszexuálisokat nem.  Pedig hiba kivételt tenni a homoszexuálisokkal. Pont erről beszélt Pál apostol, amikor azokról a keresztényekről ír, akiknél megvan a kegyesség látszata, de tagadják annak az erejét. Azt az erőt, ami radikálisan és tartósan megváltoztatja és jobbá teszi az emberek életét.
Ez nagyon érzékeny kérdés, ugyanakkor nagyon fontos. Hadd hívjam fel a figyelmet Pál apostol írásaiból három részre. Az első idézet a korinthusiaknak írt első levélből való: »Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák (homoszexuálisok), se férfiszeplősítők – az első szó a passzív, a második az agresszív homoszexuálisokat írja le –, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.« (1Kor 6:9–11)
»De megváltoztattunk« – állítja Pál: ezért teljes mértékben támogatom azt, hogy prostituáltakat, részegeseket, akár gyilkosokat, bármilyen embert befogadjon az egyház – feltéve, hogy radikálisan megváltoztak. De igeellenes változás nélkül befogadni őket, és jogunk van ahhoz, hogy bizonyítékot kérjünk tőlük az életükben történt változásról.
A második ilyen hely a Galata levélben található: »A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések« – láthatjuk, hogy a listán a legtöbb bűn megtört kapcsolatokból származik. Majd így folytatja: »irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.« (Gal 5:19–21)
Ma divatos házasság előtti szexnek nevezni a paráznaságot, de semmit nem változtat a lényegen az, ha új címkét ragasztunk régi dolgokra.
A harmadik idézet az efézusi levélből való: »Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.« (Ef 5:3–7)
Pál háromszor is kijelenti: »Az ilyenek nem öröklik Isten országát.« Egy dolog újjászületni és belépni Isten országába, de egy egészen más az, hogy valaki örökli is Isten országát. Sokan, akik belépnek, nem fognak örökölni semmit, mert ebbe az utóbbi kategóriába tartoznak.
Pál tehát háromszor is elismétli, hogy az ilyen ember nem örökölheti Isten országát. Amikor 53 évvel ezelőtt pünkösdi hívővé lettem, senkinek még csak eszébe sem jutott az, hogy egy parázna bejuthat megtérés nélkül a mennybe. Társadalmi mércék változhatnak, de Isten mércéje nem változik. Ő ma is ugyanaz. És a címke megváltoztatása sem jelenti a cselekedet megváltoztatását.”

Amerikai reakciók: „A vallásszabadság a kormány hatóköre felett áll”

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság melegházasságra vonatkozó döntése több állam tiltakozását váltotta ki az Egyesült Államokban. Texas republikánus kormányzója, Greg Abbott aláírt egy olyan törvénytervezetet, amely a lelkészek számára lehetővé teszi, hogy lelkiismereti alapon visszautasítsák a házassági ceremónia megtartását. Abbott kijelentette: nagyon fontos, hogy a lelkészek biztosak legyenek abban, hogy a vallásszabadság a kormány hatóköre felett áll, „a lelkészek pedig most élhetnek az amerikai alkotmány első módosítása által biztosított jogaikkal”. (Az első módosítás a négy alapjogot védi: a vallásszabadságot, a szólás- és sajtószabadságot, valamint a békés gyülekezéshez való jogot – a szerk.)
Az állam főügyésze, Ken Paxton szerint Texas apró, de fontos lépést tett a lelkészek vallásszabadságának megvédése érdekében. Sam Brownback kansasi kormányzó szintén külön rendeletet adott ki a vallásszabadság védelmében. Alabama állam egyik megyéjében, Pike Countyban a tiltakozásnak azt a formáját választották, hogy a házassági anyakönyvi kivonatot egyetlen esetben sem adják ki – legyen az azonos vagy különböző neműek „házassága”. A döntéshozók az Alkotmány szövegében találták meg azt a kiskaput, amely révén elkerülehető az okirat kiadása. Pike Countyban egyébként ez a rendelkezés már február óta érvényben van, ugyanis ott már korábban legalizálták az azonos neműek házasságát. Alabama Legfelsőbb Bíróságának főbírója, Roy Moore kijelentette: nagyon súlyos támadás érte a vallásszabadságot az országban, amely nem egyeztet-hető össze az amerikai alkotmánnyal.
A republikánusok elnökjelöltje, Mike Huckabee szerint a keresztények úgy fognak harcolni a melegházasság egyenjogúsításával szemben, mint ahogyan Martin Luther King küzdött a faji megkülönböztetés ellen. Huckabee az ABC televízió riporterének kijelentette: „Nem gondolnám, hogy keresztény pásztoroknak, keresztény iskoláknak lenne más választásuk. Vagy Istent és a lelkiismeretüket követik aszerint, amiben tényleg hisznek a Szentírás tanításának megfelelően,  vagy pedig a polgári jogrendhez igazodnak.” Huckabee szerint a melegházasággal kapcsolatosan döntés olyan bírósági rendelet alapján született, amelyet öt, nem választás útján pozícióba került jogász hozott. „Ők pedig egy bizottság tagjaiként úgy gondolták, hogy okosabbak, mint a valóságos törvényeket alkotó törvényhozó, vagy mint azok a választópolgárok, akik több mint 30 államban a hagyományos házasság megerősítése mellett voksoltak.”
A Rasmussen telefonos közvélemény-kutatása szerint növekszik azoknak a választópolgároknak az aránya, akik szerint az egyes államoknak jogukban áll figyelmen kívül hagyniuk a Legfelsőbb Bíróság döntését. (Somorjai L.)

Olvasson tovább: