Kereső toggle

Doktor Marx a zsidókról

Műveivel megtanította a világot gyűlölni (2. rész)

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

„Nos hát, hogy nevelt-e ki Marx gyilkosokat, nem tudom, de ahogy hallom, a férfi, akinek a lövései okozta sebeket most is magamon hordozom, Marx neveltje volt” – mondta Otto von Bismarck a berlini Reichstagban, 1886. március 31-én. Amit a német kancellár csak sejtett, a 20. század drámai módon igazolta.

Václav Havel híres, 1989-ben, a frankfurti Paulskirchében elmondott beszédében a kimondott és leírt szavak világformáló hatalmát Krisztus és Marx szavainak szembeállításával érzékeltette. Krisztus beszéde fényt és életet hozott a világba, ami kétezer éve élteti az emberiséget. Marx szavai is túlélték szerzőjüket, és igazi romboló erejük csak halála után mutatkoztak meg. Havel ezt a láthatatlan radioaktív sugárzás hatásával érzékeltette: a gyűlöletteli szavak pusztítása is sokszor csak később, a következményekből mérhető fel igazán. Thomas Mann-nak tulajdonítják a mondást, miszerint „a ma könyvei a holnap tettei”. Valójában Marx is ebben hitt, mert felismerte, hogy „az elmélet anyagi hatalommá válik, ahogy megragadja a tömegeket”.

Elgondolkodtató, hogy a marxizmus és kommunizmus áldozatainak a számát először csak 1997-ben merték összesíteni. A Stéphane Courtois francia történész által vezetett kutatócsoport A Kommunizmus fekete könyve című, közel 900 oldalas műve szerint „a szám megközelíti a 100 milliót … és az áldozatok száma ennél is nagyobb, ha azokat is számba vesszük, akiknek a szabadságát korlátozták, vagy akiket elhurcoltak, tönkretettek”. A könyv hatalmas nemzetközi figyelmet keltett, angol nyelvű fordítását a Harvard Egyetem kiadója jelentette meg. Húsz évvel később, az 1917-es bolsevik puccs centenáriumi évfordulóján Paul A. Globe, az amerikai külügyminiszter különmegbízottja azt mondta, hogy az újabb kutatások szerint az áldozatok száma közelebb van a 150 millióhoz.

Mérgező szavak könyvtára

Az emberi történelemben sokan írtak nagyhatású pusztító műveket, de egyikük sem részesül  ma olyan tiszteletben, mint Karl Marx. Születésének 200. évfordulójára Németországban ünnepi kiadásban, 122 (!) kötetben jelenik meg a Marx–Engels Művei című sorozat, ami messze felülmúlja a 42 kötetre rúgó szovjet életműkiadást is. Ráadásul ez a gigantikus mű mindenféle kommentár nélkül készül, szemben például Hitler Mein Kampfjával, ami 70 évi tiltás után – teljes joggal – csak az eredeti mű többszörösére rúgó kritikai jegyzettel ellátott kiadásként jelenhetett meg.

A Marx–Engels összkiadás „akadémiai igényességű” megjelentetéséhez a finanszírozást a német kereszténydemokrata többségű kormány határozata alapján „a szövetségi állam, Berlin, Szászország és Türingia tartomány vállalta”. A sorozat a méretével is azt sugallja, hogy példátlan tudományos értékről van szó, mint az előszóban a szerkesztők írják: „Karl Marxot és Friedrich Engelst kiemelkedő hely illeti meg a haladó gondolkodás és a világ alapvető szociális átalakításáért folyó harc fejlődésében. (…) nemcsak nagy tudósok voltak, hanem forradalmi politikai harcosok is”.

A vasfüggöny innenső oldalán élők jól emlékeznek a könyvtárakban érintetlenül díszelgő sok folyóméternyi Marx–Engels-sorozatokra, amelynek elolvasására a legelvhűbb kommunisták közül is csak kevesen vállalkoztak. Nehéz megérteni, hogy most Németországban háromszor akkora nyomtatott emlékművet készítenek Marxnak, miközben jószerivel egyetlen könyvét sem fejezte be, és életműve túlnyomó része újságcikkekből és tengernyi levelezéséből áll. Ezt az intellektuális illúziót Marx találta ki magának, amikor saját munkáit „tudományosnak” minősítette, megkülönböztetve mindenki másétól, amelyek „nem tudományosak”.

„Marx úgy érezte, tudományos magyarázatot talált az ember történelmi viselkedésére, darwini evolúciós elméletéhez hasonlót. Az a felfogás, hogy a marxizmus tudomány, olyan formában, ahogyan semmilyen más filozófia nem volt, és nem is lehet az, bekerült azoknak az államoknak a hivatalos doktrínájába, amelyeket követői alapítottak, s minden tárgy tanításában megnyilvánul  az iskoláikban és az egyetemeiken. Sőt átterjedt a nem marxista világra is, mivel az entellektüeleket, kivált az egyetemeken és főiskolákon működőket, valósággal megigézi a hatalom, s a marxizmust roppant fizikai erővel azonosítva sok oktató a saját területén is alkalmazni kezdte a marxista »tudományt«, főleg olyan nem egzakt vagy csak félig egzakt tárgyakkal kapcsolatban, mint a közgazdaságtan, a szociológia, a történelem és a földrajz” – írja a sorozatunk korábbi részében már említett Paul Johnson brit történész az Értelmiségiek című esszégyűjteményében. Johnson szerint a nyugati egyetemi és akadémiai elitnek a felelőssége sokkal nagyobb, mint a diktatúrában élő tudósoké, mert ők önként építik Marx kultuszát, mint ahogy Johnson szerint ahhoz sem fér „semmi kétség, ha 1941–45-ben Hitler és nem Sztálin győz (…) a náci doktrínák, amelyek szintén tudományosnak vallották magukat – például a fajelmélet –, kapták volna meg az egyetemi körök jóváhagyását, és mindenütt oktatnák őket szerte a világon. Ám katonai győzelem folytán a marxista és nem a náci tudomány kerekedett felül.”

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: