Kereső toggle

Létbizonytalanság Kelet-Európában

A Nyugat túl messze van

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Bulgária és Magyarország rendszerváltozás utáni gazdasági-politikai helyzetét
vetették össze szakemberek azon a vitaesten, amelyet Demokratikus deficit a szociálpolitikában
címmel nemrégiben rendezett a Friedrich Ebert Alapítvány. A Ferge Zsuzsa vezetésével
megtartott rendezvényen a meghívott bolgár szociológusok többek közt a statisztikák
fényében is értékelték országuk közállapotait: az elhangzottak szerint a munkanélküliek
száma náluk eléri az 1 milliót, 2,2 millió a nyugdíjas korú (a havi átlagnyugdíj
17 dollár), a havi átlagkereset pedig 47 dollár.

Bayer József politológus hasonlónak értékelte a két ország helyzetét azzal a
megjegyzéssel, hogy hazánk konszolidáltabb, és nagyságrendbeli különbségek
figyelhetők meg. Véleménye szerint Kelet-Magyarország állapota jobban hasonlít Bulgáriához,
mint Nyugat-Magyarország. Hasonlóság mutatkozik a két ország tulajdonviszonyainak átalakulásában,
a mezőgazdasági szövetkezetek elsorvasztásában, ami azonban nálunk nem járt együtt
élelmiszerhiánnyal. A működő tőke beáramlása gazdasági növekedést eredményezett,
ugyanakkor kiszolgáltatottá is tette az országot.

A szociális jogok helyzetét elemezve Bayer elmondta, hogy a vállalati szociálpolitika
leépülésén kívül drasztikus változások nem történtek 1996-ig, amikor is az MSZP
reformcsomagjában megjelent a szociálpolitika piacosítására való törekvés. Így az
alanyi jogon járó ellátásokat felváltotta a rászorultság alapján működő ellátórendszer.
A szociális problémák kezelésében ugyan óriási szerep juthatna a civil
szervezeteknek (mintegy hatvanezer van belőlük), de miután az állam részéről nem
kapják meg a megfelelő anyagi és eszmei támogatást, jelenleg elég szűkösek a lehetőségeik.
Egyes csoportokat méltatlanul háttérbe szorítottak, és azt különösen nem szereti
az állam, ha a polgári szervezetek összefognak.

Elhangzott: törvény garantálja ugyan a létbiztonsághoz való elemi jogot, de ezt a
rendszerváltás óta eléggé "visszanyesték". Magyarországon pont a nehezebb időszakokban
jött a szigorítások sorozata és a biztosítékok leépítése. Ez utóbbiak hiányában
az emberek nagyon frusztráltak, és korruptnak tartják a politikusokat.

Bayer szerint legitimációs deficit van Magyarországon. A jelenlegi kormány hajlamos a
centralizálásra, és süketnek mutatkozik mindennem? párbeszédre.

Ferge Zsuzsa azzal zárta a fórumot, hogy Magyarország helyzetét bizonyos szempontból
a bolgárnál veszélyesebbnek és rosszabbnak tartja, mert bár hazánkban jobb a gazdasági
helyzet, és adottak a lehetőségek arra, hogy valami elinduljon, ez eddig mégsem történt
meg. (Kiss S. Boglárka)

Olvasson tovább: