Kereső toggle

Jézus, a palesztin

Nemzetközi kampány a keresztény cionizmus ellen

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az ENSZ rossz emlékű Cionizmus egyenlő rasszizmus című határozatát idézi az a befolyásos politikai és egyházi vezetők által indított mozgalom, amely szerint „a keresztény cionizmus eretnekség". A „keresztény palesztinizmus" hellyel-közzel elismeri a Biblia és az ókori zsidóság kapcsolatát, de határozottan tagadja azt, hogy az ősi földre való visszatérésre - vagyis a cionizmusra - alapuló mai Izraelnek és az ott élő zsidóságnak bármi köze lenne Isten tervéhez és ígéreteihez. Az új irányzatról a Simon Wiesenthal Központ két vezető munkatársa írt cikket a Jerusalem Postban.

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke az ENSZ közgyűlése előtt szeptemberben így érvelt: „A Szent Földről jöttem ma Önök elé, Palesztina földjéről, az isteni kijelentések és Mohammed próféta (Béke legyen vele) mennybemenetelének földjéről, és Jézus Krisztus (Béke legyen vele) szülőföldjéről, hogy szót emeljek a hazájában és a diaszpórában élő palesztinok érdekében. Azért jöttem, hogy kimondjam - 63 éves szenvedés és a most is zajló nakba (katasztrófa) után - azt, hogy elég! Itt az idő, hogy a palesztin nép szabadságot és függetlenséget nyerjen."

Nem volt véletlen mulasztás, hogy Abbász a diplomáciai világ központjában mondott beszédében a Szentföld történelméből kihagyta Ábrahámot, Mózest és Ézsaiást.

Ez a beszéd annak a szélesebb értelemben vett globális stratégiának a része volt, amely delegitimizálni akarja Izraelt. Ennek érdekében szeretnék leválasztani a keresztény támogatást a zsidó állam mellől, amelyet Abbász nem hajlandó elismerni. Ebben a kampányban a szélsőséges palesztin politikai szándékok gyakran teológiai köntöst öltenek.

Miközben az Izraellel szembeni támadások néha egymástól függetlennek tűnnek, valójában összehangoltan működnek: az Egyházak Világtanácsának szenvedélyes törekvése Izrael démonizálására, a Palesztináról szóló UNESCO-szavazás és a Bojkott, Tőkekivonás, Szankciók elnevezésű (BDS) mozgalom. „Minden folyó a tengerbe fut" - áll a Prédikátor tanításában. Ma a tenger az a világ, ahol az UNESCO nyugodtan megteheti azt, hogy mecsetnek minősíti Ráchel sírját Betlehem mellett.

Palesztinpárti lobbicsoportok, európai társadalmi szervezetek, szakszervezeti szövetségek, akadémikusok és egyházi csoportok mind azt hangoztatják, hogy Izrael „párianemzet", amelynek születése a poszt-gyarmati kor hibája volt, és amelynek fennmaradása morális bűnnek számít.

Ennek az irányzatnak az aktivistái egyre erőteljesebben igyekeznek az evangéliumi és a konzervatív keresztényeket - Izrael legfontosabb szövetségeseit - áttéríteni a keresztény cionizmusról a „keresztény palesztinizmusra".

Ennek a titkos teoterrorizmusnak az egyik legnyugtalanítóbb fóruma pont Jeruzsálemben működik. 2010-ben palesztin keresztények megszervezték a Krisztus az ellenőrzőpontnál (Christ at the Checkpoint - CATC) elnevezésű konferenciát. A rendezvényt a Betlehemi Bibliai Főiskola égisze alatt szervezték, és célközönsége elsősorban az evangéliumi keresztények voltak. A CATC elítélte a keresztény cionizmust mint olyan hamis tanítást, amely az Írások félreértelmezésére és manipulálására épül.

A konferencia egyik fő szervezője Stephen Sizer anglikán vikárius volt, aki tagadja ugyan, hogy antiszemita lenne, mégis rendszeresen együtt mutatkozik hírhedt holokauszttagadókkal, teheráni látogatása során pedig védelmébe vette Ahmadinezsád iráni elnök Izraellel kapcsolatos nézeteit. A CATC-konferencia más résztvevői azonban olyan felekezetekből és teológiai akadémiákról érkeztek, amelyek teljes mértékben a főáramú evangéliumi kereszténységhez tartoznak.

Az evangéliumiak, akik azzal a nyitottsággal érkeztek, hogy meghallgassák mindkét fél érveit. A konferencián többek között Mitri Raheb, a Bethlehemi Evangéliumi Lutheránus Gyülekezet pásztorának üzenetét hallhatták, aki így tagadta a Biblia-korabeli és a modern zsidók közötti kapcsolatot:

„Biztos vagyok abban, ha DNS-vizsgálatot végeznénk Dávid, Jézus, valamint Mitri között - aki pont a Jézus születési helyével szemközti utcában születtem -, biztos vagyok abban, hogy a DNS-eredmény kimutatná közöttünk a kapcsolatot. Ha azonban Dávidot, Jézust és Netanjahut vizsgálnánk meg, akkor semmilyen összefüggést sem találnánk, mert Netanjahu egy kelet-európai törzsből származik, amelyik a középkorban tért át a judaizmusra. [...] Büszke vagyok arra, hogy az ük-ük-üknagyanyáim közül valaki alighanem Jézus bébiszittere lehetett."

A beszéd után senki nem tiltakozott. Épp ellenkezőleg: egyes résztvevők, mint például Lynne Hybels (akinek férje a 13 ezer gyülekezetből álló Willow Creek elnevezésű evangéliumi keresztény hálózat vezetője), a palesztin ügy elkötelezett munkatársaiként tértek vissza az Egyesült Államokba.

A 2012-re szervezett CATC-konferencia résztvevői között olyan nevek is találhatók, akik korábban stabil és feltétel nélküli támogatói voltak Izraelnek. A felszólalók sorában szerepel Sang-Bok David Kim, a Világ Evangéliumi Szövetség (World Evangelical Alliance - WEA) elnöke. A WEA az alapítója a legnagyobb amerikai evangéliumi hálózatnak, az Evangéliumiak Országos Szövetségének.

A szervezők meggyőződését kifejező alaptéziseket már publikálták. Ezek között szerepel az, hogy a keresztény cionizmust fel kell cserélni az Írásoknak a helyettesítési teológián alapuló értelmezésével, amelyben már nincs hely a zsidók számára. Ezalatt azt értik, hogy a zsidó néppel kötött valamennyi bibliai szövetség, valamint az ebből fakadó vallási tisztesség másokra szállt át, és ezért új tartalommal kell megtölteni.

Bár a legtöbb keresztény mindig is úgy értelmezte az Újszövetséget, mint ami beteljesíti a zsidó Írásokat, számos evangéliumi keresztény elismerte a kapcsolatot az Evangélium és a zsidók, Dávid, sőt még Izrael földje között is.  Ma egyre többen igyekeznek kitörölni ezt az utóbbi kitételt.

A palesztinizmus másik alaptézise a cionizmussal kapcsolatos. Az ENSZ korábbi, ám megcáfolt, „Cionizmus egyenlő rasszizmus" című határozata teológiai köntösben született újjá. „A modern cionizmus nem volt mindig azonos a rasszizmussal, de - a CATC-konferencia szervezői szerint - ma már igen." Ezt a tézist olyanok is elfogadták és hirdetik, akik az elmúlt években Izrael legnagyobb szövetségesei közé számítottak.

Ideje, hogy a felelősséggel gondolkodó zsidók kinyújtsák kezüket evangéliumi barátaik felé, és leleplezzék azt a palesztin támadást, amely a zsidó és keresztény hit számára egyaránt oly fontos Cion szerelmesei ellen irányul, még mielőtt egy újabb szövetség merülne el a hazugságok tengerében - írja a Jerusalem Post című lapban megjelent cikkében Abraham Cooper, a Simon Wiesenthal Központnak a felekezetközi kapcsolatokért felelős dékánja és Yitzchok Adlerstein, a szervezet igazgatója.

Obama szövetségesét is megkeresték

Soha többé senkinek (Never Again for Anyone) névvel indult 2010-ben nemzetközi genocídiumellenes mozgalom. A kezdeményezés azzal keltette fel leginkább a sajtófigyelmet, hogy két holokauszttúlélő aktivistájuk elítélte a cionizmust, és felszólította Izraelt a „palesztin nép elleni népirtás” befejezésére. Az Auschwitzból kiszabadult Hajo Meyer a varsói gettóban élő zsidók szenvedéseihez hasonlította a gázai palesztinok helyzetét, akiket a náci kápók helyett az izraeli hadsereg katonái kínoznak.
A palesztin terrorizmus elleni harcot és a nácik zsidóirtását egybemosó összehasonlítást széles körben elítélték, ám meglepő módon az egyik legbefolyásosabb amerikai evangéliumi vezető együttműködést ajánlott a Soha többé senkinek mozgalom számára. Rick Warren Peace Plan (Béketerv) elnevezésű, a közelmúltban indult karitatív kezdeményezése a partnerei számára azt ajánlotta, hogy kapcsolódjanak be a genocídium elleni harcba, és honlapján hirdette az Izraelt náci színben feltüntető mozgalmat.
A kaliforniai 24 ezres tagságú Saddleback megagyülekezet vezetője, Warren, egyben sikeres bestseller szerző is. Céltudatos élet (Purpose Driven Life) című könyve több mint 30 millió példányban kelt el 2002-es megjelenése óta. Rick Warren 2008-ban Barack Obama meghívására részt vett és imát mondott Washingtonban az elnöki beiktatáson, valamint többször is részt vett a Davosi Világgazdasági Fórumon. Legutóbb a Tony Blair volt brit miniszterelnök vezetésével tartott davosi kerekasztal-beszélgetésen sürgette azt, hogy az evangéliumi keresztény vezetők katolikus és protestáns lelkészekkel együtt kezdjenek közös programokat iszlám vallási szervezetekkel. Warren méltatta azt, hogy a harmadik világban a mecsetek milyen sok hasznos munkát végeznek a társadalmakban a szegénység és írástudatlanság felszámolására.
A globális politikai elittel tartott kapcsolatai nyomán az amerikai médiában időnként „az evangéliumi pápa”-ként emlegetett Warren figyelmét úgy tűnik, hogy csak utólag hívták fel a vitatott állításokra, mindenesetre a Béketerv honlapjáról néhány hete eltűnt a Soha többé senkinek mozgalom ajánlása. (Morvay Péter)

Olvasson tovább: