Kereső toggle

Változó korban Amerika

Csökken a keresztények száma, nő az ateistáké

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az Egyesült Államokban a magukat kereszténynek vallók aránya 2007 és 2014 között csaknem 8 százalékot zuhant, ami javarész a tradicionális protestáns és a katolikus felekezetektől való tömeges elfordulás eredménye. A vallásilag sehova sem tartozók csoportja nőtt leginkább, de azoknak az amerikaiaknak is növekedett a száma, akik a „nem keresztények” táborát erősítették – állapítja meg a Pew Research Center kutatása, amelyben 35 ezer amerikait kérdeztek meg annak érdekében, hogy az amerikai társadalom vallási hovatartozásáról átfogó képet kapjanak. A megkérdezettek száma lehetővé tette azt is, hogy még a relatív kicsinek számító vallási közösségeket is részletesen vizsgálják. A kutatásból öt kulcsfontosságú tényt tett közzé a felmérést végző cég, amivel könnyebben megértheti az átlagember Amerika folyamatosan változó vallási térképét.

 

Az összes keresztény

A nagyjából 318 millió főt számláló Egyesült Államokban a keresztények száma egyre csökken, ami a születési arányokban és a keresztények teljes számában is megmutatkozik. 2007-ben az amerikai felnőttek 78,4 százaléka mondta magáról, hogy olyan keresztény felekezetekhez tartozik, mint a protestáns, a katolikus, mormon stb. 7 évvel később ez az arány már csak 70,6 százalék volt. Ha figyelembe vesszük a teljes népességnövekedést, akkor hozzávetőlegesen 173 millió olyan felnőtt van ma az USA-ban, aki kereszténynek vallja magát. Ezzel szemben 2007-ben 178 millió keresztény felnőtt emberről beszéltünk.

 

Keresztény csoportok

A kereszténység berkein belül a legnagyobb hanyatlás a tradicionális protestánsok és a katolikusok köreiben figyelhető meg. 18,1 százalékról esett 14,7 százalékra a főáramú protestánsok száma, míg a katolikus népesség 20,8 százalékra csökkent 23,9 százalékról. Az évek során a protestánsok köreiben az evangéliumi keresztények voltak a legstabilabbak, összesen mintegy 1 százalékot veszítve követőikből 2007 és 2014 között (26,3 százalék után 25,4 százalék).

 

Agnosztikusok és ateisták

Amerikában a kereszténység hanyatlása egyenes arányban áll az egyre növekvő számú vallástalanokkal, akik nem tagjai egyetlen vallási közösségnek sem. Azoknak a népességaránya, akik úgy tekintenek magukra, mint ateisták vagy agnosztikusok (körülbelül 7 százalék), illetve azt mondják, hogy a vallásuk nem nyújt semmi jelentőset, most összesen 22,8 százalék. Ez a szám 2007-ben még csak 16,1 százalék volt. A vallásilag „semlegesek” növekedését részben az is előmozdította, hogy az emberek „vallást cserélgettek”. Az amerikai felnőttek közel ötöde (18 százalék) keresztény nevelést kapott vagy legalábbis tagjai voltak valamely más vallási csoportnak, most azonban azt mondják, hogy nincs vallási hovatartozásuk.

 

Demográfiai csoportok

Tisztán látható különbségek vannak bizonyos demográfiai csoportok között, amikor a vallási hovatartozásukról kérdezték őket. Az amerikai fiatalok körében például messze többen azonosítják magukat vallásilag „semlegesként”, mint az idősebb generáció, és a férfiak is sokkal nagyobb arányban mondják magukról, hogy vallás tekintetében nem tartoznak sehova, mint a nők.

 

A hinduizmus és az Iszlám

Az amerikaiak azon része, akik nem keresztény hitűként azonosítják magukat mérsékelt növekedést könyvelhetnek el az elmúlt években (4,7 százalékról 5,9 százalékra nőtt a számuk). A muszlimok az amerikai felnőtt populáció 0,9 százalékát (ez nagyjából 2,8 millió főt jelent), míg a hinduk a 0,7 százalékát teszik ki.

Olvasson tovább: