Kereső toggle

Garéi menet

Hulladék-huzavona

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Még nem tudni, hogy lesz-e építési engedély a Garé határába tervezett
veszélyeshulladék-égető megépítésére. Ez a Legfelsőbb Bíróság döntésén
múlik, az ügy ugyanis sokévi hányattatás után oda került.

1995. decemberben kért hatásvizsgálatot és környezetvédelmi engedélyt a megyei
környezetvédelmi hivataltól az építő, a Hungaropec Rt. A szakhatóság az engedélyt
nem adta meg, mert a szemétlerakást nem tartotta biztonságosnak. A társaság
fellebbezett és másodfokon az engedélyt mégis megadták, arra hivatkozva, hogy az
első fokú hatóság nem minősült illetékesnek a döntéshozatalban. A kapott
engedélyt azonban a zalántai önkormányzat megtámadta, erre a Közigazgatási Hivatal
megsemmisítette azt. Az építő újabb fellebbezése után a megyei bíróság
helybenhagyta a hatósági engedély megadását, tehát az megint érvényes.

1997 végén építési engedélyt is kaptak Garétól, ám az életben lévő
környezetvédelmi törvény alapján a település ennek kiadására valójában nem volt
jogosult. A siklósi jegyző lett volna az illetékes, de nála összeférhetetlenséget
állapítottak meg, mivel benne volt a szóban forgó engedély megtámadásában. Így a
komlói jegyző elé került a terv, aki elutasította az engedélykérelmet. A
részvénytársaság a Legfelsőbb Bírósághoz adott be fellebbezést, döntés
novemberre várható.

Gáspár Jenő, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal hatósági főosztályának
vezetője lapunknak elmondta: az indoklás az első fokú határozatéval megegyező,
mivel végül is azt hagyták helyben. A műszaki terv nem felel meg minden szakhatósági
követelménynek és a kiszemelt terület is alkalmatlan a létesítmény elhelyezésére.
Újabb területek és azokhoz való engedélyek szükségesek. A jelentős környezeti
károsodással fenyegető terv nélkülözi a környezetvédelmi megelőző
intézkedéseket.

Olvasson tovább: