Kereső toggle

Megszegett ígéretek

Kelemen Hunor az erdélyi autonómia-törekvésekről

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

„Szülőföldünkön magyarként megmaradni – ez az, ami számunkra fontos”– mondta az RMDSZ elnöke a Bornemisza Péter Gimnáziumban megrendezett Magyar Önrendelkezés Napján.

 

Erdély Romániához csatolása századik évfordulójának közeledte és a határon túli magyarság helyzete kapcsán az RMDSZ elnöke szerint a múlt tanulságait már levontuk, ezekből tanulva a jövő építésére kell fókuszálni. Kelemen Hunor úgy látja: a kommunizmus bukását követően Romániában történtek komoly előrelépések a kisebbségi jogok érvényesülése terén, a képet viszont árnyalja a jelenlegi politikai helyzet, melyben a már megszerzett jogok garantálásáért kell lobbizni. A kulturális önrendelkezési jogok szélesítésre tett törekvések idén egyenesen magyarellenességbe csaptak át. Kelemen úgy látja, hogy az értékválság ma Romániában minden területen tetten érhető – csak minőséggel lehet kikeveredni ebből.

Emellett a magyar autonómiatörekvések egyik legnagyobb gátja az, hogy a románok ez alatt területi elszakadást is értenek, míg a magyarok kulturális és területigazgatási jogaikat szeretnék nagyobb mértékben gyakorolni. A száz év tanulságait is eltérően értelmezik az államalkotó nemzetek, Kelemen szerint épp ezért érdemes lenne párbeszédet folytatni, és különböző uszítások helyett meg kellene ismerni a magyar és román álláspontot is.

Az RMDSZ elnöke szerint a román kisebbségi politikát jellemző stagnálásnak (vagy akár hátrálásnak) az okai között szerepel, hogy lezárult Románia NATO- és uniós csatlakozási folyamata. Az ország most már két elit klub tagja, nincs olyan külső nyomás, ami miatt érvényesítenie kellene ezeket a jogokat – magyarázta Kelemen Hunor. Ráadásul amerikai szempontból Románia – Lengyelország mellett – a régió kiemelkedően fontos országa, amelynek privilegizált helyzete miatt senki nem figyel arra, mi történik a kisebbségi jogokkal.

Az RMDSZ úgy gondolja, hogy a mostani asszimilációs politikának a célja egy homogén etnikai nemzetállam megteremtése.  A kisebbség jogainak helyzete stabilitási kérdés is, hiszen a történelmünk is azt mutatja, hogy a rendezetlen viszonyok konfliktust szülnek. Éppen ezért az az RMDSZ álláspontja, hogy ki kell vinni uniós szintre a kisebbségi jogok kérdését, hiszen a kisebbségvédelem így nem lenne kiszolgáltatva a nemzetállami kormányok kénye-kedvének.

Az EU-n belül 50 millió ember él valamilyen nemzeti, etnikai, vallási kisebbség őshonos tagjaként. Ha fontos az EU-nak az uborka görbülete, vagy a disznók fájdalommentes halálba küldése, akkor erre az 50 millió emberre is figyelniük kell.

 „Európa ma megosztott az őshonos kisebbségek tekintetében is: van a boldogabbik Nyugat-Európa, ahol sikerült megoldani a kisebbségi kérdést, és ott vannak a volt kommunista országok. A mi esetünkben azt állítja az állam, hogy sikerült rendezni a kérdést, de ez nem igaz” – mondta Kelemen Hunor. 

A kisebbségi jogok terén történő áttörés érdekében az RMDSZ 2013-ban indította el a Minority SafePack csomagot, melynek nem titkoltan az egyik legfőbb kedvezményezettjei a kárpát-medencei magyarok lennének. A cél, hogy rávegyék az EU-t, hogy olyan szabályozást fogadjon el, ami kötelezővé teszi a tagállamok számára bizonyos direktívák betartását.

Kelemen tapasztalatai alapján a magyar társadalom és az erdélyi magyarok közötti viszony jobb, mint 10 évvel ezelőtt – illetve jobb lenne, ha épp nem lenne Magyarországon választási kampány. A határon túliak az anyaországtól a közösségi értékek és érdekek érvényesítését várják, azt, hogy az „én” helyett „mi” szerepeljen a magyarországi pártok retorikájában.

 „Ha a múlt meg is oszt bennünket, a jövőt közösen kell tervezni” – mondta Kelemen Erdély Romániához csatolásának közelgő centenáriuma kapcsán, felhívva a hallgatóság figyelmét arra, hogy ma Romániára nem a magyarok jelentik a veszélyt, hanem olyan kihívások,  mint a zsidó-keresztény gyökerek megmaradása, vagy a szülőföld elnéptelenedésének megakadályozása.

 

 

Minority Safepack – túl a pártpolitikán

„Mi, az erdélyi magyar közösség kultúránkkal, hagyományainkkal több évszázada gazdagítjuk az európai közösséget. Most Európán a sor: azt kérjük, hogy álljon ki értünk, hogy álljon ki a kisebbségi jogainkért” – áll az RMDSZ által kezdeményezett Európai védelmet jogainknak! (Minority SafePack Initiative) című online aláírásgyűjtési kampányban.
Az Európai Uniót gyakran éri az a vád. hogy bürokratikus szervezetrendszere miatt hiányzik a valódi kapcsolat a tagállamainak polgáraival. Ezt a demokráciadeficitet hivatott mérsékelni az európai népi kezdeményezés intézménye: 7 különböző tagállamból érkező, 1 millió uniós polgár aláírását tartalmazó kezdeményezést az Európai Parlament köteles megtárgyalni.
A RMDSZ ezt felhasználva kívánja az őshonos kisebbségek helyzetét előmozdítani. A kezdeményezés szerint az Európai Unión belül 50 millió ember él nemzeti, vallási és etnikai kisebbség tagjaként, és helyzetük egységes rendezése a mai napig elmaradt.
A javaslatot előterjesztők határozott meggyőződése az, hogy Európának meg kell védenie az őshonos kisebbségeket, akik egyben uniós polgárok is, akik a többséghez hasonlóan szintén hozzájárulnak Európa sokszínűségéhez, viszont nem kívánnak asszimilálódni. A népi kezdeményezés az őshonos kisebbségek számára szabad anyanyelvhasználatot és szimbólumhasználatot, valamint az egyenlő bánásmód biztosítását kéri a többség és kisebbség között. A Minority SafePacket 2017 áprilisában regisztrálta az Európai Bizottság, és egy év áll a rendelkezésre az egymillió aláírás összegyűjtéséhez. Az RMDSZ képviselői a magyar politikusokat is ösztönzik a kezdeményezés aláírására és népszerűsítésére, hiszen a kisebbségben élő magyarság érdeke pártpolitikák felett álló kérdés. Az online aláírásgyűjtési kampányt minden uniós tagállam 18. életévét betöltött  polgára személyi szám vagy a személyi igazolvány segítségével csak egyszer írhatja alá. Sikeres kampány esetén a  jogalkotási folyamat várhatóan 2018 őszén veszi kezdetét.
A kisebbségvédelmi népi kezdeményezést a jogaink.eu oldalon támogathatja aláírásával.

Olvasson tovább: