Kereső toggle

Imádkoznak értünk

Nemzetmentő ökumenikus összefogás jobboldalon

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Mintegy 300-400 érdeklődő részvételével zajlott szerdán az Összefogás
Pécsért és az Élő Pécs Társaság által rendezett ökumenikus imaest. Az Ima
Európáért és a nemzetért címet viselő rendezvény apropója a március 21-ei dátum,
Benedek napja, mivel a szervezők őt tartják Európa védőszentjének. A meghívott
előadók: Tőkés László és Balog Zoltán arra keresték a választ, hogy formálható-e
a magyar valóság imádkozás által.Tőkés László

Az estén elsősorban elkötelezett jobboldali érzelmű családosok, fiatalok és
nyugdíjasok vettek részt, többen kokárdával is kifejezték honfiúi érzelmeiket. A
himnusz eléneklése után Balog Zoltán református lelkész, az Országgyűlés Emberi
Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke, Orbán Viktor „lelki
iránytűje” nyitotta meg az estét Lehet- e beavatkozni országunk közügyeibe saját
imáinkkal? című előadásával. „Egy olyan időszakában vagyunk az újkori demokrácia
történetének, hogy ha nem avatkozunk be a saját sorsunk irányításába, az ezzel
kapcsolatos döntésekbe, akkor mások fognak helyettünk dönteni. És ez nem biztos,
hogy a lehető legjobb lesz” – vélekedett a honatya; és rávezette hallgatóságát,
hogy mindenkinek azzal kell beavatkozni a közügyek irányításába, amije van.
„Nekünk keresztényeknek, zsidó hívő embereknek az imádság a legfontosabb
eszközünk, amely által segíthetünk országunk mai helyzetén” – érvelt a katolikus
Garadnay Balázs általános püspöki helynöknek és Schönberger András főrabbi
uraknak is címezve mondandóját. Miközben beszédét folyamatosan megszakította a
lelkes hallgatóság tapsvihara, váratlan fordulattal a szabadságharc hősei
kerültek terítékre, és velük párhuzamba állítva a bátor megemlékezők. „Büszkék
lehetünk magunkra, mivel győztünk március 15-én. A magyar embereket nem lehet
megfélemlíteni, mindenki elmondhatja véleményét, megünneplik az ünnepüket akkor
is, ha azt tanácsolják nekik, hogy maradjanak otthon. Ez egy nagyon fontos
győzelem volt. Imádkozzunk és dolgozzunk együtt. Az életszemléletünknek ebbe az
irányba kell elmozdulnia” – fogalmazott a lelkész aktív fohászokra buzdítva
minden egyes résztvevőt, és óva intette őket attól, hogy a politika túlzottan
rátelepedjen az életükre. A politika sokkal fontosabb annál, hogy kizárólag
profi politikusokra bízzuk – így Balog –, az a dolgunk tehát, hogy „Isten színe
elé vigyük imáinkban az ország helyzetét, fontos, hogy a politikáért, az ország
jövőjéért imádkozzunk”. Mivel megítélése szerint az „igazság” nincs a
birtokunkban, meg kell találnunk, méghozzá a közös keresztény hagyományokat
követve. A képviselő kiemelte előadásában: több képviselőtársával együtt
szeretnék elérni, hogy a népszavazás a jövőben 25 százalék plusz egy szavazattal
már eredményesnek minősüljön, és ígérete szerint ehhez minden szükséges és
elérhető eszközt igénybe fognak venni. Zárszavában összefogásra szólított fel:
„Aktívan vegyünk részt országunk szellemi életének javításában!”Balog Zoltán

Fotók: Vörös Szilárd

A stafétát Tőkés László királyhágó-melléki református püspök vette át. A régi
lemez újra felzendült: mennyire rosszul esett az erdélyi magyarságnak, hogy
2005-ben eredménytelen lett a népszavazás. Tőkés beavatta az egybegyűlteket,
hogy a maga részéről mindent megtesz azért, hogy ennek romboló hatását ne
lehessen érezni az országban. „Biztos vagyok benne, hogy ha Orbán Viktor lett
volna hatalmon, akkor a szavazás más eredménnyel zárul” – tárta fel, hol került
porszem a gépezetbe, majd mindenkit biztosított, hogy legközelebb „imádsággal és
szellemi munkával” mindezeket az akadályokat le tudjuk győzni. A püspök nem
fukarkodott a bókokkal, mikor Pécs 2010-es nagy lehetősége, Európa Kulturális
Fővárosának tiszte került szóba. Ám rögtön egy általa visszásnak ítélt
körülményre is rámutatott, nevezetesen arra, hogy a NATO el akarja venni a
pécsiektől a Tubes-hegyet. „Szurkolók lelkesedésével néztem a televízióban, ami
a Tubes-hegy megvédésével kapcsolatban történt. Látják, ilyen ellentmondásos a
mi európai tagságunk is” – magyarázta az összefüggéseket kétségbeesetten kereső
hallgatóinak.

A református méltóság itt látta elérkezettnek a pillanatot, hogy jelezze:
bármily’ erős is az elvárás vele szemben, semmiképpen sem vállalhatja a
köztársasági elnöki címet, mivel továbbra is Erdélyhez ragaszkodik. Viszont ha
már szóba került az unió, akkor tudjuk meg, hogy Magyarország állapota rosszabb
lett 2004. április 1-je óta, és szerinte az alávetettség tekintetében nincs nagy
különbség a korábbi, Szovjetunióhoz fűzött gyarmati sorsunkhoz képest. „Ne
tekintsük úgy európai mivoltunkat, mint egy befejezett múlt eseményét” – szólt a
püspök, hozzátéve, hogy az európai csatlakozás csupán egy folyamat, ezért nem
szabad elkeserednünk, még ha rossz döntésünk „az 50 éves kommunizmus ártó
következménye is”.

A rendezvényt ökumenikus ima zárta.

Tőkés lemaradt a listáról

Tőkés László már csak elvi esélyt lát arra, hogy felkerüljön a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti listájára. „Az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács, civil szervezetek és jómagam is hónapok óta azon
fáradoztunk, hogy létrejöjjön az összefogás. Erre közvetve Sólyom László
köztársasági elnök is felszólította az erdélyieket, legutóbb pedig Toró T. Tibor
parlamenti képviselő és Sógor Csaba szenátor kérte az RMDSZ-t a listák
egyesítésére, a szövetség azonban hajthatatlan maradt” – mondta a
királyhágómelléki református püspök Pécsett, az Öszszefogás Pécsért Egyesület
Ima Európáért és a nemzetért című estjét megelőzően. Magyarázata szerint az,
hogy az RMDSZ a román kormány tagja, nagymértékben beszűkíti a politikai
mozgásterét. Más szóval megtiltják neki, hogy felvegyenek mást is a listára. Az
RMDSZ február 19-én változatlan formában fogadta el a közelgő európai parlamenti
választások jelöltjeinek listáját, amire nem került fel Tőkés László. A
református püspök korábban bejelentette: függetlenként maga is indul a
választásokon, az RMDSZ vezetőit vádolva azzal, hogy nem akartak vele
megegyezni. Miután az erdélyi magyarság közös listája nem jött létre, hat,
RMDSZ-en kívüli szervezet felkérte a püspököt, vállalja a megmérettetést. A
Tőkés László indulásához szükséges aláírásokat március 14-én leadták a bukaresti
országos választási irodában. Szilágyi Zsolt, a jelölt kampányfőnöke akkor arról
tájékoztatott, hogy több mint 137 ezer kézjegy szerepel a listákon. Összesen
majdnem 150 ezer aláírás gyűlt össze, de csak a tökéletesen kitöltött íveket
adták le. Markó Béla RMDSZ-elnök korábban ostobaságnak nevezte azokat a
híreszteléseket, miszerint a szövetség meg akarja akadályozni Tőkés indulását.
(MTI)

Olvasson tovább: