Kereső toggle

Eldőlt: elveszik a Ságvári nevét

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Úgy tűnik, pont kerül a szegedi Ságvári Gimnázium neve körül kialakult vita végére, a minisztérium ugyanis április utolsó napjaiban döntött a középiskola nevének megváltoztatásáról. Ezzel együtt összevonják a két, eddig önállóan működő egyetemi gyakorlóintézményt, az általános iskolát és a gimnáziumot, amivel várhatóan – sok más vidéki gyakorló-iskolával ellentétben – legalább a KLIK fennhatóságát sikerül elkerülniük az intézményeknek.

A következő tanévtől minden bizonnyal SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium névre hallgató intézmény jelenleg még önálló tantestületei közvetlenül a május elsejei hosszú hétvége, két nappal a május másodikai ballagás és néggyel az írásbeli érettségi vizsgák megkezdése előtt értesültek az – előzmények ismeretében váratlannak korántsem nevezhető – döntésről. A minisztérium ugyanis a „Ságvári” név körüli vita év eleji fellángolása óta eltökéltnek tűnt a névváltoztatással kapcsolatban, az ügyben többször megszólaló Rétvári Bence államtitkár pedig nem hagyott kétséget afelől, hogy elkerülhetetlen az intézmény „átkeresztelése” („Je suis Ságvári”. Hetek, 2015. március 6.).

Az államtitkár egy 2011-ben elfogadott (majd 2012-ben módosított) törvényre hivatkozott, amely kimondja, hogy 2013. január 1-jétől közterület, 2014. január 1-je után pedig cég, civil szervezet, sajtótermék és közintézmény sem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be. Hivatkozott továbbá a Magyar Tudományos Akadémia 2013 tavaszán közzétett, az önkényuralmi rendszerekhez kötődő neveket felsoroló listájára is, amelyen a kommunista önkényuralommal kapcsolatba hozható történelmi szereplők között Ságvári Endre neve is megtalálható, mégpedig a „nem ajánlott” kategóriában.

Központi kontra helyi akarat

Az iskola nevének megtartása mellett legharsányabban kiálló oktató most sem rejtette véka alá véleményét. Barok István a Hetek megkeresésére elmondta, hogy nehezen viseli a minisztériumi akarat erővel történő érvényesítését és a bejelentés időzítését. Bármennyire is ellenzi ugyanis a Ságvári név eltörlését a tanárok, a diákok és a szülők többsége, arra azért számítani lehetett, hogy egy hétvégi akcióval, komolyabb tiltakozással nem fogják elrontani a ballagó diákok ünnepét.

Barok a Heteknek elmondta: azért is elkeserítő számára a mostani döntés, mert a véleményt nyilvánítók túlnyomó többségének ellenkezése dacára keresztülvitték a központi akaratot. „Több mint 11 ezer szimpatizánssal létrehoztuk az ország második legnagyobb Facebook-mozgalmát. Március 30-án kétezer fős békés demonstrációt tartottunk, folyamatosan kifejeztük tiltakozásunkat a névváltoztatás ellen. Ennek ellenére úgy tűnik, mégsem vettek bennünket komolyan” – fogalmazott a tanár.

Arra a kérdésre, hogy hogyan élte meg az elmúlt hónapokat, és nem érezte-e magát magányosnak a küzdelemben, azt mondta, hogy tudatosan vállalta magára ezt a szókimondó, „harsány” szerepet. Nem magamutogatásból, hanem kollégái és a diákok védelme érdekében cselekedett. Mint mondta, elhíresült február 21-i Facebook-bejegyzését sem öncélú kitárulkozásnak, sokkal inkább államtitkári posztokat betöltő egykori diákjainak címzett segélykiáltásnak szánta, az iskola melletti kiállásra szólítva fel őket. A pályája során számos szakmai elismeréssel díjazott tanár arról is beszélt, hogy hatalmas erőt adott számára az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit az elmúlt hónapokban kapott. Ezek ellensúlyozták a negatív, nem egyszer fenyegető üzeneteket.

Vita az egyetemen

Az intézmény-összevonás és a névváltoztatás ügyében megkerestük a fenntartó Szegedi Tudományegyetemet is, hivatalos tájékoztatást azonban egyelőre nem kaptunk. Az SZTE sajtószolgálatától lapzártakor annyit tudtunk meg, hogy a szervezeti és működési szabályzat alapján négy intézményi testület-nek is jogában áll véleményezni a döntést.

Az egyetem hivatalosan csak a négy testület véleményének ismeretében alakítja ki véleményét, addig nem nyilatkozik az ügyben. Közülük három, a Diákönkormányzat (DÖK), a Szülői Munkaközösség (SZMK) és az intézményi tanács az iskola honlapján közzétett szűkszavú felhívás szerint május 4-én, hétfőn tartott rendkívüli ülést, a fő napirendi pont a minisztériumi döntés véleményezése volt.

 „Az ellen, hogy összevonják az általános és a középiskolát, a Szülői Munkaközösség nem tiltakozott” – idézi a megyei napilap a gimnáziumi SZMK elnökét. „Egyrészt így garantálható, hogy megmaradjon mindkét intézmény számára az egyetemi fennhatóság (tehát ne kerüljön a KLIK „uralma” alá – a szerk.), másrészt a két iskola hosszú ideje szimbiózisban él. Közös az udvar, a tornacsarnok, a diákok jelentős része pedig általános iskola után itt folytatja tovább tanulmányait a másik épületben.”

A névváltoztatással kapcsolatban azonban elmondása szerint már komolyabb vita folyt az ülésen. Bár eredetileg három megoldás közül lehetett választani (az iskolának vagy Ságvári Endre nevének elhagyásával SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium lesz a neve, vagy Hunyadi János, esetleg Szent-Györgyi Albert nevét veszi fel az intézmény), ennek ellenére az SZMK egy negyedik megoldást fogadott el: csupán az Endre keresztnevet hagynák el és így Ságvári Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak hívnák a továbbiakban az összevont intézményt. „Amennyiben ez nem lehetséges, a Szülői Munkaközösség a teljes névelhagyást támogatja” – mondta az SZMK-elnök, aki hozzátette: az önkormányzat, továbbá a szülők és a pedagógusok képviselőiből álló intézményi tanács ugyanígy foglalt állást.

Az általános iskolában is hétfőn tartották a rendkívüli SZMK-értekezletet. Az ottani szülők elsősorban a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola elnevezést támogatták, amennyiben pedig személynév viselése szükséges, a Szent-Györgyi Albert elnevezést tartják elfogadhatóbbnak.

Az ülésekről készült írásos összefoglalót legkésőbb szerdán elküldik a Szegedi Tudományegyetem rektorának, aki ennek ismeretében folytatja le a tárgyalásokat. A már idézett SZMK-elnök úgy fogalmazott: az állásfoglalás jelentősége valószínűleg nem sok, azt viszont jelezték vele, hogy nem tartották fel a kezüket és mondták azt: nevezzék át az iskolát, aminek akarják. Azzal ugyanis azt üzenték volna, hogy egyetértenek a történtekkel.

Az iskolában mindenesetre nincs „forradalmi légkör”, inkább izgalommal vegyes várakozást láttunk ottjártunkkor: a „Ságváriban” a héten az írásbeli érettségi vizsgák vannak a középpontban, ám ezek végeztével sem lehet nagyszabású tiltakozásokra számítani. Néhány nappal korábban a ballagás is rendben lezajlott, csupán néhány „áthallásos” igazgatói mondat és a ballagók által viselt Ságvári ad infinitum (Ságvári az örökkévalóságig) feliratú jelvény emlékeztetett az eseményekre. 2015. május 2-án az utolsó „ságváris” diák is elballagott az alma materből.

Olvasson tovább: