Kereső toggle

Konferencia a Soáról

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

II. János Pál pápa Megfontolások a Soáról című, 1998. március 12. keltezés?
körlevelét a hazai katolikus egyház sokáig csendes meglepetéssel fogadta. Most
azonban a pannonhalmi bencés monostor november 4-én és 5-én másfél napos konferenciának
ad helyet, amelyet Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát kezdeményezésére – több
(keresztény, zsidó, protestáns) teológiai egyetem és országos szervezet támogatásával
– Magyar megfontolások a Soáról címmel rendeznek. A meghívott, mintegy húsz előadó
négy témakörre csoportosítva kapta meg fe-

ladatát. Szó lesz az előítéletek lélektanáról és szociológiai vonatkozásairól,
a toleranciáról, a zsidóüldözés és a magyarországi holocaust történetéről,
valamint a zsidó-keresztény párbeszéd jelenlegi állásáról.

A sajtó számára rendezett fogadáson Várszegi Asztrik a társadalmi megbékélést és
kiengesztelődést jelölte meg a konferencia céljául. "Emlékezés által szeretnénk
gyógyulni" – mondotta a főapát. Schweitzer József országos főrabbi meleg
szavakkal méltatta a kezdeményezést, amelyet történelmi fontosságúnak nevezett mind
a katolikus, mind a zsidó felekezet és az egyetemes zsidó történet szempontjából.

Olvasson tovább: