Kereső toggle

Mitterrand utolsó titka?

Az egykori francia elnök 1218 levele Anne Pingeot-hoz

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Október 26-án lenne százéves François Mitterrand, aki 1981 és 1995 között volt Franciaország elnöke. A múlt század egyik legrejtélyesebb politikusa már húsz éve halott, most mégis új oldaláról mutatkozik be – posztumusz műveivel.  A tekintélyes Gallimard rukkolt elő október 13-án több mint ezerkétszáz levelével, amelyeket eltitkolt szeretőjének, Mazarine nevű lánygyermeke anyjának, Anne Pingeot művészettörténésznek írt kapcsolatuk 32 éve alatt. A kiadó kiegészítésként megjelentette a fortélyos politikus Napló Anne-nak című különös alkotását is. Az államférfi 22 dossziét töltött meg jegyzetekkel, kivágásokkal, rajzokkal, képekkel, egyfajta személyes krónikaként. A gazdag anyagot a címzett, a magánéletét mindeddig elszántan védő szerető bocsátotta a nyilvánosság elé.

A történet új oldaláról mutatja be Mitterrand mérhetetlen ambíció fűtötte alakját, aki politikai tevékenysége mellett nemcsak a Louvre közepébe emelt üvegpiramist hagyta (bírálói szerint „modern fáraóként”) az utókorra, de a világ egyik legnagyobb könyvtárát és számos más nagy építményt is. Most megtudtuk: Madame de Sévigné-vel, a francia levélírók klasszikusával is versenyre próbált kelni. Csakhogy ő nem lányának, hanem az élete nagy (bár korántsem egyetlen) szerelmének tekintett, de a nyilvánosság előtt sosem vállalt nőnek címezte beszámolóit. Elvileg ő is magánlevelekben, mint a 17. századi nemesasszony, de már alighanem eleve az irodalmi emlékezetre is sandítva.

Vichy-től a szocialistákig

Nem mintha nem lett volna így is könyvtárnyi mű tárgya a politikus fordulatos életpályája. Mitterrand tehetős polgári család szülötte. A második világháború kezdetén a németek fogságába esett, megszökött, majd a nácikkal kollaboráló vichyi rendszerben töltött be fontos, ha nem is vezető posztot – aztán szakítva Pétain marsall rendszerével a De Gaulle-i ellenálláshoz, a Résistance-hoz csatlakozott. 1944-ben vette feleségül az ellenállás egyik vezetőjének lányát, Danielle-t, aki sokak szerint fontos szerepet játszott abban, hogy férje a baloldali eszmék mellett kötelezte el magát, és végül a szocialista párt vezetője, a De Gaulle által megteremtett francia V. Köztársaság első baloldali elnöke lett.  Három fia született ebből a házasságból, amelyet sohasem bontott fel. Anne Pingeot-val, egyik barátjának, egy gazdag, konzervatív felfogású gyárosnak nála huszonhét évvel fiatalabb lányával a hatvanas évek elején ismerkedett meg. Anne húszéves, és Párizsban jár egyetemre, amikor 1964-ben Mitterrand szeretője lett – egészen a politikus haláláig.

Az elit cinkos félrenézése

A francia elit, a titokba beavatott vagy arról így-úgy tudomást szerző környezet, Tonton (Mitterrand beceneve) legközelibb barátai, számos politikus (harcostársak és ellenfelek is), a helyzetükből következően tájékozott újságírók, állami tisztviselők évtizedeken át tartó félrenézésének – no meg az államfő elrendelte titkos lehallgatásoknak – köszönhetően csak 1994-ben tudta meg ország-világ, hogy az elnök kettős életet élt. Pingeot a maga választotta pályán nagy tudású, saját jogán elismert múzeumi szakemberré vált, több művészeti könyvet is jegyzett, és miközben Mitterrand az elnöki palotát ostromolta, gyermeket is szült neki. Mitterrand már az ország első embereként, a nyilvánosság reflektorfényében is a titkok embere maradt. Nem véletlen, hogy ma is viták övezik alakját, hiszen a francia közvélemény arról is csak tizenegy éves késéssel értesült, hogy az államfőnél nem sokkal első választási győzelme után prosztatarákot diagnosztizáltak, és hogy ő ezt tizenegy éven át eltitkolta ország-világ elől – mindaddig, amíg egyáltalán lehetett.  A most nyilvánosságra került levelek egyikéből kiderül, hogy Anne Pingeot azon kevesek közé tartozik, akiknek kezdettől feltárta a betegségét.
A média Mitterrand nevét olyan más híres asszonyokéval is összekapcsolta, mint Dalida vagy Annie
Girardot.  Anne Pingeot a témával kapcsolatos egyetlen publikus nyilatkozatában elismerte, hogy viszonya Mitterrand-nal sérti saját katolikus erkölcsi meggyőződését. Ezt azzal próbálta nyilatkozatában relativizálni, hogy kijelentette: úgymond minden más tekintetben a hagyományos értékeknek megfelelő, hovatovább „példás” életet élt, nem volt más férfi az életében. „Sem Mitterrand előtt, sem utána” – mondta Philip Short angol újságírónak, aki könyvet írt a kiismerhetetlen és a közvéleménynek fontos kérdésekről évtizedeken át hazudozó francia elnökről.

A hallgatásra kényszerített gyermek

Mitterrand és Pingeot lánya, Mazarine, aki írónő lett, később Bouche cousue (Bevarrt száj) címmel könyvet írt arról, hogyan élte meg saját ifjúságát, amelyben titkolnia kellett, hogy ki az apja. Ő maga nehezen bírta, de úgy látta, anyja maga választotta ezt az életet. A levelek közreadásánál a titkos élettárs hű maradt önmagához. Saját válaszait – egy-két kivételtől eltekintve – nem tartalmazza a kötet, és Anne Pingeot előre bejelentette, hogy nem nyilatkozik, nem vesz részt a könyv bemutatásán sem.

Biciklis titkos ügynökök

Elnöksége idején Mitterrand az Elysée-palota közvetlen közelében biztosított lakást szeretőjének és közös kislányuknak. Itt az elnök lényegében együtt élt Anne-nal és Mazarine-nel. Anne naponta onnan kerekezett (biciklis titkos ügynökök kíséretében) munkahelyére, Mazarine is titkos védőkkel járt iskolába. Az is kiderül a levelekből, hogy számos művészeti beruházást, így a Louvre piramisát is Anne Pingeot ihlette vagy segítette. Közben voltak az eltérő hivatalos feladataikból következő nyilvános közös szerepléseik is, de ilyenkor csak néhány beavatott ízlelgette a bizarr helyzetet. Az Orsay Múzeum művészettörténésze-ként 1986-ban Anne Pingeot mutatta be az egykori híres pályaudvar épületében létesített pompás impresszionista gyűjteményt a projekt kezdeményezésénél bábáskodó Giscard d’Estaing korábbi államfőnek, továbbá az azt folytató és sikerre vivő Mitterrandnak, valamint Jacques Chiracnak, aki, mint a regnáló szocialista államfő jobboldali politikai ellenfele, éppen miniszterelnök volt – Mitterrand ugyanis nem mondott le, amikor ellenfelei nyerték meg a parlamenti választást. A megjelentek közül mind Giscard, mind Chirac tudott az aktuális államfő és a tudós művészeti kalauz viszonyáról.
A ma 41 éves Mazarine, aki fiatal éveit a világ elől elrejtve volt kénytelen leélni szülei viszonya következtében, ma ír és egyetemen tanít, három gyermeke is született. Ma egy francia diplomatával él együtt, aki maga is titkokkal foglalkozik: a terrorelhárítás egyik vezetője. Mitterrand felesége, Danielle Gouze évtizedekig volt férje partnere abban, hogy a nyilvánosság előtt fenntartsák a házasságuk látszatát. Danielle 2011-ben távozott az élők sorából. Mitterrand két „családjának” tagjai csak egyszer találkoztak nyilvánosan: 1996 januárjában, az exállamfő temetésekor. A történet azonban csak most, Mitterrand posztumusz leveleinek közreadásával ér véget – ha ugyan ez volt Mitterrand utolsó titka.

Olvasson tovább: