Kereső toggle

Belső vitákat okozott az MSZP térvesztése

Keringési zavarok

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

"Nehezen átláthatóak az MSZP-ben jelenleg zajló folyamatok, mivel a történések nem rendezettek, hanem esetlegesek. Véletlen elszólások és újságírói találgatások öngerjesztő módon változtatnak az ügyek dinamikáján. Az biztos, hogy a párt vezetésén belül sokan elégedetlenek a Medgyessy Péter "stábjához" tartozó politikusok tevékenységével. Sokak szerint a "mérkőzéseket" érdemes jóval a választások előtt megvívni, ezért lett pattanásig feszült a helyzet a párton belül" – értesültünk szocialista forrásokból.Csehák Judit egészségügyi miniszter mégis lemondott. Ő volt az ötödik, aki távozott Medgyessy Péter kormányából Fotó: Vörös Szilárd

A folyamatok megértéséhez hozzátartozik az a mellékesnek látszó, de fontos információ, hogy a vezető szocialista politikusok többsége a nyáron több hetet nyaralt, s augusztusi visszatérésük során – a friss közvélemény-kutatási adatok ismeretében – rá kellett döbbenniük, hogy inaktivitásuk pár hónapja alatt politikai klímaváltás történt, s alaposan megcsappant a párt támogatottsága. Augusztus vége előtt már döntések is születtek arról, hogy "összefogással és akciók sorával" visszaszerzik a kommunikációs kezdeményezést a Fidesztől. Ez nem sikerült. Eközben a Pénzügyminisztériumból sorra szivárogtak ki olyan közvéleményt irritáló tervezetek – ingatlanadó, diákok utazási kedvezménye –, amelyekről az MSZP vezetői is csak a sajtóból értesültek. Ráadásul az adócsökkentés kérdése körüli politikai vitában a PM álláspontját rugalmatlannak tartották.

Az MSZP politikusai körében ezért egyre többen vetik fel László Csaba pénzügyminiszter alkalmasságának, pontosabban alkalmatlanságának kérdését.László Csaba. Mennyi ideje van még? Fotó: V. Sz.

Egyrészt úgy gondolják, hogy László nem hajtott végre kellő mérték? cserét a PM apparátusában, s ezért szivároghatnak ki olyan "főosztályvezetői szint? tervek", amelyeket semmilyen politikai vita nem előzött meg. Ilyennek tartják az ingatlanadó kérdését is, amely koncepció egyébként már évek óta a PM "zsebében lapul". Ennél nagyobb hibának tartották, hogy ezeket a kiszivárogtatásokat – a kiváló gazdasági újságíróból lett – PM-szóvivő, Máté Dániel rendre megerősítette. "Ilyet csak a miniszter tudtával tehet egy szóvivő" – állítják vezető szocialisták. Ezért a keddi, éjszakába nyúló "válság" elnökségi ülésen éles támadások érték László Csabát az általa képviselt neoliberális gazdaságpolitikáért, valamint azért, hogy a Pénzügyminisztérium vezetője az MSZP-t megkerülve nyilatkozik "áremelésekről, ingatlanadóról". Egyes vélemények szerint nemcsak az MSZP elnökségében, hanem már a kormányban is akadnak, akik szerint megérett a helyzet a minisztercserére.

Lapzártánk idején mind László Csaba, mind Máté Dániel a helyén volt még. Nem úgy Csehák Judit egészségügyi miniszter, aki váratlanul bejelentette lemondását azzal az indokkal, hogy egy évre vállalta a miniszterséget, azzal a kitétellel, hogy az egy esztendő letelte után "visszatérnek" a kérdésre, és megbeszélik, folytatja-e a munkát. A kétkedők megnyugtatására Gál J. Zoltán kormányszóvivő bejelentette: a Medgyessy Péter miniszterelnök és Csehák Judit által kötött megállapodás részletei napokon belül ismertté válnak. A Hetek beszélt olyan szocialista politikussal, aki ennek ellenére sem biztos abban, hogy ez a valódi indok. Mint megtudtuk: vannak olyan vélemények, miszerint egészségügyi indokok miatt távozik a miniszter asszony, míg mások azt vélelmezik, hogy Csehák Judit azért mondott le, mert nem látja biztosítottnak a jövő évi költségvetésben az egészségügy átalakításához szükséges forrásokat. Ennek ellentmond, hogy szocialisták szerint az egészségügyi ágazat biztosan megkapja a kívánt többlettámogatást. Másrészt maga Csehák is cáfolta, hogy ez állna lemondása hátterében. 

A legtöbb támadás nyíltan vagy burkoltan Gyurcsány Ferenc sportminisztert, Medgyessy Péter egykori főtanácsadóját érte. Különös az egészben az, hogy nem a miniszteri munkája, hanem gazdasági előélete miatt. Gyurcsány Ferencet az ellenzék hetek óta támadja tíz évvel ezelőtti balatoni üdülővásárlása kapcsán. A kritika indoka, hogy a miniszter gyakorlatilag ingyen jutott hozzá egy állami ingatlanhoz, mivel a vételár összegéért az állam visszabérelte a nyaralót. 

Gyurcsányt nyíltan először elődje, a puccsszerűen leváltott Jánosi György, a párt országos választmányának elnöke bírálta. Jánosi a választmány egyik ülése után úgy nyilatkozott, hogy "a kormány és a párt közös felelőssége, hogy határozott, világos, egyértelmű, hiteles és a társadalom számára elfogadható válaszokat adjon azokra az ügyekre, amelyek az elmúlt időszakban felvetődtek és árnyékot vetettek a kabinetre, illetve a szocialistákra". 

Újságírói kérdésekre kifejtette: az ülésen nevekről nem beszéltek ugyan, de például Gyurcsány Ferencre is igaz, hogy a társadalom értékítéletét döntőnek kell tekinteni. Az MSZP-ben sokan Jánosi személyes sértettségét vélik a politikus bírálatai mögött. Való igaz ugyanis, hogy a hírek szerint az akkor frissen választmányi elnöknek megválasztott – tehát a párt többségének "legitimitását" bíró – Jánosi vasárnap tudta meg, hogy hétfőn bejelentik távozását. Leváltása tehát nem volt elegáns. Egyébként Jánosi miniszteri tevékenységéről megoszlanak a vélemények, Gyurcsányt viszont a szocialisták "sportosai és ifjúságügyesei" szakmai szempontból jó miniszternek tartják, aki működővé tette az addig csak akadozó, lassan dolgozó minisztériumot. Mégis Gyurcsány egyik hátránya, hogy ambiciózus, magasabb posztokra vágyó személynek tartják, és kívülről érkezett – új konkurenciát jelentve – a pártelitbe. Ráadásul az elmúlt hónapok személyéről szólnak és nem a minisztériumának működéséről. 

A Gyurcsányt ért kritikák jelentősége az után emelkedett, hogy Szili Katalin, az MSZP elnökhelyettese egy hétvégi nyilatkozatban előhozta a nomenklatúra kifejezést. A szocialisták elnökhelyettesének szavai ugyanis úgy is értelmezhetőek, hogy amíg az MSZP nem szabadul meg nómenklatúrájától, addig olyan ügyekkel kell szembenéznie, mint például Gyurcsány Ferenc vitatott privatizációs ügylete. Másnap kijelentette: "Az MSZP-ben, a párt vezetői részéről is régóta megfogalmazódik, hogy szükség van megújulásra; a szocialista pártnak és a kormánynak közös felelőssége, hogy megfelelő morális mércét állítson fel a közéletben." 

A nomenklatúra kifejezést a magyar politológusok elsősorban az 1947 után létrejött kommunista, majd kádári szocialista elit leírása és elemzésére alkalmazzák. A Rákosi-érában mesterségesen hoztak létre egy új vezetőréteget, amelynek kiválasztásában elsősorban nem a szakértelem, hanem a párthűség volt a döntő momentum. A nómenklatúra tagjai kiváltságokat – emelt szint? lakások, emelt szint? ellátást – élveztek. Idővel Magyarországon nemcsak a párthűség, hanem a szakmai tudás – felsőfokú végzettség – is számított az elitbe való bejutás során. A történész szakokon és a politológia kurzusokon külön tudományág az elitkutatás. Szili Katalin kijelentése azért okozott nagy felhördülést, mivel a jobboldalon a nomenklatúra kifejezés alatt a kárhoztatott, kiváltságos személyek körét, az egykori párt- és államapparátus vezető tisztségviselőit értik, akik a rendszerváltást követően a kapcsolati tőkéjüket és információs előnyüket arra használták, hogy az állami vagyont magánvagyonná konvertálják. 

Szili Katalin nyilatkozatára reagálva több társadalmi és civil szervezet MSZP-tagsággal rendelkező vezetője intézett egyetértő levelet a párt elnökhelyetteséhez. "Olvastuk és hallottuk a médiában tett nyilatkozatát, amely szerint szükségesnek tartja az MSZP-n belüli megújhodást, hiszen a régi nómenklatúra sok mindenben hátráltatja a párt munkáját és fejlődését, amellyel mélységesen egyetértünk" – szólt a bátorítás. 

Információink szerint a keddi "válság" elnökségi ülésen éppen ezért többen szerencsétlennek tartották, hogy Szili Katalin ezt a kifejezést használta. Ettől függetlenül Jánosi György elmondása szerint felvetődött, hogy az lenne a legjobb, ha Gyurcsány magától állna fel a miniszteri székből. Ezt a javaslatot egyes értesülések szerint az elnökségi ülésen egy miniszter is támogatta. 

László és Gyurcsány az MSZP-ben leginkább támadott miniszterek, akik Medgyessy Péter bizalmasainak, belső köreihez tartozónak számítanak. Egyes vélemények szerint Medgyessy azért maradt jóval tovább a tervezettnél az elnökségi ülésen, hogy meggyőzze a lázongó szocialistákat. A kemény és éles hangvétel? vita este 11-re elcsendesedett, bár mindenki azt valószínűsíti, hogy a következő napokban változatlan hévvel – kissé kaotikus jelleggel – folyik tovább. Szocialista körökben azon kérdésre, hogy a civakodás nem jelent-e veszélyt a következő választásokra nézve, általában azt – a Ron Werber kampánytanácsadónak tulajdonított véleményt – válaszolják, hogy "az utolsó hat hónap az igazán fontos, addig az a lényeg, hogy a szavazótábor nagyjából egybemaradjon".

Olvasson tovább: