Pio atya biztos üzlet

Cikk nyomtatása
Továbbítás emailben

Az olasz Las Vegas vonzereje a szerzetes üvegkoporsója

Negyven évvel halála után egy kristálykoporsóban közszemlére tették a
legnépszerűbb olasz szent, Pio atya földi maradványait. Bár az exhumálást és
főként a kapucinus szerzetes körül kialakult ereklye- és bóvlibizniszt a hívek
jelentős csoportjai rosszallják, San Giovanni Rotondo falucska – az egykori pap
plébániája – már jó ideje Európa egyik legnépszerűbb zarándokhelye.

Az egyházi tisztségviselők Padre Pio halálának negyvenedik évfordulója
alkalmából még március elején nyitották fel a sírt, hogy meggyőződjenek a
holttest állapotáról, s a zarándokok közvetlenül imádkozhassanak hozzá. A
holttestet az elmúlt két hónap során készítették fel a mostani bemutatásra.

„A lélegzetem is elakadt – ismerte el tévériportereknek egy hatvanas hölgy. –
Pontosan olyan, mint amilyennek emlékeztem rá.” Márpedig Padre Pio testét nem


tartósították különleges eljárással: testébe formalint fecskendeztek, hogy a
temetéséig megőrződjön, amíg a hívők leróják előtte kegyeletüket. A tetem a
fejet kivéve viszonylag jól megőrződött, Pio atya erősen bomlásnak indult arcát
azonban egy élethű szilikonmaszk pótolja – a világhírű londoni Madame Tussaud
Panoptikum szakembereinek bizonyára jólesett az elragadtatott hívők elismerése.
Pio atya egykor sokat csodált tenyereit – akárcsak éltében – ujjatlan kesztyűk
takarják (ezek másolatai a templom körül kétezer forintos áron kaphatók, a
feleennyit kóstáló Padre Pio-hógömbök mellett). A kihantolás szemtanúi szerint a
holttesten nincs nyoma a stigmáknak, azok ugyanis röviddel Pio atya halála előtt
nyomtalanul eltűntek.

Az 1887-ben született Francesco Forgione már pásztorfiúként látomásokat
tapasztalt meg, melyek hatására 1903-ban szerzetesi csuhát öltött. Hét évvel
később pappá szentelték, majd 1916-ban San Giovanni da Rotondóba helyezték, ahol
haláláig élt. A fiatal, rendkívül ájtatos papnak 1911-től újabb különös
megtapasztalásai támadtak. „A múlt éjjel történt valami, amit nem tudok
megmagyarázni, és nem is értek – írta egyik barátjának –, a tenyerem közepén egy
pénzérme méretű vörös folt jelent meg, és heves fájdalmakat okoz.” Stigmáinak –
amelyek a lábaira és egyik oldalára is átterjedtek – hamarosan hírük kelt, és
számos zarándokot vonzottak. Mi több, Pio atya állítólag levitációra és
bilokációra is képes volt – vagyis hatalmában állt, hogy felemelkedjen a
földről, s akár egyidejűleg két helyen is megjelenjen –, emellett magával az
ördöggel is birkózott cellájában, a vezeklőknek pedig alkalomadtán még a gyónás
előtt felsorolta bűneiket. Szentté avatásánál azonban mindennél többet nyomott a
latba a több mint ezer csodás gyógyulás, amelyet a szerzetesnek tulajdonítanak.


A néhai Pio atya tehát nem ok nélkül a legnépszerűbb szent Olaszországban. A
Famiglia Cristiana című katolikus lap felmérése szerint Olaszországban többen
imádkoznak hozzá, mint bárki máshoz az égiek közül – beleértve Szűz Máriát és
Jézust is. Közvélemény-kutatási eredmények szerint minden második olasz a
kapucinus szerzeteshez fordulna, ha természetfölötti segítségre szorulna.

A Vatikánban azonban hosszú időn keresztül ambivalens módon ítélték meg a
pap-barátot, és sokan kétségbe vonták sebeinek és misztikus elhivatottságának
valódiságát. Maga XXIII. János például szenzációhajhász szemfényvesztőnek és
szoknyavadásznak tekintette. Az egyik vatikáni orvosszakértő is hasonló
látleletet adott: „elvakult, öncsonkító lelkibeteg, aki kihasználja az emberek
hiszékenységét” (lásd keretes írásunkat). A minden más pápánál több szentet
avató II. János Pál pápa azonban (akit még 1940-ben a stigmatizált szerzetes
meggyóntatott és megáldoztatott) merőben más véleményen volt, és az 1968-ban,
nyolcvanegy éves korában elhunyt Pio atyát 2002-ben szentté avatta. A Szentszék
a modern korban – II. János Pál pápa előtt – erős gyanakvással tekintett a
csodákra és a csodatevőkre, XVI. Benedek személyében pedig – úgy tűnik – ismét
„racionálisabb” pápa ül Péter trónján; legalábbis az egyházmegye érseke
mindeddig hiába kérlelte, hogy keresse fel a zarándokhelyet, a Vatikán közölte:
egyelőre nincs tervbe véve pápai látogatás a szent koporsójához.

A szent kihantolásának ellenzői a helybéli érsek szemére vetik, hogy csupán
marketingfogásról van szó. A közszemlére tételt élesen bírálta a Pro Padre Pio
Egyesület, amely a múlt hónapban halottgyalázás és kegyeletsértés miatt
bírósághoz is fordult. San Giovanni Rotondo és a környező települések
önkormányzatai nem is rejtik véka alá, hogy reményeik szerint Padre Pio teste
hívők tömegeit vonzza majd – no és a pénztárcájukat.

San Giovanni Rotondo bevételeinek több mint ötven százaléka ugyanis Pio atya
kultuszának köszönhető: a foglalkoztatottaknak körülbelül a fele közvetlenül
vagy közvetve a szentnek köszönheti megélhetését. A környéken több mint száz
szálloda, ugyanennyi étterem és több tucat nagy területű parkolóhely található,
a faluba egy-egy jól sikerült hétvégén akár ötszáz autóbusz is érkezik. Az
utóbbi években azonban a Padre Pio iránti érdeklődés egyre lanyhult.

„Dél-Itália Las Vegasa válságban van” – kommentálta a helyzetet az olasz média,
miután több szálloda és szuvenírüzlet is kénytelen volt bezárni. Az üvegkoporsó
bemutatása óta azonban mintegy 750 ezren foglaltak szállást a környéken, a
teljes évben pedig már hatmillió látogatóra lehet számítani. S ha a forgalmat
sikerül fenntartani, a falu a közszemlére tétel hat hónapja után is a világ
egyik legjelentősebb búcsújáróhelye maradhat.

Savval a szentek közé?

Sergio Luzzatto olasz történész tavaly kiadott Pio atya, csodák és politika
a 20. századi Olaszországban című könyvében amellett érvel, hogy az atya
karbolsavval állította elő a stigmáit.

Luzzatto a Vatikáni Levéltárban talált olyan dokumentumokra, amelyek
bizonyítják, hogy az ifjú Padre Pio 1919-ben titokban nagy mennyiségű
karbolsavat vásárolt egy helybéli gyógysze­résztől. „Padre Pio teljes
titoktartás mellett magához hívatott – szólt a gyógyszerész visszaemlékezése –,
és azt kérte, hogy találkozásunkat ne említsem a szerzetestársainak. Saját
kezűleg adott át nekem egy üres fiolát, amit tiszta karbolsavval kellett
visszajuttatnom hozzá.” Luzzatto szerint Pio nem csinált volna ebből titkot, ha
– állításának megfelelően – csakugyan sterilizálásra használta volna a savat. A
vallomást eredetileg az akkori helybéli érsek terjesztette a Vatikán elé, aki
aggódott, hogy Pio körül irányíthatatlan kultusz alakul ki.

A Vatikán a sebeket is megvizsgáltatta egy orvossal, aki megállapította, hogy
azokat mesterséges úton okozták és tartották fenn. Mi több, a Szentszék által
megrendelt jelentések szerint az atya rendszeresen korbácsolta magát, és hetente
kétszer együtt hált egy nővel. Az atyát ezt követően évekre eltiltották attól,
hogy tömegek előtt hirdesse nézeteit. A jelentéseket a Szentszék a boldoggá
avatási eljárás alatt megvizsgálta, és – láthatóan – elvetette.

Olvasson tovább:

Változó korban Amerika

Az Egyesült Államokban a magukat kereszténynek vallók aránya 2007 és 2014 között csaknem 8 százalékot zuhant, ami javarész a tradicionális protestáns és a katolikus felekezetektől való tömeges elfordulás eredménye.

Jól egybeszerkesztett város

Jeruzsálem az elmúlt 2000 évben soha nem volt olyan népes, fejlett és egységes város, mint ma.

Makovecz Imre spirituális szempontból is kiemelkedő munkái

1. Sevillai világkiállítás magyar pavilonja (1992)

Feliratkozás hírlevélre

 
Név: *
Email: *
Feliratkozással elfogadja a Hetek adatvédelmi elveit