Kereső toggle

A püspököknek elegük lett

Hamis evangélium : a konzervatív anglikánok elítélik a melegek pappá szentelését

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az anglikán egyház 1200 vezetője nyilatkozatában „hamis evangéliumnak”
nevezte és elítélte egyes amerikai és kanadai püspökök morális és teológiai
kérdésekben tanúsított engedékenységét, miközben többen a canterburyi érsek
egyházvezetői tekintélyét is megkérdőjelezik. Bár formális egyházszakadásra még
nem került sor, többen már a 16. századi eseményekkel vonnak párhuzamot, amikor
az anglikánok kiszakadtak a római katolikus egyházból.Fotó: Reuters

Konzervatív anglikán mozgalom elindítását hirdették meg jeruzsálemi
tanácskozásukon azok az egyházi vezetők, akik morális kérdésekben ellenzik az
egyház engedékenységét. Közel 1200 konzervatív anglikán püspök, pap és laikus
hívő gyűlt össze a világ minden kontinenséről Jeruzsálemben, hogy megoldást
találjanak arra a liberális „reformhullámra”, amely az Egyesült Államokban és
Kanadában terjed.

A konzervatívok nehezményezik, hogy az anglikán vezetés nem fegyelmezte meg az
egyház amerikai és kanadai ágát a homoszexualitás kérdésében tanúsított
liberalizmusuk miatt. Az anglikánok amerikai irányzata, az episzkopális egyház
New Hampshire-ben 2003-ban felszentelt egy nyíltan homoszexuális püspököt, Gene
Robinsont (aki nemrégiben az egyház előtt „szentesítette” is élettársi
kapcsolatát). Az észak-amerikai egyházak melegpárok összeadásában is részt
vettek. Az amerikai tradicionálisok ezen felháborodtak, és elutasították az
episzkopális vezetést. Az egyház végül e felháborodott híveket fejlődő
országokbeli püspökök tekintélye alá helyezte.

A helyzet azonban továbbra is feszült maradt, és végül a konzervatívok úgy
döntöttek, új mozgalmat indítanak az egyházon belül, bár egyelőre félretették az
egyházszakadással való fenyegetőzéseiket. A konzervatív püspökök „hamis
evangéliumnak” bélyegezték a szexuális erkölcstelenségek egyházi elismerését, és
a Jeruzsálemben megtartott Globális Anglikán Jövő Konferenciáján (Gafcon)
kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben újra lefektetnek 14 konzervatív tantételt,
és elutasítják a „hamis evangéliumot” hirdető anglikán egyházközségek
tekintélyét.

A „Jeruzsálemi nyilatkozat” szerint a krízis három tagadhatatlan tényt foglal
magában: az egyik, hogy az egyház berkein belül felütötte a fejét az apostoli
tanításokkal ellentétes „másik evangélium”, amely aláássa Isten írott igéjének a
tekintélyét és Jézus Krisztus megváltó művének egyediségét. A hamis evangélium
követői közül sokan úgy vélik, Jézus nem „az út”, hanem csupán egy út a sok
közül, és támogatják a homoszexuális kapcsolatokat is.

A második tény az, hogy főleg az Afrikában élő anglikánok nem vállalnak
közösséget a fenti hamis evangélium terjesztőivel. Néhány nyugati gyülekezet
hívei pedig elhagyták a területileg illetékes liberális parókiákat, és más,
konzervatív egyházközségekhez csatlakoztak az egyházon belül.Az anglikán hívők aránya a világon

A harmadik tény az, hogy az egyház a nyílt tévtanítások ellenére nem vetett
be fegyelmező eszközt. A nyilatkozat szerint a válság immár helyreállíthatatlan
mértékben megtépázta az anglikánok sorait. A Gafcon-nyilatkozat ugyanakkor a
canterburyi érseket is célba vette: „Közösségünk nem szakad el, de nem fogadjuk
el azt, hogy az anglikán identitást szükségszerűen a canterburyi érsek általi
elismerés határozza meg.”

A helyzetet tovább élezi, hogy július végén készülnek megtartani a csak
tízévente megrendezett globális Lambeth konferenciát, amelynek házigazdája Rowan
Williams, azaz maga a canterburyi érsek. E konferencián hagyományosan a
fontosabb kérdésekben hoznak határozatokat. Legutóbb 1998-ban a több mint 800
anglikán püspököt tömörítő globális testület egyértelműen kijelentette, hogy a
homoszexualitás nem egyeztethető össze a keresztény tanításokkal, ennek ellenére
a 2003-as botrány óta semmilyen fegyelmezést nem alkalmaztak. A jelek szerint a
helyzetet az idei konferencián sem kívánták hathatósan orvosolni, mivel csupán
kiscsoportos megbeszéléseket terveztek, határozatok hozatala nélkül. Az afrikai
püspökök ezért jelezték, hogy bojkottálni fogják az idei összejövetelt.

A jeruzsálemi konferencián egyben megszületett a Hitvalló Anglikánok Közössége (Foca)
is, amely a homoszexuális püspök felszentelését ellenző több millió hívő
globális hálózata. Közel 300 püspök jelezte, hogy mellőzné a canterburyi érsek
fennhatóságát a Foca javára. A kezdeményezést Williams érsek élesen bírálta, és
óva intett az újabb problémákat generáló megoldásoktól. Az érsek egyik
munkatársa még ennél is keményebben fogalmazott: „Nevetséges, hogy nem akarják
elismerni a canterburyi érseket vagy magát az érsekséget, hiszen ezek az
anglikanizmus meghatározó alapkövei. A hivatal és a hely elvetésével ezek az
emberek egy protestáns szektát hoznak létre.” Mindeközben pedig a Modern
Egyháztagok Egyesülete (MCU) elnevezésű, liberális teológusokat tömörítő csoport
kijelentette: a Foca nem tekinthető az ortodox anglikanizmus képviselőjének,
mivel a komoly teológiai viták kikerülésével elárulják az anglikanizmus
szellemiségét.Rowan Wiliams Canterbury Érsek

A helyzetet tovább fokozza, hogy az egyház angliai ágában újabb probléma
ütötte fel a fejét: több mint 1300 pap, köztük 11 püspök, levélben jelezte a
canterburyi és yorki érsekeknek, hogy készek akár el is hagyni az egyházat,
amennyiben a közeljövőben jóváhagyják női püspökök felszentelését. Egyes
információk szerint többen közülük átlépnének a katolikus egyházba. A nők
felszentelését ez a csoport csak akkor hajlandó elfogadni, ha jogi garanciát
kapnak arra, hogy olyan egyházközségben járjanak istentiszteletre, ahol
kizárólag férfi püspökök praktizálnak. A liberálisok máris ellennyilatkozatban
tiltakoztak az efféle, egyértelműen diszkriminatív megkülönböztetéssel szemben.

Olvasson tovább: