Kereső toggle

Társadalom alatti társadalom

Újra felerősödik a cigánybűnözésről zajló vita

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Az OCÖ álláspontja szerint megbotránkoztató, hogy egyes médiaorgánumok mit meg nem engednek maguknak a tekintetben, hogy a társadalom hogyan és miként vélekedjen a hazai cigányságról. Az elmúlt két hét történései tekintetében visszautasítunk minden olyan megközelítést, ami a magyarországi cigányságot kollektív bűnösként tünteti fel, mert ez az eszme és ideológia a náci eszme és ideológia alapja. Az OCÖ mély részvétét fejezi ki a veszprémi gyilkosság áldozata családjának, barátainak, sporttársainak. Együttérzünk velük és osztozunk gyászukban. Elutasítunk minden erőszakos cselekedetet függetlenül attól, kik követik el, mert a bűncselekmény elkövetésekor nem a bőrszín, hanem az elkövető számít. Egy ember tettei nem kérhetők számon egy egész közösségen vagy népcsoporton.

Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke

A cigánysággal kapcsolatban egyre erősödik a negatív közhangulat. A saját felelősségükkel kapcsolatban mit tud mondani?

- Abban hibáztunk, hogy a rendszerváltás óta a hazai cigányság nem tudta megfogalmazni az elvárásait a mindenkori kormányokkal szemben. Nem tudott a létszámából adódó lehetőségekkel élni, és emiatt martaléka lett a nagypolitikai csatározásoknak, és mára eljutottunk odáig, hogy majdnem minden politikai párt a cigányságot teszi felelőssé az ország gazdasági és politikai anarchiája kialakulásáért.

Az elmúlt években 130 milliárd forint ment ki roma integrációra, és ennek nyoma sem látszik: nincsenek eredmények.

- Nem az a baj, hogy nincsenek programok, hanem az, hogy ezek végrehajtását nem ellenőrizték: a számonkérés maradt el a felelős szaktárcák részéről.

Odaadtunk pénzt valakiknek, nem kértük számon, lepapírozták. A végeredmény meg az lett, hogy a romákkal nem lehet együtt dolgozni, a cigányság olyan frusztrált népcsoport, amelyet nem lehet sem a munkaerőpiacra, sem piacképes képzésbe bevonni. És ezzel a felelőtlen politika letudta a kérdést, ahelyett, hogy ellenőrizte volna a saját intézményeit a tekintetben, hogy az ilyen állítások igazak, vagy sem.

Ön most több mindenkit felelőssé tett. Mondja, van annak alapja, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy roma tömegek egyszerűen antiszociálisak?

- Azt gondolom, a hazai cigányság hagyományainak, viselkedési szokásainak a sok pozitívum mellett vannak negatívumai, amit el kell hagyniuk: el kell felejteniük a nomád életmódot, a saját életformáját hozzá kell igazítania a magyar társadalom elvárásaihoz.

Ugyanakkor ennek az életformának a kialakulásához az is hozzájárult, hogy a rendszerváltás után a romák egyik napról a másikra elveszítették a munkájukat, és minden magyarázat nélkül az utcára kerültek. A mindenkori politika olyan szociális ellátórendszerbe konzerválta őket, amire ma azt mondja, hogy nem jó.

Pedig menet közben is lehetett látni, hogy baj lesz: 18 éve nem tudunk munkát adni az embereknek, felélték a tartalékaikat, jelzáloghiteleket vettek fel, nem tudják fizetni a törlesztést, kikötik a villanyt, a gázt, eladják a romák a korábban felhalmozott értékeiket. Ami a közhangulatot illeti: nekem ez a hatvanas évek Amerikáját idézi, hiszen ott a feketékkel szemben hasonló kezdett kialakulni, és a vége az lett, hogy több tízezer fekete meghalt a maga saját igazáért. Ez nem hiányzik Magyarországnak.

A Fidesz szerint itt az ideje nyíltan beszélni a cigányok által elkövetett bűncselekményekről. Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke egyben a Fidesz képviselője. Beszéltek egymással ebben az ügyben?

- Úgy gondolom, Farkas Flóriánnak el kell határolódnia a Fidesztől, ki kell lépnie a frakcióból. Ő cigányként ilyen ideológia mellé nem sorakozhat fel.

 

Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke

- A lecsúszás és a kirekesztés következtében létrejött egy társadalom alatti társadalom. Saját törvényei vannak, melyek szemben állnak a társadalom által elfogadott értékrenddel és törvényekkel. Ladányi Jánosék kutatásai szerint a társadalom alatti világban közel 800 ezer ember él, és ennek egyharmada cigány. Kétharmada nem cigány.

Sztojka Iván és Raffael Sándor nem mélyszegénységben élnek. Állítólag maffiaszerűen működnek, prostituáltakat futtatnak, a Balaton déli részét felügyelik.

- Ebben a szubkultúrában ez a két lehetőség van: fetreng a mocsárban, vagy bűnözni fog. Azt gondolom, ez az ügy most újra felerősíti a cigánybűnözésről zajló vitát: természetesen nincs cigánybűnözés, viszont vannak bűnöző cigányok, akik ebből a társadalom alatti társadalmi részből jönnek. A normális jogállam csak úgy lehet sikeres, ha kőkeményen fellép ezzel szemben, viszont azokat az intézkedéseket is megteszi, melyek megakadályozzák ennek a rétegnek az újratermelődését.

Mire gondol? Még több pénzt a felzárkóztatásra?

- Nem több pénzre, hanem több ésszerűségre, több munkára, felelősségvállalásra gondolok. Meg kellene például vizsgálni a cigányok által elkövetett bűncselekmények motívumait, hogy kiderüljön, mi a szociológiai háttere, és melyek az egyes személyek és a közösség defektusai. Hogy hogyan pusztul le egy közösség annyira, hogy a demokratikus törvényeket ne vegye figyelembe. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a cigányokkal szemben elkövetett bűncselekmények motívumait is, mert sokat megtudnánk arról, hogyan viselkedik az elnyomó, és annak mi lesz a hatása: ha egy rendőr folyamatosan betöri a faluszéli cigány ház ajtaját, büdös cigányozik és összeveri őket, és a gyerek úgy nő fel, hogy azt hallja, adjátok ki azt a tolvajt, aki nem tudom mit csinált, ha tehát úgy nő fel, hogy őt bűnözőnek tartja a közhatalom, ennek a gyereknek soha nem lesz bizalma a magyar közhatalom felé, és azt gondolja, ha bűnözőnek tartanak, nem is lehetek más.

Ön szerint a többségi társadalom kirekesztő, elutasító és rasszista, és ezért válnak bűnözővé bizonyos romák, vagy azért utasítja el őket a többség egy része, mert adnak rá alapot?

- Az elmúlt két évszázadot alapul véve, különösen gazdasági válságok idején a magyar társadalom - mint ahogy az európai kultúra is - faji és szociális alapon kirekesztette a cigányokat.

A cigányok többsége ennek ellenére így vagy úgy meg tudott kapaszkodni, és a lecsúszott egyharmadnak is csak egy vékony rétege bűnöző. Megfigyelhető - nincsenek statisztikai adataim - hogy ez településenként néhány családot jelent, aki folyamatosan szembe ütköznek a törvényekkel, de nem szabad általánosítani. Mint azt sem mondjuk általában, hogy a magyar emberek rasszisták. Azt viszont állítom, hogy a legutóbbi kutatás szerint az önkormányzatokban ülő MSZP-s és fideszes tisztségviselők 80 százalékban idegenkednek a cigányoktól. Ez az SZDSZ-nél is kb. 60 százalék. Akkor, amikor a közhivatalokban, közintézményekben és mondjuk a rendőrségnél ilyen magas a cigányellenesség, akkor nem lehet csodálkozni, hogy kitermelődik ez a réteg.

Társadalmi kohéziót nem lehet úgy teremteni, hogy a cigányokat faji és szociális alapon leválasztja magáról egy társadalom, és magával szembe állítja. A magyarság legsúlyosabb drámájának tekintem, ami most zajlik: belső Trianonnak. Azt gondolom, most választja le magáról Magyarország azokat a részeket, amelyeket a következő generáció - ha a folyamatok így mennek tovább - esetleg cigány területeknek fog nyilvánítani. Ha nem akarják kiirtani a cigányokat, akkor nyilván külön területet kell nekik adni.
Ilyenek persze már most is vannak: Észak-Magyarországon a Cserhát, délen az Ormánság, azt lehet mondani, ezek cigány régiók.

Medgyessy Péter felvetette, hogy a veszprémi gyilkosság kapcsán roma értelmiségieknek ki kellene állniuk, és elmondani, hogy nem ez a cigányság, és el kellene határolódniuk a bűnözőktől.

- Pénteken ez ügyben tartunk sajtótájékoztatót. Arról akarunk beszélni, hogy ezek az emberek a cigány közösségnek nem tagjai. A cigány közösségek nem azonosak az alvilági körökkel. A bűnözők a magyar alvilág tagjai.

 

Sándor István „Papa", magánnyomozó

- Tudni kell, hogy ez a 100-150 fős csapat már tavaly nyáron rettegésben tartotta Siófokot és környékét. Enyingiek, jó irányítás alatt nagy erőt képeznek. De ilyen csoportok vannak Budapesten, Nyíregyházán, Szegeden, Kecskeméten, Debrecenben is. Három hónappal ezelőtt Kecskeméten hasonló módon szurkáltak meg négy embert, csak azok szerencsére nem haltak meg.

Miből élnek, mivel foglalkoznak ezek a csoportok?

- Védelmi pénz, uzsora, prostitúció.

Ön szerint mennyire köthető a romákhoz ez a fajta bűnözési mód?

- Mondjuk úgy, „vegyes vágott", de leginkább romák vannak benne. Ugyanis ők tudnak megfélemlítő erőt képviselni, mivel védelmet is élveznek: nekik jogaik vannak, ombudsmanjuk van. Ha őket atrocitás éri, mindjárt romakérdést csinálnak belőle, mint például most is. Én nem vagyok rasszista, de bocsásson meg a világ, amikor a miskolci kapitány elmondja, hogy bizonyos bűncselekményeket romák követnek el, akkor Draskovics úr leváltja? Az a legnagyobb baj, hogy pártunk és kormányunk így kezeli a kérdést.

Roma vezetők előszeretettel hivatkoznak arra, hogy a szegénység termeli ki a bűnözőket.

- Sok szegény ember él Magyarországon, mégsem bűnöznek. A romák között is sok tisztességes ember van, és tudom, hogy ők is elítélik ezt a réteget. És nem is szabad őket összemosni a söpredékkel, akik azt hiszik, hogy izomaggyal, karóval meg késsel mindent meg lehet oldani.

A jelenlegi rendőrség képes lenne felvenni a versenyt a bűnözőkkel?

- Ilyen állománnyal? Ha jár az utcán, láthatja, „húszkilós" rendőrök vannak, a szél elfújja őket. Látott már maga olyat, hogy egy kigyúrt romát megállít és igazoltat, a kocsiját átvizsgálja a rendőr? Nem. Legfeljebb a Suzukit, meg a Trabantot, Ladát, ami általában szerencsétlen, csóró embereké. Miközben bizonyos romák Mercedesszel mennek a szociális segélyért, egy kiló arannyal a nyakukban.

De egy megfelelő állomány sem segítene önmagában: akkor lehetne kezelni a helyzetet, ha a bűnözői köröket időnként ellenőriznék, feltérképeznék.

Amikor mi rendőrök voltunk, mindenkiről tudtuk, ki kicsoda. Visszasírom a Kádár-rendszernek ezeket a módszereit, amit a jelenlegi rendszer személyiségi jogi sértésnek tart. Egy bűnözőnek személyiségi joga van, miközben a tisztességes állampolgár retteg, és nem mer kimenni az utcára? Felborultak az arányok. A rendőrségnek naprakésznek kellene lennie a bűnözői csoportokkal kapcsolatban: melyik milyen elkövetői magatartást tanúsít, ki hová tartozik. Harminc évig voltam rendőr, de ilyen lehetetlen állapotot nem láttam.

Olvasson tovább: