Kereső toggle

Előbb a Templom, aztán a megtisztulás

Interjú Gerson Salomonnal, a Templom-hegy Hívei szervezet vezetőjével

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A hagyomány szerint mivel a Templomot idegenek rombolták le, és idegenek tartják megszállás alatt, ezért nekik is részt kell venniük a felépítésében.

Önök rendszeresen tartanak demonstrációkat Jeruzsálemben. Most, a Templom lerombolásának az évfordulóján mire készülnek?
– Az ünnepen felvonulunk a Templom-hegyre, hogy így tiltakozzunk a fennálló szégyenletes helyzettel szemben. A zsidóság számára legfontosabb helyen ma nem imádkozhatunk Istenhez. Emellett a muzulmán hatóságok az elmúlt években felgyorsították az Első és a Második Templom korából származó régészeti leletek megsemmisítését, amelyek a zsidó jelenlétet bizonyítják. Azt akarják, hogy a Templom-hegy teljesen muszlim hely legyen. Ezért építenek egy újabb minaretet és mecsetet is a hegyen, illetve annak belsejében.

A rendőrség az elmúlt években mindig megakadályozta azt, hogy feljussanak a Templom-hegyre. Most másként lesz?
– Igen, mert rendelkezünk a szükséges engedéllyel, amelyeket a jeruzsálemi rendőrparancsnokság adott ki a számunkra. De nem turistaként akarunk odamenni, hanem egy világos üzenettel: azzal, hogy tiltakozunk a Templom-hegy arab megszállása ellen.

A megszállást éppen fordítva szokták emlegetni…
– Kulturális és vallási konfliktus zajlik egyrészről a muzulmán, másrészről a zsidó és a keresztény világ között. Pontosan azt szeretnénk, ha megszűnne az az erőszak, amelyet bin-Laden és Irán képvisel. Ez egyformán fenyegeti a zsidókat és a keresztényeket is.

E fenyegetések miatt még veszélyesebb konfliktusforrás lehet a jeruzsálemi Templom-hegy.
– A zsidóság kétezer éve álmodik arról, hogy újjáépül a Templom. Amikor 1967-ben (a hatnapos háború után – a szerk.) karnyújtásnyira jutottunk ennek megvalósításához, az akkori izraeli kormány és Mose Dajan gyengesége miatt lemondtunk erről. Pedig Isten akarata, hogy a Mórija-hegyen, az Örökkévaló által kiválasztott helyen álljon a Templom. Ha ez felépül, abból nemcsak Izraelnek, hanem az egész világnak áldás, helyreállás és megváltás származik.

A Templom-hegy feljáratánál található felirat szerint a rabbinátus tiltja a felmenetelt a vallásos zsidóknak. Miért hagyják ezt figyelmen kívül?
– A legtöbb rabbi – köztük a két jelenlegi főrabbi is – ma már egyetért azzal, hogy a zsidóknak szabad felmenni a Templom-hegyre. Bár vannak még néhányan olyanok, akik őrzik a száműzött mentalitást, és arra várnak, hogy majd eljön a messiás, és megoldja a kérdést. Nem veszik észre, hogy egy messianisztikus korban élünk. Nem várhatunk a Templom felépítésével, mert az Örökkévaló parancsa az: Építs nekem házat, hogy abban lakozzam.

Ha lehetőségük nyílna, tudják, hol kellene felépíteni a Templomot?
– Pontosan ugyanazon a helyen, ahol az Első és a Második Templom állt. 1967 után nagyon alapos kutatások zajlottak, amelyek megállapították, hogy a két hajdani szentély a mai Sziklamecset helyén állt. Nem véletlen, hogy a muzulmánok éppen oda építették a mecsetet annak idején. Ez az a hely, amelyen Ábrahám feláldozni készült Izsákot, és amelyet Isten megmutatott Dávidnak. Ettől nem lehet eltérni egy arasszal sem.

Ki építhetné fel a Templomot?
– A zsidó hagyomány szerint mivel a Templomot idegenek rombolták le és idegenek tartják megszállás alatt, ezért nekik is részt kell venniük a felépítésében. Ahogy Salamon király idejében is dolgoztak a Templom építésén a türoszi király emberei. Először felépül a Templom, majd abban meg lehet tisztítani az embereket – a lévita papokat –, akik ott majd Istent tisztelik és dicsérik. Fontosabb az építkezés, mint a várakozás. Az első templom lerombolása után a fogságból visszatérőknek a Templom felépítése volt az első feladatuk.

Mi lesz akkor a mai gyászünneppel?
– Zakariás próféta azt írta, hogy az utolsó időkben, amikor felépül a Templom, a gyász és a szomorúság napjai örömmé és szent nappá lesznek. Ez meg fog történni, mégpedig úgy hiszem, hogy hamarosan. Isten szavait senki nem írhatja felül, még ha az egész emberiség összefog, akkor sem. Izrael győztesen megáll a sok millió ellenségével szemben, megáll Obama elnök és az Európai Unió szándékaival szemben is. Hiába állítja Irán őrült vezetője, hogy atomfegyverekkel újabb holokausztot indít a zsidók ellen, ez nem fog megtörténni. Most zajlik Izraelnek a helyreállítása, és ennek a folyamatnak a tetőpontja lesz a Templom felépítése.

A világ nemzeteinek a jelentős része – több mint kétharmada – az ENSZ-ben rendszeresen Izraellel szemben foglal állást. Mit lehet tenni ekkora ellenszélben?
– Remélem, hogy a megváltás nem érkezik túl későn a nemzeteknek ahhoz, hogy feladják az Izraellel szembeni programjukat. Azoknak, akik ma az ellenségeink mellett állnak, és oda akarják adni Jeruzsálemet az ellenségeinknek. Isten megítéli azokat, akik Izrael ellenségei mellett állnak. Amint Joel próféta mondja: „Perbe szállok ott velük, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen.” Több mint hatvan évvel Izrael megalapítása után a világ azért tartja nyomás alatt az országot, hogy újra felossza a földet és Jeruzsálemet. Azonban ahogy eddig, ezután sem fog létrejönni a palesztin állam, egy iszlám és terrorizmust támogató állam azon a földön, amelyet Isten örökségül adott Izraelnek. Az utolsó napokban az Úr házának a hegye fel fog emeltetni, és ide jönnek majd a nemzetek. Ekkor fog megvalósulni az igazi, tartós béke, nemcsak Izrael, hanem az egész világ számára.

Olvasson tovább: