Kereső toggle

A Könyvek Könyve minden rekordot megdönt

Az Írás megmarad

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Negyvennél is több szerző dolgozott rajta ezerhatszáz év során, három kontinensen. A Biblia a legek könyve: a legnépszerűbb és egyben legüldözöttebb, az emberiségre a legnagyobb hatással bíró írás. A Szentírás a földön ma domináns nyugati civilizáció alapműve, a zsidó-keresztény kultúrkör emberének erkölcsi iránytűje, igazodási pontja, identitásának lényegi eleme – a közelmúltig legalábbis. Oly korban élünk, amikor Európa (és Amerika) identitási válságba kerülve a legalapvetőbb, a történelmét és kultúráját formáló értékeket is megkérdőjelezte. Ennek szignifikáns jele, hogy a nyugati civilizáció a Bibliát relativizálta, majd marginalizálta, és így társadalmai lassan ismét a sötét középkor szintjére süllyednek a Bibliával kapcsolatos ismeret területén.

„Aki megfosztja magát a Biblia ismeretétől, a világon hozzáférhető legfőbb jótól fosztja meg magát. Aki olvassa a Bibliát, az megtudja, hogy Isten szava, mert megtalálja benne a kulcsot a szívéhez, a boldogságához és a kötelességéhez”– fogalmazott egykor Woodrow Wilson amerikai elnök. 

A teljes bibliai szöveg 45 %-át öt szerző írta
Egy 2014-ben Angliában készített felmérés rámutatott, mennyire csökken a bibliai történetek ismertsége. A 8 és 15 év közötti korosztályhoz tartozó gyerekek 43 százaléka még soha (!) sem hallott Jézus keresztre feszítéséről, 72 százalékuk az oroszlánok vermébe dobott Dánielről és 89 százalékuk a Bábel tornyáról. Egy, a tengerentúlon végzett másik kimutatás szerint az amerikai otthonok 90 százalékában van Biblia, de az emberek több mint 50 százaléka nagyon keveset, vagy még semmit sem olvasott a Szentírásból. Felmérések szerint még az amerikai keresztények 82 százaléka is csak az istentiszteleteken olvas a Bibliájából. Egy 2009-ben, Magyarországon végzett felmérés szerint hazánkban a lakosság 53 százaléka „soha”, 27 százaléka „ritkán” és 10 százaléka „évente csupán néhány alkalommal” olvassa a Bibliát. Ugyanez a felmérés kimutatta, hogy a magyar háztartások 59 százalékában van csak Biblia.

Könyvtár egy kötetben

A Biblia nem is egy könyv, hanem hatvanhat, amelyek héber, görög vagy arámi nyelven íródtak. Harminckilenc az Ószövetséghez, huszonhét pedig az Újszövetséghez tartozik. A Szentírás tehát az Isten és az ember között létrejött „szövetségek” – szerződések / testamentumok – könyve. Sokak szerint már az is bizonyítja a könyv isteni ihletettségét, hogy a hatvanhat könyv egy megdöbbentően harmonikus történetet tár elénk. Korunk nyelvezetével élve a Biblia a „diverzitásban megvalósuló egység” őspéldája.

A szerzők ugyanis nagyon különböző hátterűek voltak. Megtalálható köztük király és juhpásztor, halász és katona, orvos, adószedő, pohárnok és sátorkészítő. Volt, aki palotában és volt, aki menekülés közben – sőt, volt, aki börtönben írt. A legtöbb szerző nem tudott a többiekről, hiszen – akár egy évezredes különbséggel is – más korokban éltek. A Könyvet az irodalmi stílusok diverzitása is jellemzi: történelmi leírások, törvények, próféciák, levelek, prédikációk, költészet, nemzetségi táblázatok, példabeszédek, példázatok, gyakorlati útmutatások.

Ide kattintva egy 3 perc alatt kitölthető online kérdőívvel Ön is részt vehet a Hetek megújulásában!

A teljes cikk a Hetek hetilapban olvasható. Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg online a https://digitalstand.hu/hetek felületen.

Olvasson tovább: