Kereső toggle

Evolúció: már kérdezni sem szabad?

A darwinizmus és az egyet nem értés joga

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A 21. században viszonylag kevés olyan nemzetközileg elismert természettudós van, aki nyíltan kiáll a bibliai igazságok és az evolúció kritikája mellett. Ilyen kivétel James M. Tour, a Rice University (Houston, Texas) kémia-, számítástechnika-, anyagtudományok- és nanotechnológia-professzora.

James Tour New York-i zsidó családból származik, eredetileg rendőrjárőr szeretett volna lenni, azonban színvaksága miatt nem vették fel az akadémiára. Édesapja javaslatára vegyész szakra jelentkezett a Syracuse Universityre. Az egyetemen felvette a szerves kémiát, és annyira „beleszeretett”, hogy szabadidejében is szerves kémia feladatokat oldott meg, miközben az évfolyamtársai focimeccsre jártak. Ph.D. fokozatát a Purdue Universityn szerezte a későbbi kémiai Nobel-díjas Ei-ichi Negishi laboratóriumában. 1999-től a Rice University kémia-, számítástechnika-, anyagtudományok- és nanotechnológia-professzora. Kutatási területei közé tartozik a grafén, nanotechnológia, nanomedicina, anyagtudományok és polimer kémia (lásd keretes írásunk). Több mint 600 tudományos cikke jelent meg eddig, 120 szabadalomban feltaláló, több tudományos díj és kitüntetés birtokosa, emellett számos start-up cég alapításában is részt vett.

Találkozás a Messiással

Az egyetemen a szerves kémia megkedvelése mellett egy másik fontos változás is történt az életében. Egy mosodai beszélgetés közben hallgatótársa arról beszélt neki, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneiért. Ez először értetlenséget váltott ki belőle, mivel szekuláris zsidó családból származott, ahol ugyan betartották az általános társadalmi normákat, de nem igazán foglalkoztak mélyebben a bűn kérdésével. A hallgató azonban felolvastatta vele Máté evangéliumából a következő részt: „Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, paráználkodott azzal az ő szívében.” Ez az idézet teljesen megdöbbentette, mivel már 14 éves kora óta pornófüggő volt, amiről úgy gondolta, hogy senki sem tud – és egyből világossá vált számára, hogy ez alapján ő is bűnös. Néhány hónappal később a kollégiumi szobájában behívta az életébe Jézus Krisztust. Ennek a találkozásnak egyik következménye, hogy azonnal és véglegesen megszabadult a pornófüggőségtől, majd elkezdte napi szinten olvasni a Bibliát és elmélkedni rajta. Ez az elmélkedés számára nem elvont gondolkodást jelent, hanem a személyes, családi, szakmai területeken megnyilvánuló cselekvést. A weboldalán megtalálható előadásaiban számos ilyen példát megoszt (www.jmtour.com /personal-topics). 

Hitvallás az egyetemen

Tour professzor nyíltan felvállalja hitét diákjai és kollégái előtt, azonban az erre adott reakciók nem befolyásolják azt, hogy ő hogyan ítéli meg szakmai teljesítményüket. A dolgozatok tetejére rendszeresen igeverseket ír. Számos fiatal kollégája fogadta be életébe Jézust, miközben vele dolgozott. Közeli kollégája és barátja volt a Rice Universityn Richard Smalley, aki 1996-ban kémiai Nobel-díjat kapott és a nanotechnológia atyjának tartják. Tour többször megosztotta vele a hitét, ez is eredményezhette, hogy Smalley élete végén visszatért keresztény hitéhez. Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a közelmúltban egy washingtoni edzőt kirúgtak az állásából, mivel alkalmazotti minőségében imádkozott a meccsek után. Az előbbiekben említett példák és ez a hír egymásnak ellentmondónak tűnik, ezért megkérdeztük Tour professzort erről. „Az Amerikai Egyesült Államokban ezekre a dolgokra nem terjed ki a szövetségi törvények hatálya. Ezek az adott államtól vagy a helyi törvénykezéstől függnek, amelyek az egész országban különbözőek. Én egy magánegyetemen dolgozom, nem egy állami vagy szövetségi szervezetnek. Az én (vallásszabadságom) munkahelyen történő kifejezésére más törvények vonatkoznak.”

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon mekkora lehet azoknak a magasan képzett tudósoknak az aránya, akik hisznek a bibliai igazságokban. „Nem tudom megmondani biztosan, de szinte mindannyian hisznek valamelyik bibliai igazságban. Feltételezhetően sokkal kisebb százalékot tesznek ki azok, akik hisznek a legtöbb bibliai igazságban” – válaszolta Tour. 

Az evolúció kérdései tudományos szemszögből

A tudomány lényege, hogy kérdéseket tegyünk fel a körülöttünk látható világról. Van egy téma, amelyről nem tanácsos (kritikus) kérdéseket feltenni – különösen a nagy nyilvánosság előtt –, hacsak nem akar az ember szakmai konfliktusokba keveredni és a karrierjét veszélyeztetni. 

Tour professzor 2001-ben kapott egy e-mailt, amelyben megkérdezték, hogy egyet ért-e a következőkkel: „Szkeptikusok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a véletlen mutáció és a természetes szelekció igazolja az élet összetettségét. Ösztönözni kell a darwinizmus-elmélet bizonyítékainak alapos vizsgálatát.” Gyors átolvasás után megválaszolta, hogy egyetért. A problémák néhány évvel később kezdődtek, amikor ezt a nyilatkozatot az intelligens tervezés és az evolúciós elmélet tanításának jogi küzdelmeiben használták fel az USA-ban. Az intelligens tervezés egyes feltételezései szimpatikusak a professzor számára, mindemellett nem vált az intelligens tervezés támogatójává, ugyanis nem tudja, hogyan lehetne tudományosan bizonyítani. A nyilatkozat aláírása több kollégáját zavarba hozta, megharagudtak rá és néhányan elkezdték kiközösíteni. Ezeket a reakciókat először nem értette, mivel a nyilatkozat csak annyit állít, hogy alaposan meg kell vizsgálni a bizonyítékokat, mint ahogy ezt a tudomány minden más területén is meg szokás tenni. Véleménye szerint ez a nyilatkozat egyfajta erkölcsi próbakővé vált a tudományos világban. Ha a darwinizmusról nem lehet tudományos kérdéseket feltenni, akkor sokkal inkább egy valláshoz hasonlít. Pedig – állítja James Tour – nem igazán érthető, hogyan mehetett végbe a makroevolúció kémiai szinten. Ezt a kérdést feltette négyszemközt Nobel-díjas kutatóknak és az Amerikai Tudományos Akadémia tagjainak is, akik elismerték, hogy kémiailag ők sem értik a makroevolúció lépéseit. Ugyanezt a kérdést kisebb csoportban feltéve, nem kapott semmilyen választ – a tudósok nem akarták elismerni egymás előtt, hogy nem értik. Az izraeli Weizmann Intézetben dolgozó egyik biofizikus a következőt válaszolta: „Ó Jim, mi mindannyian hiszünk az evolúcióban, de nem tudjuk, hogyan ment végbe.”

Maga a nyilatkozat törést hozott az amerikai tudományos életben, mivel az aláírókat – teljesítményüktől függetlenül – elkezdték kiközösíteni szakmai társaságokból és pályázati lehetőségekből. Annak ellenére, hogy Tour bátran kiáll az egyet nem értés joga mellett, a helyzetet olyan súlyosnak tartja, hogy weboldalán a következő tanácsot adja hallgatóinak: „Ha nem értenek egyet az evolúciós elmélettel, tartsák meg a véleményüket maguknak, ha a karrierjük számít.”

Emiatt felmerülhet az a kérdés, mi az egészséges viszony a hit és a tudomány között. Tour professzor válasza: „Mindkettő megvan bennem. A probléma néhány tudományos elmélet értelmezésével van és nem magával a tudományos tényekkel.”

 

Nanotechnológia és grafén

Nanotechnológia: a nanoszerkezetek jellemzőivel, előállításával és mérnöki alkalmazásaival foglalkozó fizikai és kémiai szakterület, mely tágabb értelmében az alkalmazott tudomány és technika széles területeit fedi le. 1 nanométer a milliméter egymilliomod része. Így aránylik egy üveggolyó a Földhöz.  (Wikipedia)
Grafén: a szén egy nanoszerkezetű allotrop módosulata, egy egyetlen atomvastagságú grafitréteg, melyet méhsejtrácsos elrendezésben álló szénatomok alkotnak. A szén további allotrop módosulatai a grafit, a gyémánt és a fullerének. A grafén nagyon különleges anyag, amely az elektronikától az orvostudományig nagy lehetőségeket rejt magában. Keményebb a gyémántnál, jobb elektromos vezető a réznél és rugalmasabb a guminál. Világszerte több mint 25 ezer szabadalmat jelentettek be 2005 és 2014 között a grafénnal kapcsolatban. Lehetséges felhasználási területek: elektromosan vezető textilanyagok készítése az intelligens („okos”) ruhákhoz, hőálló és nagy kopásállóságú textíliák kifejlesztése, napelemek, érintőképernyők, hatékonyabb akkumulátorok készítése, víztisztító és sótalanító berendezések gyártása. (Wikipedia)

 

 

Olvasson tovább: