Kereső toggle

Apokaliptikus bestsellersorozat

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Time magazin amerikai kiadásának június 23-ai száma címlapon foglalkozik az apokalipszis témakörével. A cikksorozat kiindulópontját ezúttal nem egy hollywoodi "világvégefilm", hanem az az Amerikában bestsellerré vált könyvsorozat adja, amelynek tizedik része a napokban került az üzletekbe. Tim LaHaye hetvenhat éves amerikai prédikátor olyan sztárírókat körözött le, mint Tom Clancy és Stephen King, amikor a bibliai Jelenések könyvét alapul véve regényfolyamba kezdett Földünk utolsó napjairól. LaHaye részletes beszámolót ad egy apokaliptikus korról, amelynek előszele napjaink politikai és társadalmi jelenségeiben már érzékelhető is – véli az amerikai prédikátor.Az ikertorony összeomlásának pillanata. Szeptember 11-e után megugrott az apokalipszis-tőzsde indexe Fotó: Reuters

Szeptember 11-e tragikus eseményei nemcsak a próféciákban járatos evangéliumi keresztények figyelmét irányították újból a jövendölésekre. Az érdeklődés kiterjedt azokra is, akik eddig nem figyeltek Nostradamus jóslataira, nem féltek a vég utolsó világháborújától, és még soha nem olvasták a Jelenések könyvét… 

A tradicionális kereszténység szekularizált tömegei, sőt sok, korábban ateista ember égi jelet vélt felfedezni a szeptemberi katasztrófában, az utóbbiak ugyan inkább ponyvairodalmi ismereteikre, semmint bibliai próféciákra alapozva állításaikat. Lelkészek és papok állítása szerint istentiszteleteik látogatottsága húsz százalékkal megnő, ha előre bejelentik, hogy az apokalipszisről szándékoznak beszélni.

Az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terroristatámadás nem az első olyan esemény volt, amely tömeges érdeklődést váltott ki a Biblia és más próféciák állításai iránt. A Time magazin rámutat, hogy a második világháború, majd a háború lezárását fémjelző atombomba-robbantások sok ember szemében a Jelenések könyvében szereplő totális világégés előszelét jelentették. 1948-ban létrejött a modern Izrael állama, kétezer éves szünetet követően. Az esemény mind a keresztény, mind a zsidó világ számára bibliai próféciák beteljesedését, az apokalipszis egyik előfeltételének teljesülését jelentette. 1967-ben újabb bibliai próféciák teljesedtek be, amikor Jeruzsálem és a városban található Templomhegy ismét izraeli fennhatóság alá került.A WTC pusztulása az űrből is jól látható volt Fotó: Reuters

Az említett események láttán növekvő számban fordulnak szkeptikus szemlélődők is a próféciák felé. A Time felmérése szerint az amerikaiaknak már 36 százaléka fogadja el a Bibliát Isten szavának, amely szó szerint értelmezhető. Az amerikai társadalom 59 százaléka szerint a Jelenések könyvében lefestett események a jövőben meg fognak történni. "Olvastam a Jelenések könyvét, és hiszem azt, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz. Remélem, hogy Isten beavatkozásának eredményeképpen… Napról napra úgy érzem, hogy futunk ki az időből…" – mondja Caspar Weinberger, volt amerikai hadügyminiszter. Ronald Reagan sem véletlenül az Evangéliumi Keresztények Szövetségének gyűlésén mondta el híressé vált A gonosz birodalma cím? beszédét, amelyben leplezetlenül a Szovjetunióra utalt.

LaHaye és Jerry B. Jenkins író regénysorozata a Jelenések könyvének profetikus eseményeit kelti életre. A sorozat első része Left Behind – A Novel of the Earth\'s Last Days ("Akik lemaradtak – Regény a Föld végső napjairól") címmel jelent meg 1995-ben. A könyv címe arra a bibliai eseményre utal, amelynek során Jézus Krisztus második eljövetelekor az igazi hívők egy szempillantás alatt eltűnnek a gonoszságba merülő Földről: repülőgépek zuhannak le, karambolok tízezrei történnek, gazdátlanná vált ruhák, fogtömések, gyűrűk hevernek mindenhol... LaHaye sikerkönyve részletes és véres beszámolót ad arról, hogy mi vár azokra, akik az elragadtatást követően a Földön rekednek.

LaHaye arra számított, hogy a sorozat könyveit öszszesen 250 ezer példányban tudják majd eladni. Az evangéliumi keresztények azonban ma a sorozat olvasótáborának csak a felét teszik ki, a téma iránt a vártnál jóval nagyobb az érdeklődés. LaHaye könyvei eddig 32 millió példányban keltek el, a gyerekkönyvkiadásokat és képregényeket figyelembe véve pedig már 50 millió eladott példánynál tartanak. A sorozat növekvő népszerűségének LaHaye nyíltan felvállalt, radikális – bírálói szerint fundamentalista – bibliai világnézete sem szab gátat. LaHaye szerint ugyanis a római katolicizmus "hamis vallás", a homoszexualitás "bűn", Harry Potter pedig a "fekete mágia legsötétebb zugaiba kalauzolja a gyerekeket". 

A szeptember 11-ei eseményeket követően az eladott példányszám hatvan százalékkal megnőtt, a kilencedik rész, amelyet tavaly októberben adtak ki, 2001 legnagyobb példányszámban eladott regénye lett a maga hárommillió példányával. 

A sorozat A maradék címet viselő tizedik része 2,75 millió példányban napjainkban került az üzletekbe.VégvízióAz apokalipszis a teológiai értelmező szótárak szerint görög eredet? szó, melynek szó szerinti jelentése "a függöny fellebbentése". A hagyományos értelmezés szerint a függöny a látható és a láthatatlan, a természetes és a természetfeletti világ között húzódik. Teológiai értelemben akkor beszélhetünk apokalipszisről, illetve apokaliptikus korról, amikor az emberek betekintést nyerhetnek a függöny mögé, ahol Isten és Lucifer harcolnak a jövő feletti végső uralom megszerzéséért.

A Time magazin szerint az embereket ösztönösen foglalkoztatja a gondolat, hogy egyszer véget érhet a világ, legalábbis az általuk ismert világ. Minden kultúrában van eredettörténet és vízió a végről: a zsidó-keresztény bibliai kultúrától kezdve a távol-keleti kultúrákon át a maja millenniumi történetekig. Az emberek tömegesen nem foglalkoznak a világvége-kérdéskörrel, de az emberiség történelmében mindig adódnak olyan korok, amikor az ösztön, a hit, a próféciák és a világban zajló események mintha összetalálkoznának. Vannak, akik izgalmasnak és szórakoztatónak tartják ezt a találkozást, mások babonás félelemmel szemlélik a számukra összefüggéstelen eseményeket. A legtöbben a véletlen játékáról, megint mások hitük és próféciák beteljesedéséről beszélnek. Ma is ilyen korban élünk – állítja a Time. 

A végről szóló írásos próféciák egykorúak a nyugati civilizáció kialakulásával. Ézsaiás és Ezékiel zsidó próféták időszámításunk előtt öt-hatszáz évvel vetették papírra könyveiket, a zsidó történelem egy háborús időszakában. Időszámításunk előtt 586-ban a babiloni birodalom véres háború során lerohanta Izrael területét, és száműzetésbe kényszerítette a zsidó elitet. A próféták a negatív élettapasztalattal szöges ellentétben kijelentették, hogy valamikor a jövőben, az idők végén Izrael fennhatóságával megvalósul majd a Messiás világbirodalma.

A zsidó apokaliptikus várakozás másik fő inspirációját Dániel könyve szolgáltatja, amely részletekbe menően taglalja a történelemben majdan megjelenő világbirodalmakat, az Antikrisztus megjelenését és tevékenységét. 

Az idők végéről szóló írásos feljegyzések közül a leghíresebb a bibliai Jelenések könyve. Amikor Néró császár a legkegyetlenebb módszerekkel öldökölte a keresztényeket, a Patmosz szigetre száműzött János apostol papírra vetette a legrészletesebb végvíziót, amelyet az emberiség ismer.A háborgás szikráiTodd Stranberg repülőgép-szerelő munkaidején kívül hobbiból szerkeszti a Rapture Index (Elragadtatás Index) elnevezés? honlapját, amely a tőzsdei mutatóra utalva egyfajta apokaliptikus Dow Jones indexként jelzi a vég közeledtét. Stranberg részvények helyett próféciákat és azok beteljesüléseként értelmezhető eseményeket vizsgál: földrengéseket, járványokat, áradásokat, bűnözést, hamis prófétákat és olyan társadalmi jelenségeket, mint a munkanélküliség, amely a társadalmi egyensúly felbomlását, és ezáltal – a próféciakutató technikus szerint – az Antikrisztus majdani eljövetelét segítheti elő. 

Milyen közel is vagyunk a világ végéhez? Az index szeptember 24-én érte el a legmagasabb állását, az apokalipszistőzsde aznap 182 ponttal zárt. A nagy siker? weboldalt csak ezen az egy napon nyolcmillióan látogatták meg. Stranberg szerint 145 pont felett már érdemes "az öveket becsatolni".

Amikor Kofi Annan ENSZ-főtitkár a Világgazdasági Fórum gyűlésén bejelenti, hogy a globalizáció a legjobb megoldás a világ gazdasági problémáinak leküzdésére, amikor felmerül egy nemzetközi világvallás, vagy nemzetközi rendőrség létrehozásának gondolata, a próféciák elemzői felkapják a fejüket, és keresik, hogy az új mozaik hogyan illeszkedik be az apokaliptikus menetrendbe: "Ha a terrorizmus hulláma tovább folytatódik, a háborgás szikrái hatására könnyen kirobbanhat a harmadik világháború – idézi az amerikai hetilap John Hagee texasi lelkészt, a tizenhét- ezer tagú San Antonió-i gyülekezet vezetőjét. – És ezzel véget érhet az a világ, amelyet mi ismerünk." 

Izrael napjainkban nem csekély erkölcsi és anyagi támogatást kap a bibliai próféciákon nevelkedett és azokra figyelő amerikai evangéliumi hívők részéről. Páncélozott iskolabuszok és az izraeli hadsereg mentőalakulatai részére érkező halogénlámpák érkeznek ajándékként olyan amerikai keresztényektől, akik morális kötelességüknek érzik a nehéz időkben a kiállást Izrael mellett.

Iszlám szélsőségesek számára ezzel szemben az apokaliptikus várakozás könynyen az öngyilkos merényletek szaporodását eredményezheti. Ha közel a világ vége, a mártírság és a hetvenkét szűz személyében jelentkező jutalom is sokkal közelibbnek tűnik. Minél jobban elkötelezi magát valaki
a Nagy Sátánnal szembeni harcra, annál valószín?bb, hogy az Egyesült Államokban is megerősödik az álláspont, hogy a terrorizmus elleni háborúnak egy szerződés vagy megegyezés soha sem fog véget vetni, az egyetlen megoldás a totális győzelem. 


A szerzőkről

Tim LaHaye a Bob Jones Egyetem teológia szakán végzett 1950-ben. Ezt követően két évtizeden keresztül lelkipásztorként tevékenykedett Minneapolisban és San Diegóban. 1974-ben Kaliforniában gyülekezetet alapított, amely ma 3500 tagot számlál. Gyülekezete mellett általános iskolát és középiskolát is létrehozott. A nyolcvanas években LaHaye létrehozta az Amerikai Koalíció a Tradicionális Értékekért szervezetet, felesége pedig egy ma ötszázezer tagot számláló női mozgalmat indított el.

LaHaye több mint negyven könyv szerzője, könyveit harminckét nyelvre fordították le. Ötven éve él házasságban feleségével, Beverlyvel, akivel együtt négy gyermeket neveltek fel.

LaHaye kilencéves korában hirtelen vesztette el apját, és úgy érezte, hogy a világ véget ért. A temetésen azonban a szónok azt mondta: "»nem most látjuk utoljára Franck LaHaye-t«… A szívemben remény gyulladt: újra látni fogom apámat… Ezt ma is érzem, mintha csak tegnap történt volna…" – meséli LaHaye a Time hasábjain.

LaHaye és Jenkins eddig fejenként 50 millió dollárt kerestek a könyvsorozattal, LaHaye nemrégiben egy újabb 42 millió dolláros szerződést írt alá a Bantam Dell könyvkiadó vállalattal egy új kalandregény-sorozat megjelentetéséről, amely az előrejelzések szerint leginkább az Indiana Jones-sorozatra hasonlít majd.


Sír a Siratófal

Két mélyen vallásos zsidó férfi kedden Jeruzsálemben megpróbált felmászni a Siratófalon át a muszlim hatóságok által lezárt templomhegyi területre, mivel a szent helyként tisztelt falon egy növekvő nedves folt volt látható, és ez arról győzte meg őket, hogy küszöbön áll a Messiás eljövetele.Néhány zsidó misztikus szerint a szent hely, a Siratófal "sírása" annak a jele, hogy a Messiás eljövete közel van. A két vallásos férfi tettét valószínűleg ez motiválhatta, azonban a Templomhegyre nem sikerült feljutniuk, mivel a helyszínen tartózkodó izraeli biztonsági emberek az őrszobára kísérték őket.

Smuel Rabinovitch, a Siratófal körzetének főrabbija szerint a nedves elváltozást négy nappal ezelőtt vették észre a falnál imádkozó férfiak. A fal közepén észlelhető, jelenleg tízszer negyven centiméteres folt vizsgálatát az izraeli műemléki hivatal szakemberei megkezdték, a gyanú szerint vízszivárgás okozhatja a jelenséget.

A jeruzsálemi Templomhegyet mind a judaizmus, mind az iszlám szent helynek tartja. Itt állt mindkét zsidó templom: a Salamon király által építtetett, illetve a babiloni fogság utáni második templom is, amelyet a rómaiak romboltak le Kr. u. 70-ben. Jelenleg a hegyen – amely az iszlám harmadik szent helye – két mecset áll, a Sziklamecset és az al-Aksza-mecset. 

A teret felügyelő muszlim szervezet, a Vakf nem tud arról, hogy az ügyben az izraeli fél megkereste volna őket, de biztosított arról, hogy számukra is fontos a szent körzet épségének fenntartása. (MTI)

Olvasson tovább: