Kereső toggle

Egyedül üdvözítő

Vatikán: nem egyházak a protestánsok

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Kizárólag a Római Katolikus Egyház Jézus Krisztus egyetlen és igaz egyháza –
szögezi le a Vatikán által a héten megjelentetett nyilatkozat. A dokumentum
szerint a többi felekezet „fogyatékos”, mivel nem ismerik el a római pápa
tekintélyét. A nyilatkozat röviddel azt követően jelent meg, hogy a Vatikán a
latin nyelvű miserend szerepét is hivatalosan felértékelte.Fotó: AP

A hittani kongregáció által kiadott 16 oldalas nyilatkozat szerint a
protestáns felekezetek a leginkább „sérültek”. A Vatikán ezen hivatalos
álláspontja szerint még az „egyház” megnevezés is „nehezen értelmezhető” a
protestáns közösségek vonatkozásában. Ez a dokumentum megerősíti azokat a
téziseket, amelyet az akkor Joseph Ratzinger által irányított hittani
kongregáció 2000. szeptember 5-én kiadott „Dominus Iesus” pápai nyilatkozata
tartalmaz. A protestáns felekezetekkel kapcsolatos radikális állásfoglalásra a
nyilatkozat szerint azért volt szükség, mert számos katolikus teológus korábban
félreértette a Vatikán ezzel kapcsolatos álláspontját.

A szöveg a „reformációból eredeztethető egyházi közösségek” elnevezéssel
különbözteti meg a protestáns és az anglikán felekezeteket az „igazi egyháztól”.
Ennek ellenére Augusztin di Noia, a Hittani Kongregáció helyettes titkára
szerint a nyilatkozat célja nem az volt, hogy csorbítsa az ökumenikus dialógus
iránti katolikus elkötelezettséget, csupán a „katolikus identitás”
megerősítéséről van szó.

A protestáns felekezetek egységesen elítélték a vatikáni nyilatkozatot.
„Felmerül bennünk a kérdés, hogy valóban mindannyian a kereszténység egységéért
imádkozunk-e” – fogalmazott a több mint 100 országban 75 millió protestáns hívőt
tömörítő Református Világszövetség nyilatkozata.

Az anglikán egyház is megdöbbenéssel reagált a nyilatkozatra, amely szerintük a
nemkatolikus egyházak vélt „hiányosságait” kihangsúlyozva komoly akadályt
gördített az ökumenikus mozgalom elé.

„A dokumentum kommentárja szerint »a katolikus ökumenizmus paradoxon«. Paradox
álláspont a katolikus egyház részéről azt kommunikálni ökumenikus partnerei
felé, hogy a keresztényeknek vissza kell térniük az »igaz katolikus egyházhoz«
és hogy valójában csak Római Egyház rendelkezik Krisztus egyházának »teljes
identitásával«, az összes többi közösség »fogyatékos«” – visszhangozza
egyházának felháborodását Gregory Cameron, az anglikán egyház ökumenikus követe.

David Phillips anglikán lelkész szerint a pápai dokumentum „semmilyen újdonságot
nem tartalmaz”. Phillips szerint a nyilatkozatból egyértelműen látszik, hogy a
Vatikán saját hataloméhsége által miként szakította darabokra a kereszténységet.
A vatikáni álláspont szerint ugyanis ahhoz, hogy egy felekezet „igaz egyház”
legyen, szükséges azt az „elképesztő” tézist elfogadnia, miszerint a római pápa
Péter apostol örököse és Krisztus földi helytartója.

„Sem a Biblia szövege, sem a történelmi tények nem támasztják alá ezeket az
állításokat, amelyek a múltban nemcsak megosztották a kereszténységet, de az
inkvizíció alapját is képezték” – fogalmaz Phillips.

Olvasson tovább: