Kereső toggle

Referendum a házasságról

Interjú Soós Zoltánnál, az RMDSZ politikusával

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

A romániai népszavazás kiírásának célja az alkotmányban rögzített, a házasságot pontosan meghatározó fogalmak tisztázása. A szavazás óriási vitát gerjesztett a román és az európai közéletben. A népszavazás körüli anomáliákról Soós Zoltánt, az RMDSZ Maros megyei politikusát kérdeztük.

 

Valóságos hisztériás állapotba lovallta magát a román társadalom a családról szóló referendum kapcsán. A társadalom minden rétege igyekszik hallatni a hangját a referendum körüli vitákban. Ennyire fontos kérdés a család fogalma Romániában?

– A kérdés megválaszolásához pontosan ismerni kell a román politikai közélet sajátosságait és a karakterét. A jelenlegi közéleti vitákhoz sajnos ez a hangulat járul, mondhatnánk, szinte hozzátartozik a romániai kommunikációhoz. Itt ugyanis nemcsak arról beszélünk, hogy népszavazás lesz egy fontos kérdésben, hanem éles, öldöklő politikai harc folyik a bal és a jobb oldal között, amelyben ha bárki bármit kezdeményez, az a másik fél részéről frontális támadásra számíthat, amelynek célja, hogy hiteltelenítse a kezdeményezőt. Ebben az esetben egy olyan témát karolt fel a Szociáldemokrata Párt (PSD) ami nehezen hitelteleníthető, mert a román társadalom nagy többsége egyetért azzal a javaslattal, hogy az alkotmányban igenis szabályozni kell, hogy egy férfi és egy nő között köttetik a házasság. Erre a liberális vagy jobboldali politikai formációk nehezen találnak ellenérvet, nem találják a fogást a szocialistákon. Az egyetlen érv, amivel megpróbálják a román állampolgárokat elbizonytalanítani, az, hogy azt mondják; ezzel a referendumon való részvétellel tulajdonképpen azt igazoljuk, hogy a Dragnea-féle kormányzás jó irányt képvisel, vagyis ne menjenek el, akik ellenzik a jelenlegi kormány politikáját.

Mára olyannyira megosztja az erdélyi magyar közösséget is a referendum kérdése, hogy a témában szinte senki sem vállalja a karakteres véleményét. Miért?

– Az erdélyi magyar elit, ha úgy tetszik a közéleti személyiségek egy jelentős része, a nyugat-európai liberális szemlélettel azonosul, ami ez esetben annyit tesz, hogy elfogadhatóvá óhajtja tenni az azonos neműek házasságát. Ezzel szemben az erdélyi magyar társadalom jelentős része konzervatív jobboldali, tehát nem támogatja a házasság fogalmának újraértelmezését. Az RMDSZ pontosan érti ezt a feloldhatatlan ellentétet, ezért nem foglalt egyértelmű álláspontot a kérdésben, és a választók akaratára bízta a döntést, mondván, vegyenek részt a referendumon, és mindenki döntsön belátása szerint. A magyar kisebbség jogaiért szállunk síkra, és ez a kérdés nem feltétlenül képezi ennek a küzdelemnek a részét. Mint magánember és elkötelezett keresztény természetesen én tisztában vagyok vele, hogy ez nagyon fontos kérdés, amiben döntést kell hozni. A magyar közösség pontosan érzékeli, hogy a jövőnkről és a gyermekeink jövőjéről szól ez a döntés.

 

Erről a kérdésről a jelek szerint nagyon mást gondol Brüsszel és a román társadalom. Kinek akar megfelelni a román politikai elit, amely eddig mindig „eminensnek” számított Brüsszelben?

– Ez az egyik pont, amiért hiteltelennek tartják a népszavazást az ellenzők, és ami miatt azt mondják, álságos, ahogyan a kormány az ügyet kezeli.  Az ellenzék szerint a referendum nem más, mint Dragnea imidzsépítő próbálkozása, aminek a célja a társadalmi ellenállás csökkentése a kormánnyal szemben. Sokan azonban, köztük én is, úgy vélem, ennél sokkal többről van szó, hiszen a román társadalmat elég mélyen átszövő egyházi szervezetek igyekeznek a referendum ellen állást foglalni, bár nincs nyílt kampányolás, megbolydult az ország a kérdés kapcsán. Mindenki igyekszik nyerni az ügyön, és ennek megfelelően viselkedik, a jobboldal hitelteleníteni akarja a népszavazást, a baloldal meg azt szeretné, hogy 30 százalékos részvétellel, hiteles eredménnyel, arra tudjon hivatkozni, hogy igenis tudja mobilizálni a szavazótáborát, és ő a hagyományos keresztény értékrend képviselője jelenleg az országban.

Csata az alkotmánybíróságon

A román alkotmánybíróság részben helyt adott egy alkotmányossági kifogásnak, melyet a román polgári törvénykönyv azon bekezdése ellen emeltek, amely szerint „az azonos neműek között külföldön kötött házasság Romániában érvénytelen”. A román alkotmányban a házasság meghatározásánál a nemsemleges házastárs (angolul spouse) szerepel, ám a Ptk. rögzíti, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége.
Az ügy előzményeként az Európai Unió Bírósága júniusban kimondta, hogy az uniós állampolgárok házastársaira is alkalmazni kell a „házastárs” fogalmát a szabad tartózkodáshoz való jog tekintetében. Az alkotmánybíróság nem a Ptk. kifogásolt rendelkezését törölte el, hanem azt mondta ki, hogy a román hatóságok nem tagadhatják meg a szabad mozgás és tartózkodás jogát egy uniós polgár azonos nemű házastársától. A román taláros testület szerint az Európai Unió alapjogi chartája, az emberi jogok európai egyezménye és a román alaptörvény alapján a tartós kapcsolatban élő azonos nemű pároknak is joguk van kapcsolatuk, valamint az ebből származó jogok és kötelezettségek (vagyonközösség, öröklés) törvényes elismerésére. Mivel egyetlen országot sem lehet a melegházasság legalizálására kötelezni, az azonos neműek esetében egy számukra is nyitott alternatív jogintézmény, az „élettársi szerződés” bevezetése lehet a megfelelő módszer a megkülönböztetés nélküli jogegyenlőség elvének érvényesítésére – ajánlotta a román alkotmánybíróság a törvényhozóknak.
Az esetben magánál a döntésnél érdekesebb az, hogy érinti-e bármilyen formában az október 6-7-én megrendezésre kerülő, alkotmánymódosításra irányuló népszavazási kezdeményezést. A 3 millió állampolgár kezdeményezésére indult népszavazás kevésnek tartja, hogy a Ptk. védi a hagyományos házasság intézményét, ők alkotmányos védelmet akarnak a tradicionális családnak. Az alkotmánybíróságnak nincs joga az alkotmány szövegéről dönteni, így a mostani döntés jogilag nem tudja korlátozni, hogy az igenek többsége esetén a család meghatározásánál a nemsemleges házastárs kifejezés helyett egy férfi és egy nő szövetsége szerepeljen a jövőben. (Nagy Teodóra)

 

Olvasson tovább: