Kereső toggle

Belzebub támadása

Politikai kártyát jelenthetnek a Fidesz kezében a püspökügyek

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Egyre kínosabbak a Vatikánnak a magyar főpapság viselt dolgairól napvilágot látó híranyagok. A nyulat még tavalyelőtt egy homoszexuális papokról készült honlap ugrasztotta ki a bokorból, és azóta sorra dőlnek a titokzatos dominó darabjai. Vác nyitotta a sort, majd jött Székesfehérvár, Esztergom és Pécs. Mayer Mihály pécsi püspök napokban történt menesztése kollégáinak is üzenet: az Apostoli Szentszék nem akar magyar ügyeket.

Szent Sebestyén napját és a város fogadalmi miséjét ünnepelték Székesfehérvár Felsővárosi templomában múlt héten, melyen Spányi Antal megyéspüspök mondott beszédet. - A ma emberét számos tragédia éri - jelezte a klerikus, aki még emlékszik a „több évtizeden keresztül jelen lévő, hazugságra épülő társadalmi erőkre". A szertartás után, a templom előtti téren Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester és Földi Zoltán (Fidesz), a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte az ünneplőket, majd a hagyományok jegyében a felsővárosiak frissen sütött, szalagos fánkkal kínálták a résztvevőket. Ezt követően a püspök átfáradt az esemény helyszínétől ötszáz méterre található bíróság épületébe, és másodfokon, jogerősen is elvesztette azt a pert, amelyet ő maga indított egy homoszexuális papokról készített honlap miatt. Mint arról tavaly nyáron beszámoltunk, a székesfehérvári bíróság első fokon már felmentette azt a három férfit, akiket Spányi a honlap készítésével vádolt meg.

A portál nemcsak egyes papok ügynökmúltját, anyagi visszaéléseit és homoszexuális érdeklődését feszegeti, hanem saját testvérével folytatott vérfertőző kapcsolattal gyanúsítja meg a megyéspüspököt.

Ugyanebben az ügyben egyéb-iránt a honlapon szintén szereplő Beer Miklós váci megyéspüspök tett először feljelentést, majd őt követte a fehérvári és a pécsi püspök, Mayer Mihály, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese, Harmai Gábor. A klerikusok arra számíthattak, hogy a győztes perek összeadódnak, és az általuk megvádolt orgonakészítő, barátaival együtt börtönben végzi. Mire a váci rendőrök elkezdtek nyomozni, az egyházi ügybuzgalom olyan anyagot juttatott a kezükbe, amely V. László kanonok hathatós közreműködésével együtt konkrét személyek felé terelte a gyanút, viszont beszerzése - a bíróság számára is egyértelmű módon - törvénytelen eszközök segítségével történt. Noha a váci püspök - az ügyet jól ismerő forrásunk szerint - a várható fiaskó miatt a per bizonyítási szakaszában visszalépett a folytatástól, székesfehérvári kollégája ugyanerre a nyomozati anyagra alapozta feljelentését. Vesztére, mivel a másodfok bizonyítottság hiányában felmentette a vádlottakat. Mindezek után nagy kérdés, hogy Harmai februárban és Mayer márciusban mit tud majd előrántani a süvegből. Ha ugyanis semmit, akkor esetleg nekik kell majd bíróság előtt felelniük vádaskodásaikért.

Mivel a kánonjog szerint a Metropolita, azaz az érsek az egyházi fegyelem tekintetében felelős az érseki tartományába tartozó egyházmegyékért, az ügyek kapcsán megkerülhetetlen Erdő Péter bíboros, prímás felelőssége. Az esztergom-budapesti érsek a laikusok hozzá intézett leveleiből pontosan tudhatja, hogy a botrány azért landolt Vatikán állam miniszterelnökének íróasztalán, mert a püspökök hazai felettes szervei - köztük ő is - mereven elutasították a belső „problémák" kivizsgálására irányuló, alulról jövő kezdeményezéseket. Tarcisio Bertone kardinális 2009 tavaszán kapott először terjedelmes levelet Magyarországról a püspökök viselt dolgairól, ám ő sem a legszerencsésebb megoldást választotta, amikor postafordultával visszaküldte a tényanyagot a Szentszék magyarországi nagykövetének, Juliusz Janusznak. A nuncius ugyanis - fittyet hányva az anonimitást taglaló kánonjogi rendelkezésekre - valamennyi érintett egyházfinak továbbította az ellenük megfogalmazott vádakat a bepanaszolók neveivel együtt, természetesen magyarázatot vagy pereket követelve. A győztes perek azt bizonyították volna a Vatikán felé, hogy Magyarországon minden rendben van, ám a püspöki kar eddig csupán két „buktát" tud felmutatni.

A motorok azonban beindultak, mert az eddigi ismereteink szerint legtöbb „szennyest" felhalmozó pécsi egyházmegyében drámai változások vették kezdetüket. A hazai sajtó nagy részét hetekig túráztatta egy „pécsibelzebub" fedőnevű levélíró, aki leleplező anyagok lajstromát ígérte a pécsi egyházmegye vezetésének ügyeiről. Listája megegyezik az októberben a megyei főügyészségnél és a Nemzeti Nyomozó Irodánál feljelentést tevő ismeretlenével, aki állításait tanúvallomásokkal és írásos bizonyítékokkal is alátámasztva negyvenkét rendbeli bűncselekménnyel - egyebek mellett pénzügyi és ingatlanpanamák, zsarolás, okirathamisítás, csalás, sikkasztás, pénzmosás, pedofília és homoszexuális zaklatás - vádolta meg Mayer Mihályt és Wolf Gyula korábbi gazdasági igazgatót, az egyházmegye tulajdonába tartózó Fény Kft. ügyvezetőjét. A püspökség ügyletei utóbbiban zajlottak, úgymint egyházi ingatlanok, nyugdíjasotthonok kezelése, karbantartása, a püspökségi borpincészet vezetése. Ingatlanbizniszeik közül a mohácsi Duna-part új szállodáját (Szent János Hotel), a felújított Csele Hotelt, illetve a Pécs belvárosában található, fényűző módon felújított püspöki palotát érdemes megemlíteni. De a püspök úr elnöki lakosztálya a máriagyűdi ferences kolostorban is megérne egy misét. A vádak szerint Wolf szanzsén a Fény Kft. tulajdonába helyezte a szociális otthonokba került rászorultak ingatlanjait, melyek közül nem egyet jóval a piaci ár alatt értékesített homoszexuális partnereinek.

Pécsi egyházi körök szerint a főpap és társa olyan vitatható szisztémát épített ki az elmúlt húsz évben, amelynek híre az akkor még regnáló II. János Pál pápáig is eljutott. A Szentszék akkori vezetője Karl Josef Rauber korábbi nunciust kérte fel az ügyek kivizsgálására, ám a magyaroknak az akkor még Vatikánban székelő Ternyák Csabán, a Papi Kongregáció titkárán keresztül sikerült elérniük, hogy mást nevezzenek ki a helyére. Rauber ment, Juliusz Janusz jött, és minden maradt a régiben. Erdő Péter ekkoriban lett székesfehérvári segédpüspökből esztergomi érsekké, majd később bíborossá, Wolf Gyula pedig továbbra is baráti kapcsolatot ápolt Ternyákkal, aki még egy pápai kápláni kitüntetést is elintézett neki Rómában.

A Vatikán továbbra sem mondott le arról, hogy tisztán lásson a pécsi ügyekben. Rauber utódjával nem mentek semmire, ezért Christoph Schönborn bécsi érseket küldték a szövődmények feltárására, aki a pécsi egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára szervezett ünnepség után hívta raportra a botrányokban érintett magyar püspököket. Nem hagyta kihunyni a megbotránkozott katolikus hívek zsarátnokát Wildmann János, az Egyházfórum című lap főszerkesztője sem, amikor 2006-ban az akkor még Rómában tartózkodó Ternyák Csabához fordult elsősorban a homoszexuális és pedofil visszaélések kivizsgálása ügyében. Ternyák vizsgálat helyett postafordultával küldte vissza Mayernek és Wolfnak a levelet, és tárta fel a „feljelentő" személyét, illetve azt ajánlotta a főszerkesztőnek, hogy forduljon világi hatóságokhoz. Wildmann szerint ezután az áldozatok és tanúk megfélemlítése, megvesztegetése, valamint személyének egzisztenciális ellehetetlenítése következett.

A negyvenkét rendbeli bűncselekmény gyanúja komoly fejfájást okozott a nyomozó hatóságoknak is, amelyek azóta is egymáshoz tologatják az aktákat, hol elfogultságra, hol újabb feljelentésekre hivatkozva. Jelenleg Baranya-Tolna-Somogy a labda útja, miközben láthatóan kezd kivérezni a téma. A „klerikális reakció" mellett tovább bonyolítja az ügyet, hogy az érintett püspökök többsége tagja vagy főtisztje a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek, amely a Szentszék oltalma alatt áll, és nemzetközi szerződés alapján kedvezményeket és mentességeket élvez hazánkban, így például büntetőjogi felelősségre vonás alóli mentességet biztosít tagjai számára. Egy a diplomáciában jártas katolikus belső ellenzéki szerint a lovagrend nem nyilvános püspöki tagozata jelenleg kiválóan alkalmas lehet az egyház színe előtt bűnbánatot tartott főpapoknak a világi igazságszolgáltatás előli elrejtésére. És hogy kik a tagjai? Spányi Antal, Erdő Péter, Beer Miklós, Mayer Mihály és még sokan mások. Olyan korábbi főpapról is hallani, aki gázolásos ügyét úszta meg lovagi rangjának köszönhetően. Talán csak a véletlen műve, hogy Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök éppen aznap szembesült az őt vérfertőzéssel megrágalmazó honlap állításaival, amikor 2007. szeptember 14-én a katolikus egyház ártatlanságán és becsületén őrködő Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnél tett látogatást. A leköszönt Mayert pedig 2011. február 8-ára várják a lovagok egy pécsi konventmise levezénylésére. Meglátjuk, elmegy-e.

A pécsi ügy nagy vesztese tehát nem a napokban vatikáni késztetésre - kánonjogi fogalmakkal élve: betegség miatt vagy más súlyos okból - felmentését kérő Mayer Mihály lehet, hanem a mindig fitt, negyvenes éveit taposó Wolf Gyula, a pécsi egyházmegye mesés vagyona fölött diszponáló „feketeprímás", akitől „megromlott egészségi állapota" miatt köszönt el püspöke, még a botrány kirobbanása előtt. Wolf nem lovag, és olyan szinten laicizálta egyháza, hogy még a pécsi egyházmegye papi névtárából is eltűnt a neve. Ennek ellenére éppen Mayernek köszönhetően 2013-ig ügyvezetője maradt a feljelentés szerint sokmilliárdos egyházmegyei panamák leplezésére használt Fény Kft.-nek.

Az ügy nyertese a XVI. Benedekhez máig lojális szombathelyi megyéspüspök Veres András, akit apostoli kormányzónak nevezett ki a pápa a Mayer helyén keletkezett pécsi vákuumba. A belső nyomozás és rendrakás új felelőse Erdő Pétert és a nunciust kikerülve közvetlenül jelent a Szentszéknek, és ha jól muzsikál, az esztergomi érsek nyugdíjazása után eséllyel aspirálhat annak megüresedett székére.

A pécsi egyházmegye közleménye

„A hatályos jogrendünk bárki számára lehetővé teszi, hogy feljelentéssel forduljon a hatóságokhoz. Jogrendünk azonban szabályozza azt is, hogy az alaptalan feljelentőkkel szemben hamis vád, hatóságok félrevezetése, továbbá hamis tanúzás miatt folytatódjék a bűnvádi eljárás. A Pécsi Egyházmegye vezetése bűncselekményt nem követett el, ezért már most bejelentjük, hogy az esetleges bűntető eljárás természetszerű megszüntetése esetén a bejelentőkkel szemben – amennyiben végre ismertté válik személyük – a bűntetőjog eszközeivel fel fogunk lépni.”

Olvasson tovább: