Kereső toggle

Magyar iszlámhívők kontra dr. Rashwan

Veszélyben a valláskritika?

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"Minden muzulmán potenciális terrorista", "minden mecset a terrorizmus kiképzőtábora", "nem lehet megsemmisíteni a terrorizmust az iszlám megsemmisítése nélkül" – írta dr. Rashwan Mohamed egyiptomi származású filozófus egy hetilapban még tavaly novemberben, amiért is a Magyar Iszlám Közösség feljelentette őt közösség elleni izgatás címén. Kihallgatása mostanában lett volna esedékes, de az arab író másodszor sem jelent meg a hatóságok előtt, mondván: szégyenteljes és nevetséges a vele szemben folytatott eljárás.

y

Dr. Rashwan Mohamed Fotó: Somorjai L.

Dr. Rashwan 1987-ben érkezett Magyarországra, és miután Pécsett letelepedett, magyar és arab irodalommal, m?fordítással, valamint tanítással kereste kenyerét jó tíz évig. Nálunk körülbelül hat éve publikálja azokat az iszlámról vallott nézeteit, melyek miatt hazájában feketelistára került. Elmondása szerint idestova harminc éve próbálja felvilágosítani az európai közvéleményt arról, hogy milyen veszélyes az iszlám mint eszme. A feljelentés alapjául szolgáló cikk történetesen egy jobboldali újságban, a Magyar Demokratában jelent meg, annak ellenére, hogy ő maga "liberális, baloldali beállítottságú" értelmiségi. Mivel azonban az ilyen elkötelezettség? újságok a téma kényessége miatt kivétel nélkül visszautasították írását, más orgánumoknak is küldött belőle. A Demokrata élt a lehetőséggel, ám amikor a főszerkesztőnek leesett a tantusz, hogy a lapra nem vet jó fényt, hogy a filozófus védelmezi az izraeli zsidókat a Hamasszal szemben, akkor először egy református teológuson keresztül, majd saját tollával "vette kezelésbe" az arab tanárt. Dr. Rashwan azt gondolta, ezzel az ügy le van zárva, mindkét fél kifejtette álláspontját a nyilvánosság előtt. Tévedett. 

A Magyar Iszlám Közösség úgy értelmezte szavait, hogy a szerző meg kívánja semmisíteni az európai muzulmánokat, vagyis a Korán követőinek kiirtására uszít. Ezért fel is jelentették támadójukat, és várják az igazságszolgáltatás hatékony működését. 

Bolek Zoltán, a közösség vezetője példát akar statuálni, precedens érték? pert szeretne, hogy soha többet ne lehessen Magyarországon ilyeneket megfogalmazni egyetlen vallással, csoporttal szemben sem.

Úgy véli, hasonló helyzetbe kerültek híveivel, mint az európai zsidóság anno, hiszen az "endlőzung" is úgy kezdődött, hogy a fasiszta Németországban zsidó szerzők könyveit égették a nyílt utcán. Bolek nem tudja elfogadni dr. Rashwan érvelését arról, hogy ő az eszme és nem az emberek megsemmisítését követeli. "Könyörgöm, hogyan lehet az eszmét eltörölni az eszmében hívők nélkül?" – kérdi. De az egyiptomi filozófus kész a válasszal: Az eszme nem egyenlő az emberrel. Emlékei szerint soha, egyetlen rossz szót nem szólt a muszlimok ellen, akiket vallásuk áldozatainak tart, ő az eszme, az ideológia semlegesítését szorgalmazza, ami viszont szellemi művelet, és tényszer? felvilágosítással hajtható végre. "Ha a muzulmánokat akarnám likvidálni, akkor magamat is bele kellene értenem, hiszen én is muzulmán vagyok" – mondja dr. Rashwan, hozzátéve: az európai emberek még mindig nem vették észre, hogy a fejükre nőtt az iszlám, és már kétszáz éve toleránskodnak nehogy megsértsék a muzulmánokat, de a végeredmény mindig az, hogy a világ különböző pontjain megölnek ártatlan embereket. "Lejárt
a mellébeszélés ideje, elég a finomkodásból, ez élet vagy halál kérdése" – mondja. "A fekete járvány bekebelezi Európát" cím? írásában többek között azt ecseteli, hogy míg Európában elképesztő mértékben terjed az iszlám és növekszik az arab népszaporulat, addig az iszlám országokban semmilyen lehetőséget sem kapnak a zsidók és a keresztények tanaik kifejtésére. Megítélése szerint az iszlám európai terjedése már nem periférikus probléma, hanem globális, hiszen csak Németországot figyelve, a 70-es évek elején beengedett 200 ezer török vendégmunkás száma mára elérte a 4,5 milliót, és félelmetes arra gondolni, hogy ez az egységes tömbként mozgatható néptömeg nem hajlandó az asszimilációra. Adatai alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi terrorizmus, ebben a formájában kizárólag iszlám jelenség, hiszen Európában az elmúlt harminc évben összesen körülbelül egy tucat terrorista szervezet működött, míg az iszlám világban ez a szám megközelíti a százat. Bolek Zoltán Fotó: MTI

Bolekéknek nem hiányzik, hogy ellenlábasukból mártír legyen, mondván, üldözik a muszlimok, de mivel Magyarország jogállam, és a törvények mindenkire vonatkoznak, ezt dr. Rashwannak is meg kell tanulnia. "Ez az úriember nem is ismeri az iszlámot, mert még azt sem tudja, hogy egy Korán-szöveget aszerint kell értelmezni, hogy milyen korban keletkezett, kikről szól és miért. Mert ha mindenki szó szerint venné a Koránt, akkor tényleg több mint egymilliárd terrorista lenne a világon, de ez természetesen nevetséges" – érvel Bolek, aki szerint Osama bin Laden és a többi arab terrorista "szemét emberek", és hitük szégyenei. Közössége úgy gondolta, hogy ha Hegedűs Loránt református lelkész felfüggesztett börtönbüntetést kaphatott egy kerületi lapban megjelent uszításáért, akkor ők joggal kérdezhetik a hatóságokat: menynyit érdemel az, aki egy vallás híveinek fizikai megsemmisítését követeli. Dr. Rashwan szerint szégyen és gyalázat, hogy egy kalapba került a református lelkésszel, aki egy konkrét embercsoport ellen uszított, míg ő az iszlámveszélyről kizárólag, mint a vallásról írt. Bolek viszont úgy érzi, a filozófus csak annyit ér el az ilyen szélsőséges cikkeivel, hogy hivatkozási alapja lesz azoknak a muzulmánoknak, akiknek korábban eszük ágában sem volt harcolni a hitért. Most azonban joggal félhetnek egy újabb vallásüldözéstől, amely nem a zsidókat vagy a tényleges keresztényeket, hanem a muszlimokat fogja sújtani. 

"A szólásszabadság mindennem? korlátozása ellentmond a nyílt társadalom eszméjének, és támadás az ellen" – vélekedik dr. Rashwan, aki vidéki útjáról hazatérve hallotta szomszédaitól, hogy a rendőrség feldörömbölte a házat, mikor csöngetésükre nem érkezett válasz a filozófus ajtaja mögül. Mint mondja, nem azért nem megy el a kihallgatásra, mert nem tiszteli a törvényeket, hanem mert az egész eljárást törvénytelennek és jogtalannak tartja. A gyűlöletbeszédről szóló törvényt veszélyes kísérletnek tekinti, mivel úgy véli, lehetetlen definiálni azt, amit büntetni szándékozik. Ez a fegyver szerinte visszafelé fog elsülni, ostoba módon ki lehet majd használni azok ellen, akik kritikákat fogalmaznak meg. 

"A szólásszabadság nagyon törékeny, és ha törvényekkel korlátozzuk, az mérhetetlen károkat tud okozni a társadalomban, mert kriminális jelenségekről nem lehet majd nyíltan beszélni, és ez bátorítást ad a szélsőségeknek, az emberekben pedig megerősödik a félelem" – állítja a filozófus. Dr. Rashwan úgy érzi, teljesen egyedül maradt ebben a harcban, és még azok sem állnak mellé, akik amúgy egyetértenek kijelentéseivel, csak azért, mert mindenki szalonképes akar maradni. Azt sem tartja kizártnak, hogy el akarják szigetelni, mert amióta elindult az eljárás, két nagykövet is telefonált az egyetemre, ahol eddig tanított, így a most induló tanévre már meg se
hosszabbították a szerződését, az Iszlám Közösség pedig tévéket hívott fel, hogy ne szólaltassák meg szakértőként, ne kérjék a véleményét. 

Bolek Zoltán szintén sokat vár az igazságszolgáltatástól. "Ha ezt a pert nem nyerjük meg, akkor én kénytelen leszek az összes magyar muzulmánt felszólítani, hogy vándoroljunk ki Ausztriába, vagy Németországba, mert ott az ilyen beszédet nem engedik meg."

Olvasson tovább: