Kereső toggle

Győzelem doppingvizsgálat nélkül

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Miután az épületen kívül csoportosuló újságírók beengedést nyertek és elfoglalták állásaikat, Juhász Ferenc az ügyrendi előkészítő bizottság elnöke bejelentette a szavazás végeredményét – amit egyébként már mindenki tudott a bentről kiszivárgó küldöttektől. A 623 érvényes szavazatból 453-at Gyurcsány Ferenc volt sportminiszter kapott. Sikerét talpra ugrók vastapsa köszöntötte, ő pedig a színpad felé haladva Kovács Lászlót és Lendvai Ildikót. Kiss Péterrel – aki mindössze 166 voksot gyűjtött be – paroláztak, majd a győztes lépett a mikrofonhoz. Gyurcsány Ferenc a győzelem pillanatában. Befutott Fotó: Somorjai László

A küldötteket pillanatnyi döbbenet uralta, mivel mondandóját a következőkkel kezdte: "Drága barátaim, fantasztikus győzelem született. (hatásszünet) Majoros István 55 kilogrammban olimpiai bajnok." A derűt fokozva jelezte, hogy ő szívesen kihagyná a győzelem utáni doppingvizsgálatot, majd sportos példájában kiemelte: a négyes kajak csak akkor megy előre, ha egyszerre, egy irányba húznak az evezősök, és "a jó ég is megáldja a hajót". Láthatóan mindenki értette, így a köszönetek következtek. Azoknak, akik azt gondolták, hogy ő jó miniszterelnök lehet, illetve azoknak, akik riválisát támogatták, és közben nem sároztak be másokat. Nekik még annyit megjegyzett, hogy csütörtökön "nem a leszámolás kezdődik, hanem az együttműködés". Édesanyjának is jutott egy gesztus, aki hat általánossal rendelkező fonónő, most 70 éves és soha nem gondolta volna, hogy fia egyszer majd eljut idáig. Majd minden idők legrövidebb kormányválságáról szólva javasolta a pártelnöknek, hogy tájékoztassa Mádl Ferenc köztársasági elnök urat az örvendetes fejleményekről. A kiújuló vastaps után Juhász Ferenc bejelentette Medgyessy Péter hivatalos lemondását, és igaztalannak titulálta a leköszönő miniszterelnök részéről hozzáfűzött kommentárt. Ezt követően Kovács Lászlót kérte a kongresszus bezárására a levezető elnök, ám a nép Kiss Pétert akarta, így ő lépett szólásra. "Kiváló miniszterelnök-jelöltet választottunk, tessék mögé állni, én teszem" – hangzott a rövid expozé, így a pártelnök oszthatta meg megkönnyebbülését barátaival, miszerint a történtek felülmúlták várakozásait. Szerinte most a szociáldemokrata értékrend mentén zajló továbbfejlődést szavazták meg, és egyúttal megmentették hazánkat a radikális jobboldali irányvonaltól. Rövid monológját a Szózat közös eléneklése követte, Lendvai Ildikó és tágabb környezete pedig ezt követően is állva maradva fennhangon énekelte az Internacionálét, miközben a küldöttek többsége hazaindult. Míg a sajtótájékoztatón az újdonsült miniszterelnök-jelölt válaszolt az újságírók kérdéseire, Lendvai rögtönzött frakcióülést hívott össze és Katona Bélára testálta ennek következményeit. Gyurcsány ez idő alatt majd minden kérdésre megerősítette, hogy az eljövendő kormány, pártok kormánya, amely az ország érdekében végzi feladatait. Továbbá a gazdaságpolitikában stabilitás, a társadalompolitikában dinamizálás fogja jellemezni kormányát, és mindezt tízmillió magyar nevében és tizenöt millió érdekében fogják cselekedni.

A sajtótájékoztatót követően Kovács László a párt elnöke, nemrég leköszönt külügyminiszter lapunknak elmondta, hogy a kongresszus eredménye alapján Gyurcsány Ferenc nagy legitimitással lett az MSZP jelöltje, és reményei szerint csütörtökön már a koalíció jelöltje is. Így természetesen semmi akadálya nem lehet már annak, hogy miután a két pártelnök közös levélben tájékoztatta a köztársasági elnök urat az eredményről, Mádl Ferenc mielőbb megbízást adjon Gyurcsánynak a koalíciós kormány megalakítására. Megítélése szerint Medgyessy hivatalos lemondása nem befolyásolta a szavazás végeredményét, igaz később lesz vezetője az országnak, mivel az államfő általi felkérés hosszadalmasabb procedúra, mint ha a konstruktív bizalmatlansági indítvány után cseréltek volna kormányfőt. Kovács az őt kérdező Kossuth Krónikától értesült arról, hogy Mádl Ferenc az esti órákra négypárti egyeztetést hívott össze, így részvételüket illetően nemleges választ tudott csak adni. 

Az új kormány felállításában érintett Lamperth Mónika belügyminiszter asszony a Heteknek nyilatkozva kifejtette, hogy a szavazást megelőző napokban már kifejezetten érezhető volt Gyurcsány támogatottságának folyamatos növekedése a párton belül, de pontos arányokat senki sem mert volna megfogalmazni. Örömének adott hangot, hogy a kongresszus közfelkiáltással fejezte ki egységes támogatását a miniszterelnök-jelöltnek, és ami őt illeti "minden tudásával és képviselői szavazatával is azon lesz, hogy Gyurcsány kormánya sikeres, biztonságos és nyugodt kormányzást tudjon folytatni". Ami pozíciójának esetleges veszélybe kerülését illeti, a belügyminiszter asszony nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, és mint kifejezte: Gyurcsány ezzel kapcsolatos döntésétől függetlenül a sikeres változtatások mellett áll.

Révész Máriusz, a Fidesz szóvivője:

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a szocialisták saját belügyüknek tekintették, hogy hogyan és milyen érvek alapján választották meg Gyurcsány Ferencet Magyarország miniszterelnök jelöltjévé. Ez azt hiszem nagyobb érdeklődésre tartott volna számot, különösen azért, mert Gyurcsány Ferenc Medgyessy Péter elsőszámú bizalmasa, főtanácsadója volt, és őt is felelősség terheli azért, hogy két év alatt ilyen helyzetbe került Magyarország. Kevés esélyt látok arra, hogy az elkövetkezendő napokban kiszámíthatóbb lesz a kormánypártok magatartása, pedig ez a zűrzavar továbbra is veszélyezteti az ország külföldi megítélését és gazdasági helyzetét is.

Nem foglalkoztunk a két jelölt közötti esélylatolgatással, mindenesetre azt furcsának tartjuk, hogy még Medgyessy Péternél is gazdagabb embert találtak a szocialisták miniszterelnök-jelöltnek. Beszédesnek tartom, amit Gyurcsány Ferenc néhány évvel ezelőtt nyilatkozott: akinek egymilliárd forint van a zsebében, annak jobb az érdekérvényesítő képessége, mint aki alkalmazottként dolgozik.

Azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy a Fidesz nem fog megszavazni egy olyan embert miniszterelnöknek, aki kétes módon szerezte meg a vagyonát, és gazdagsága ellenére kellő morális tőkével nem rendelkezik.

Vizin Balázs

Stumpf István politológus:

Induljunk ki abból, hogy Medgyessy Péter a gazdasági tárcánál szeretett volna néhány újító gondolatot bevezetni, amelynek során a miniszter leváltása is szóba került. Azonban az SZDSZ merev ellenállásába ütközött, aminek következtében a koalíció szakadása is szóba került. Medgyessy nem akart engedni és csak az első két lépést számolta ki a játszmában. A következő három lépés azonban a vesztét okozta, mert a szocialista párt elnöksége, amely eddig szorosan együttműködött vele, most kihátrált mögüle. A miniszterelnök pontosan tudta, hogy az órái meg vannak számolva. Csak az a kérdés, hogy most távozik emelt fővel vagy a 2005-ös költségvetés feszültségeiből adódó "balhékat" is neki kell elvinni, és egy év múlva megszégyenülten távozik. Szerintem sem a szocialisták, sem a szabaddemokraták nem tervezték, hogy 2006-ban Medgyessyvel indulnak a választáson. 

A Medgyessyvel szembeni lázadás puccsvezére egyértelműen Gyurcsány Ferenc. Az a mondata, amelyben azt mondta, hogy ha a miniszterelnök megvonja tőle a bizalmát, akkor lemond, elindította a lavinát. Ezzel az egy bejelentéssel egy sor minisztériumi átalakítást hiúsított meg, és Medgyessy aktivitása megtört. A hibát a szocialista párt középgenerációjának bevonásával akarta orvosolni, de erre már nem volt módja, mert az SZDSZ ebben megakadályozta. Gyurcsány egyszerűen felismerte azt a hihetetlen mérték? elégedetlenséget, amely a párt vidéki "talpasaiban" volt, akik a kormány hibás döntései miatt végig pirultak. Ekkor Gyurcsány, mint egy szocialista Robin Hood, meglovagolva a lehetőséget, színre lépett. Új dinamizmust, új baloldalt, új értékrendet ígérve leszámolt a posztkádárista pártelittel. Medgyessy Péter lépése érthető: nem vállalta, hogy a parlament nyilvánossága előtt a guillotine alá hajtsák a fejét, hanem európai módon kívánt távozni a politikai színtérről. Azt hiszem, hogy ez az egész országnak jobb így, miközben kipróbálhatjuk az alkotmányos intézményeinknek a teherbírását. Várható, hogy a köztársasági elnök a lehető legrövidebb időn belül megbízza a legnagyobb párt által megjelölt miniszterelnök-jelöltet kormányalakításra. Sokan gondolják azt, hogy Gyurcsány hamar meg fog bukni, én azonban óvatosabb lennék. Gyurcsány Ferenc és a párton belül feltörekvő ifjú törökök érdekeltek abban, hogy részsikereket könyveljenek el rövid időn belül. Számításaim szerint kitöltik az egész médiateret, új módon viszonyulnak a társadalmi problémákhoz, és új kommunikációs stílust vesznek fel. Az azonban, hogy ez mennyire lesz hiteles, intézkedéseik hitelességétől függ. 

Ugyanakkor azt sem tartom kizártnak, hogy Gyurcsány megjelenése egy új pártalapítás ötletét is felvetheti a szocialista pártban. Nagyon nehezen nyelik le, hogy 14 év huzavona és új demokrácia építése után jön egy sikeres vállalkozó, aki modern választási technikával és merész PR-fogásokkal elfoglalja a pártot és a miniszterelnöki széket.

Hajdú Sándor

Dávid Ibolya, az MDF elnöke:

Az MSZP–SZDSZ koalíció annyira lehetetlenné tette Medgyessy Péter miniszterelnök munkáját, hogy nem maradt előtte más lehetőség, mint a lemondás. Tiszteletben kell tartani, hogy nem kíván tovább asszisztálni az SZDSZ és az MSZP játszmájához.

Bíznunk kell a köztársasági elnök úr bölcsességében, hogy alkotmányos felelősséggel segíti mielőbb helyreállítani Magyarország vezetését. Az MSZP rendkívüli kongresszusának mai döntése után az MDF elnöksége elvárja, hogy a koalíciós pártok legyenek úrrá azon a zűrzavaron, amit saját kormányuknak puccsszer? megbuktatásával maguk teremtettek. 

V. B.

Ágh Attila politológus:

Gyurcsánynak nagy a kommunikációs készsége és a gazdasági életet mikronézetből, tehát alulról, vállalati emberként, valamint politikusként makronézetből, felülről is ismeri. Némelyek azt mondják, hogy a politikai intézmények üzemszer? működtetésében nincs tapasztalata. Ezt mindjárt megfordítom, mert Kiss Péternél ezt tekintik a legnagyobb előnynek. A politikai nagyrendszerek, például egy kancellária közel ezer embert foglalkoztat és koordinál. Ilyen típusú politikai nagyüzemek vezetésében, szakmai irányításában, koordinációjában van rendkívüli tapasztalata. Az is elég nyilvánvaló, hogy őt mindenki tisztességes, megbízható embernek tartja. Nem lehet fogást találni rajta. Ebben az értelemben, ha úgy tetszik, támadhatatlan.

Gyurcsány támadható amiatt, mert az ügyek bonyolultabbak őnála. Ha az ember egyetlen egyszer belép az üzleti életbe, és egy üzletkötést csinál, akkor azt már lehet vitatni, bírálni. Ha az ember soha nem vesz részt az üzleti életben, akkor erről az oldalról ő teljesen támadhatatlan. 

Látható, hogy ez a miniszterelnök-váltás kiélezheti a politikai ellenzéket és alternatívákat a szocialista párton belül. Teljesen nyilvánvaló, hogy az öt jelenlegi pártelnökjelölt között ketten nagyon egyértelműen Gyurcsány mellett kötelezték el magukat (Hiller és Toller), Szili Katalin viszont Kiss Péter mellett állt ki támogatólag a pártkongresszuson. A másik két jelölt, Szekeres és Lamperth Mónika nem tett ilyen jelleg? elkötelezettséget.

Az új miniszterelnök-jelölt átmenetileg kiélezheti a helyzetet a párton belül, de október 15-e után mindez megoldódik, mert akárhogyan is kerülgetjük a dolgokat, elég nagy személyi átrendeződések lesznek. 

A pártelnöki posztra a legnagyobb sansza változatlanul Hillernek van. Természetesen semmit sem szabad biztosra venni, de az elemzők többsége és a párton belüli megkérdezettek többsége is őt tartja a legnagyobb esélyesnek. Ők ketten egymás mellett többször nyilatkoztak. Nemcsak ebben a mostani helyzetben, hanem hónapok óta.

Lelki szinten kell fordulatot elérni. A gazdasági és politikai helyzet nem rossz. Orbán "hablatyol" a válságról, de a politikai-gazdasági eredmények jók, és javulóban vannak. A valódi helyzetet nem lehet két hónap alatt megváltoztatni, de ennyi idő alatt nagyon nagy fordulatot lehet elérni abban, hogy egy vert seregbe lelket öntsenek.

H. S.

Olvasson tovább: