Kereső toggle

Hogyan lehetsz Könyvkirály?

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Negyvenmilliós projekt (KÖNYV-TÁR-TÉR, TÁMOP-könyvtár) keretében kínál különböző programokat, foglalkozásokat, versenyeket a szegedi Somogyi- könyvtár. Jelenleg több mint ezer gyermek vesz részt a programban, ahol kompetenciafejlesztést támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenységek kerülnek előtérbe, amelyek elősegítik a gyermekek kulturális érzékenységét, kreativitását, sőt egészségtudatosságát is. A hatvan foglalkozás közül a legkedveltebb az egyre erősödő internetvilág ellenére is a „Hogyan lehetsz Könyvkirály” című program lett – erről kérdeztük Palánkainé Sebők Zsuzsannát.

Mikor pályázták meg ezt a projektet, és mi a célja?

– 2009-ben adtuk be a TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR „Tudásdepó-Expressz” –

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatunkat, melynek segítségével tudtuk a korábbi TIOP-1.2.3.-08/1 pályázatban megvalósuló modern számítógépes infrastruktúrát, eszközrendszert működtetni, és a felhasználóink számára hasznos szolgáltatásokat kialakítani, a honlapról elérhető digitalizált tartalmakat bővíteni. Az itt megpályázott adatbázisok továbbépítése, az elindított Könyvkirály olvasásnépszerűsítő játék konzorciumi szintű folytatása azóta is folyamatosan ad feladatokat a könyvtár számára.

A pályázat keretében kialakított és a könyvtár által kínált, 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások nem feltétlenül szoktatnak le a közvetlen könyvtárhasználatról; sőt inkább pontosabban körülhatárolják, hogy mi az, amiért feltétlenül kell és érdemes bejönni a könyvtárba, és arról is tájékoztatnak, hogy mikor és milyen feltételekkel vehetők igénybe a szóban forgó szolgáltatások. Ma, a számítógép és internet kínálta virtuális világ korában különösen nehéz feladat, de mégis ragaszkodni kell az olvasáshoz, hiszen az elősegíti a személyiségfejlődést, és a jóra nevelés eszköze. Az olvasóvá nevelést nem akkor kell elkezdeni, amikor olvasni tanul a gyerme-künk, hanem az előtte levő szenzitív korban kell barátságot kötniük a legkisebbeknek is a könyvvel. Továbbá az olvasás fejleszti az emberi kapcsolatok kialakításának képességét, gazdagítja a kommunikációs képességet és a beszédkultúrát is. Mivel az internet árnyékában a könyv többé nem a tudás mindenható tárháza, ezért a KÖNYV–TÁR–TÉR játék- program célja, hogy a diákok minél jobban megtapasztalhassák az olvasás örömét, ezáltal pluszismeretek birtokába kerülhetnek, lehetőséget kapnak a fejlődésre, melyet a jelenlegi vagy akár a későbbi tanulmányaik során is kamatoztathatnak.

Milyen eredményeket tapasztaltak eddig? Mennyire sikeres a vállalkozás az olvasásra való neveléshez?

– Kutatások és saját könyvtári tapasztalataink is azt mutatják, hogy ha valaki gyermekkorában könyvtárba jár, jó eséllyel felnőttként is könyvtárhasználó lesz. Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyermekek körében egyre népszerűbb a könyvtárba járás, amiben benne van a könyvkölcsönzéstől kezdve a foglalkozásokon keresztül a vetélkedőkön való részvétel is. A csoportos látogatások résztvevői számában jelen időben kisebb csökkenés tapasztalható. Ennek egyik oka, hogy az előző években több volt a pályázatokhoz kapcsolódó nagy létszámú rendezvény.

Az ünnepi könyvhét alkalmából kilencedszer koronázott Könyvkirályt a Somogyi-könyvtár Betűbirodalma a városháza dísztermében. Mi a játék célja?

– A Somogyi-könyvtár Könyvkirály olvasásnépszerűsítő játékának célja a gyermekek olvasáskultúrájának fejlesztése igényes művek ajánlásával, illetve a figyelem felkeltése olvasóink által kevésbé ismert művekre.

Mi a játék menete?

– Minden év Ünnepi Könyvhetén kezdődik és a következő év Ünnepi Könyvhetéig tart. A könyvtárosok több mint 100 műből álló listát állítanak össze, melyen koronával jelölik az ajánlott korosztályt. 1 korona: 7-8 évesek, 2 korona: 9-12 évesek, 3 korona: 12-14 évesek. A koronaszám tájékoztató jellegű, az életkoránál kisebb koronaszámú könyvet mindenki olvashat. Minden műhöz tartozik egy feladatlap, melyen a résztvevő adatai és a könyvhöz tartozó rövid feladatok, kérdések állnak. A gyerekek folyamatosan választanak kedvükre való könyveket a listáról (és a könyvkirályos asztalról), majd olvasás után kitöltik és leadják a hozzájuk tartozó feladatlapokat.

Hogyan, kikből épül fel a Birodalom?

– Az Ünnepi Könyvhéten a legtöbbet olvasó résztvevőt egy ceremónia keretében Könyvkirállyá koronázzuk, udvartartásába Főkönyvhercegeket, Könyvhercegeket és birodalmi tagokat választunk (Főkönyvherceg, Könyvherceg, Krónikás). Készítünk egy összesítést az elolvasott könyvek alapján, és határokat húzunk a könyvszám és életkor figyelembe vételével.

És a Birodalom leghűségesebb tagjait lovaggá üti a Könyvkirály…

– Az ajánlott művek listája évről évre megújul, cserélődik, hogy a gyermekek akár több éven keresztül is részt tudjanak venni a játékban. Hűségüket bronz, ezüst és arany térdszalagrenddel jutalmazzuk. A ceremónián a Könyvkirály üti lovaggá azokat, akik már 3 éve (bronz), 4 éve (ezüst), 5 éve (arany) tagjai a Birodalomnak. 2015-ben gyémánt lovagrendet is adtunk át. Ez egy jelképes megtiszteltetés, egy megfelelő színű térdszalagot és oklevelet kap a gyermek.

Mi a nyertesek jutalma?

– Jutalmuk természetesen könyvajándék.

Ki lett az idei Könyvkirály?

– Németh Zita Julianna, aki a koronát egy éven keresztül viselheti. Az udvarmesterek kiszámolták: az ifjú uralkodó egy év alatt 114 könyvet olvasott el, ezek összesen 41 kilogrammot nyomnak, bennük több mint 25 ezer oldalnyi betű van, és ha egymásra tornyozzák a köteteket, 220 centiméter magasra nyúlik a könyvtorony.

Ha jól látom, három korcsoport indulhat a Könyvkirály-koronáért. Kik lehetnek ők?

– A játékban való részvétel és jutalmazás nem korosztályonként történik. A koronák száma a fent említett korosztályi ajánlást jelöli csak, az eligazodás és választás megkönnyítésére. A játékban bárki indulhat. A Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárából, fiókkönyvtáraiból vagy a honlapról beszerezhető feladatlapot kell kitölteni (természetesen a könyv elolvasása után), és leadni.

Könyvlistából választhatnak a gyerekek, vagy szabadon, bármilyen könyvet tudnak választani elolvasásra?

– Elsősorban a listánkból választhatnak, ami évente megújul. Azok a gyermekek, akik előző évben bejutottak a Könyves Birodalomba, vagyis meghívást kaptak a ceremóniára, következő évben maguk is készíthetnek könyvajánlásokat. Tehát, ha a listán kívül olvasnak el egy-egy regényt, amelyet igényesnek és mások által is elolvasandónak ítélnek meg, 8-10 mondatos ajánlást készíthetnek róla. Ezt is leadják a könyvtárosoknak. Kikerül a „faliújságra”, illetve fél pontot ér az összeszámolásnál.

Ez a lehetőség csak Csongrád megyei gyerekek számára lesz elérhető, vagy más megyei könyvtárakban is bevezetésre kerül?

– Minden könyvtár igyekszik az olvasást népszerűsítő rendezvények kidolgozására, mint ahogyan mi is. Igaz, az alapötletet ajándékként hoztuk, ugyanis ezt a dunaújvárosi gyermekkönyvtárban láttuk. Természetesen az évek alatt folyamatosan fejlődött, változott a játék, a helyi igényeinkhez, lehetőségeinkhez igazítottuk: változtattunk, csiszoltunk rajta, más elnevezést kapott.  Így lett a miénk, a sajátunk. Azóta, tudomásunk szerint, más könyvtárak is használják ezt az elnevezést hasonló típusú olvasásnépszerűsítő játékra.

Olvasson tovább: