Kereső toggle

Szerető anyák híján

Drogozó fiatalok

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A kábítószer- és alkoholfogyasztásnak lényegesen kisebb a valószínűsége azoknál a fiataloknál, akik teljes családban nevelkednek, akikre kellőképpen odafigyelnek, és akiket nagyon jó kapcsolat fűz családjukhoz, kiváltképpen édesanyjukhoz – többek között ez derült ki egy nemrégiben végzett, nagyszabású vizsgálatból, amelyet a nagy-britanniai New Castle egyetemének kutatói végeztek 14-15 éves fiatalok között Nagy-Britanniában, Írországban, Olaszországban, Németországban és Hollandiában. Az anyához fűződő viszony minősége meghatározó a fiatalkori devianciák kialakulásában 

Világszerte égető probléma a fiatalok növekvő drogfogyasztása. A helyzetet negatívan befolyásolja, hogy – különösen a nagyvárosokban – ma már igen könny? hozzáférni a kábítószerekhez. Ráadásul a kortárscsoport befolyása soha nem látott mértékben megnövekedett a fiatalok életében, ami folyamatos pressziót jelent, hogy mind többen kipróbálják ezeket az élményeket is. Az Európai Bizottság által finanszírozott vizsgálat eredményei igazolják a családi környezet, de különösen az anya jelentőségét a fiatalok nagy többsége viselkedésének kialakulásában. A kutatás során ugyanis kiderült, hogy a drog egyetlen igazán hatékony ellenszere egy gondoskodó anya, akihez a gyerek szorosan kötődik. Egyedül az ilyen fiatalokra jellemző, hogy még akkor is nagyon kevesen nyúlnak droghoz, ha az könnyen hozzáférhető a számukra. 

A vizsgálat során négyezer tizenévest többek közt arról faggattak, hogy szüleikkel élnek-e, és teljes-e a család. Olyan kérdéseket is kaptak, melyek révén a kutatók a családi kapcsolatok minőségét, az odafigyelés mértékét tudakolták: mennyire figyel oda a család arra, hogy mennyit néznek tévét? Van-e otthon valaki, amikor hazamennek az iskolából? Meghívhatják-e a barátaikat otthonra, illetve hogy tudnak-e bizalmas dolgokról beszélgetni a szüleikkel, nagyszüleikkel? A kapott eredmények messzemenően alátámasztották, hogy a családi kapcsolatok minősége, a szülők együttélése, de leginkább az anyával való kapcsolat szorossága meghatározó abban, hogy a fiatal próbálkozik-e kábítószerrel. Ugyanez volt megállapítható az alkoholizálás esetében is.

Akiknek szülei együtt vannak, és akiknek nagyon jó a kapcsolatuk az édesanyjukkal, azoknak a fiataloknak csak 16 százaléka nyúlt droghoz, míg ha az utóbbi tényező hiányzott, akkor ez az érték 32 százalékra emelkedett. Ha mindkét tényező hiányzott, akkor 42 százalékuk fogyasztott már kábítószert.

A kutatócsoport gyermekpszichiáter vezetője mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a családi élet minősége, pontosabban annak hiánya a legalapvetőbb oka a nyugati világban a fiatalok körében tapasztalható kábítószer-problémáknak. Egyúttal hangsúlyozta: éppen ez az aspektus hiányzik a legtöbb drogmegelőző kampányból. Nevezetesen az az üzenet, amely kellő hangsúlyt fektetne a szülők eredendő felelősségére és feladatára ebben a problémában – és természetesen nemcsak a drogfogyasztás észlelését illetően.

A szülői törődés, a családi kapcsolatok jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, de még ennél is sokkal fontosabb a személyes, bizalom- és szeretetteljes anya-gyerek viszony, amelynek szükségességére a csemeték fejlődésének számos más területén is régóta felhívták a figyelmet a szakemberek.


Bódult világ

A mind riasztóbb méreteket öltő kábítószer-fogyasztás különösen a fiatalok körében feltűnő. A probléma a szegény és gazdag világot egyaránt sújtja, gyakorlatilag minden társadalmi rétegben megtalálható. Ok mindenhol van rá, legfeljebb az alkalmazott drogok árfekvése különböző. Elég csak a felpörgetett élet? menedzserekre gondolni, akiknek körében már hazánkban sem ritka jelenség a kokainfüggés – a biztos hatás kedvéért többnyire whiskyvel súlyosbítva. 

Addiktológusok szerint a probléma egyik gyökere a fogyasztói kultúra elhatalmasodása, ami legfőbb közvetítője, a reklámipar révén egy olyan életérzést képvisel, amely a pénzen megszerezhető javakat rendre euforikus boldogságérzéshez köti. Ez folyamatos érzéki csalódást jelent, és állandó kielégítetlenséggel jár. Végső soron az örömkeresés, az új izgalmak iránti fokozott vágy szinte elkerülhetetlenül vezet el a pénzen vehető, garantáltan földöntúli "boldogságot" nyújtó drogok élvezetéhez. Különösen igaz ez akkor, amikor az egyének magánéletében komoly válságjelek mutatkoznak.

Olvasson tovább: