Kereső toggle

Legyen világosság!

Nagykoalíciós összekacsintás ügynökügyben

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A Kádár-rendszer tömeggyilkosság révén született. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai, Maléter Pál honvédelmi miniszter és Gimes Miklós újságíró 1958. június 16-ai kivégzése az újkori magyar történelem legkegyetlenebb megtorlássorozatának hátborzongató állomása volt.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követő - öt (!) éven keresztül húzódó - bosszúhadjárat alatt bizonyíthatóan legalább 229 embert küldtek bitóra a vérbírák a forradalomban, illetve ellenállásban való részvételük miatt. Ehhez adódik még a karhatalmista (pufajkás) erőszak és az 1956. november 10-e utáni megtorló típusú sortüzek jelentős számú halálos áldozata, továbbá a vizsgálati fogság alatt elhunytak. A bebörtönzöttek és az internáltak száma a harmincezret is meghaladja, nem is beszélve az állásukból elbocsátottakról és a rendőri felügyelet alá helyezettekről, meg a közel kétszázezer menekültről. Kegyetlensége, tömegessége és időtartama miatt a kádári megtorlás az 1848-49-es szabadságharcot és a második világháborút követő eljárások méreteit is jócskán meghaladta.

„Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről. Most azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét a te kezedből" - így szól a Teremtő örök érvényű ítélete Káinra és a mindenkori gyilkosokra. A Kádár-rendszer erkölcsileg már a megszületése pillanatától pusztulásra volt ítélve.

Az '56-os mártírok három évtizeden át állatias körülmények között, gazrengeteggel borított, jeltelen sírokban hevertek. Amikor 1989. június 16-án végre eljött a végtisztesség megadásának lehetősége, történelmi esély nyílt a társadalmi katarzisra, a jó és rossz néven nevezésére, a rendszerváltás erkölcsi alapjainak megteremtésére, új kezdetre. Természetfölöttinek tűnő jel volt, hogy három héttel a temetés után Kádár János éppen azon a napon halt meg, amelyen a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta Nagy Imrét és társait.

„Legyen világosság!" - ezek Isten első lejegyzett szavai a Bibliában. A Teremtés a világosság és a sötétség elválasztásával vette kezdetét. Azóta sem lehet ez másként, ha valaki maradandót, jót kíván létrehozni. Valódi demokrácia, valódi szabadság sincsen a jó és a rossz, az igazság és a hazugság, az áldozatok és a tettesek különválasztása, megítélése, erkölcsi alapok nélkül.

Ez a különválasztás, a társadalmi katarzis, az erkölcsi megtisztulás azonban hazánkban elmaradt. Elfojtották. A „társadalmi megbékélés" álságos jelszava alatt gúnyt űztek a történelmi igazságtételből. Még egy múzeum, a Terror Háza létrehozásáért is kálváriát kellett járni. Függetlenül attól, hogy éppen ki kormányzott, a tisztánlátásra irányuló törekvéseket folyamatosan elgáncsolták,  mintegy nagykoalíciós alapon!  Egyáltalán ahhoz is újabb tizenkilenc évnek kellett eltelnie, míg végre az elmúlt évben, nagy nehezen nyilvánossá válhatott Nagy Imréék perének hang- és iratanyaga. Az ügynöklisták viszont továbbra is hétpecsétes titkok. Ha sikerül is kibányászni valamit, megfagy a levegő azok körül, akik a kérdést feszegetik. Kenedi János történész-kutatónak nemzetközi bíróságon, Strasbourgban kellett pereskednie a magyar állam ellen az aktanyilvánosságért. A párthatárokat átjáró, mindkét oldalon otthonra lelt egykori „rendszergazdák" és csatlósaik pedig immár a rendszerváltás szülte személyiségi jogok, gazdasági előnyök és más, akár még diplomáciai érinthetetlenségig is terjedő különféle mentességek bástyái mögül üzenik vigyorogva: „tiétek a győzelem, miénk a haszon..."

Az ember szellemi, erkölcsi lény még akkor is, ha a többség nem a magaskultúra elkötelezettje. Nem csodálkozhatnak azon, hogy egyre többek orrát facsarja a lezáratlan múltból feltörő erkölcsi rothadás bűze, amit most már az új elithez köthető politikai és gazdasági korruptság is tetéz. Ezt a szagot pedig sem plázák, sem filmcsatornák, sem magasröptű politikai szónoklatok, semmiféle butítás nem tudják közömbösíteni. Igazság nélkül nincsen békesség.

Olvasson tovább: