Kereső toggle

Távolról tisztelik

Növekszik a szkepticizmus a Bibliával szemben

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Miközben sorozatban jelennek meg a mozivásznon a bibliai témájú filmek, mindez nem jelenti azt, hogy a Szentírás iránti érdeklődés is növekedne. Egy friss felmérés ellentmondásos helyzetet jelez. A Barna Group az Amerikai Bibliatársasággal (American Bible Society) karöltve évente széles körű felmérést végez a Biblia megítéléséről, és az azzal kapcsolatos hozzáállásról az amerikai társadalomban. Minden évben azonos kérdéseket tesznek fel, ennek eredmé-nyeképpen a nemzeti reprezentatív mintából világosan nyomon követhető a Szentírással kapcsolatos általános felfogás folyamatos változása. A 2014-es felmérés hat fő trendre világít rá a Bibliához köthető tevékenységekkel és azok megítélésével kapcsolatban. A tanulmányból többek között kiderül, hogy a Szentírás nem veszítette el kulturális ikonként betöltött szerepét, egyre többen olvassák digitálisan, ugyanakkor növekszik a szkepticizmus vele kapcsolatban, elsősorban az Y generáció körében.

1. Hiszik is, nem is

A felmérés történetében először, a Szentírással kapcsolatban szkeptikusok aránya elérte az abban hívők arányát. Három év alatt közel megduplázódott, tehát 10 százalékról 19 százalékra emelkedett a szkeptikusok, agnosztikusok aránya, akik szerint „a Biblia csupán egyszerű, emberek által írt tanítások, történetek, útmutatások könyve”. Számuk így jelenleg megegyezik azokéval, akik hiszik, hogy a Biblia Isten által inspirált írás, melynek üzenete napjainkban is aktuális, ezért hetente legalább négyszer olvassák azt.

A felmérésből az is kiderül, hogy a Szentírással kapcsolatban szkeptikusok kétharmada 48 évnél fiatalabb (28 százalékuk az Y generációhoz, míg 36 százalékuk az X generációhoz tartozik), többségük férfi. Leginkább magukat katolikusnak valló (30 százalék), a felmérést megelőző héten nem imádkozó (63 százalék), gyülekezetet nem látogató (87 százalék) emberek, kiknek jelentős hányada (76 százalék) nem kötelezte el magát Jézus mellett.

Ha közelebbről megvizsgáljuk az Y generációval kapcsolatos adatokat, kiderül, hogy nemcsak szkeptikusabbak a Szentírás irányában, hanem kisebb arányban is olvassák azt (39 százalék soha nem olvasta még, szemben a felnőtteknél mért 26 százalékkal). Kevesebben rendelkeznek Bibliával, és ennél is kevesebben hiszik, hogy tartalmazza a teljes élethez szükséges minden választ (35 százalék, a felnőtteknél mért 50 százalékhoz képest). Tekintve, hogy a Biblia szentségével kapcsolatos kétely növekszik, míg a bibliai életmód tudatos választása és folytatása csökken az Y generáción belül, a szkepticizmus valószínűleg csak növekedni fog az elkövetkezendő öt évben, derül ki a tanulmányból.

2. Kulturális ikon

Annak ellenére, hogy a Bibliát szent könyvként elfogadók aránya 86 százalékról 79 százalékra csökkent az elmúlt években, továbbra is a társadalom jelentős hányadát teszik ki. Az amerikaiak többsége továbbra is pozitívan áll a Szentíráshoz. A társadalom több mint fele (56 százalék) szerint az Ige Isten által inspirált, hibátlan, aktuális üzeneteket is tartalmazó írás. A megkérdezettek többsége szerint a Biblia megbocsátásra (91 százalék), nagylelkűségre (88 százalék) és türelemre (89 százalék) buzdít, míg a háború (62 százalék), a rabszolgaság (60 százalék) és a prostitúció (82 százalék) ellen mozgósít. Tízből kilenc háztartásban találhatunk legalább egy Bibliát, és átlagosan az egy háztartásra jutó Bibliák száma 4,7 darab.

Mindebből nem következik azonban, hogy az amerikai emberek rendszeresen forgatnák a Szentírást. A megkérdezettek csupán 37 százaléka állította, hogy hetente legalább egyszer kézbe veszi, és közülük is csupán 10-ből 6-an nyilatkoztak úgy, hogy az olvasottakat megpróbálták gyakorlatba ültetni az életükben. Míg a Biblia megőrizte szerepét Amerika kulturális ikonjaként, és a legtöbb otthonban továbbra is megtalálható, annak olvasására és alkalmazására való hajlandóság folyamatosan csökken.       u

3. Az élet gondjai

Az emberek rohamosan növekvő elfoglaltságainak köszönhetően, az analóg média más formáihoz hasonlóan, a Biblia is egyre inkább perifériára kerül. Az igeolvasás visszaesésének okaként a legtöbben a családdal, munkával és egyéb dolgokkal kapcsolatos kötelezettségeikből adódó elfoglaltságot (40 százalék) jelölték meg, ami közel hét százalékpontos emelkedést mutat a múlt évi eredményekhez képest.

További okokként jelentek meg az életükben bekövetkezett jelentős változások (17 százalék), ateistává, agnosztikussá válás (15 százalék), negatív, kemény tapasztalatból fakadó kételkedés Istenben (13 százalék), és a bibliaolvasást követő csekély változás megfigyelése mások életében (8 százalék). Az eredményekből kiderül, hogy a Bibliától elfordulók többsége nem ideológiai vagy érzelmi konfliktusok okán foglalkozik kevesebbet az Igével, sőt, többségük szeretné többet olvasni (62 százalék), egyszerűen nem tudják, hogyan szakítsanak erre időt.

4. Digitális átállás

A digitális média negatív hatásainak egyik megfelelő ellenszere a Biblia megjelenítése. Az elmúlt évben többször találkozhattunk a Szentírással a képernyőkön – az okostelefonoktól kezdve a televíziók főműsoridejéig – mint eddig bármikor. A bibliaolvasással idén többet foglalkozó felnőttek egynegyede az okostelefonjára vagy tabletjére letöltött applikációknak tulajdonítja ezt, 12 százalék istentiszteleti közvetítések nézésének, 11 százalék pedig egy bibliasorozat megtekintésének.

Néhány év alatt jelentősen megugrott – 18 százalékról 35 százalékra emelkedett 2011 és 2014 között – azok aránya, akik bibliai tartalmak kereséséhez tabletet vagy okostelefont használnak. A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy az amerikaiak komoly többsége még mindig a Biblia nyomtatott verzióját részesíti előnyben (84 százalék), és ez az arány még az Y generáció körében is tartja magát (81százalék).

5. Segít, ha baj van

Bár a megkérdezettek többsége továbbra is az Írásokhoz fordul, ha kapcsolatba szeretne kerülni Istennel, számuk azonban csökken. Napjainkban az emberek egyre inkább pragmatikus szükségeik betöltéséért forgatják a Bibliát: közel egyharmaduk állítja, hogy a Szentírás olvasása segített neki egy-egy élethelyzetben. A növekedés folytonosságot mutat a múlt évi tanulmány óta, amely kimutatta, hogy az Y generáció különösen kíváncsi arra, hogy a Biblia hogyan kapcsolódik olyan mindennapi dolgokhoz, mint a szülői feladatok, anyagi élet, munkahely stb. Ez a nemzedék az, amely leginkább vezetésért és a problémáira vonatkozó válaszokért olvassa a Szentírást.

6. Nem oszt, nem szoroz?

A felmérés szerint tízből nyolc ember gondolja úgy, hogy az amerikai morális értékek egyre inkább hanyatlanak, azonban az annak okairól alkotott vélemény az elmúlt időben megváltozott. Ma a megkérdezettek inkább a mozifilmeket, a zenét és a televíziót hibáztatják az erkölcsi romlásért a bibliaolvasás hiánya helyett. Sőt, amíg a felnőttek közel fele szerint a Biblia túl kevés befolyással bír a társadalomra, az Y generáció képviselőinek csupán 30 százaléka osztja véleményüket.

A Bibliával szemben szkeptikusok kisebb arányban hiszik azt, hogy az amerikai erkölcsi értékek hanyatlanának. Nem teljesen világos, vajon a szkepticizmusukból fakad-e a hitük vagy a hitükből a szkepticizmusuk, esetleg a kettő összetett dinamikájáról van szó. Az Y generáció a nemzeti átlagnál alacsonyabb arányban gondolja, hogy az erkölcs hanyatlana (74 százalék), nekik is csupán 17 százalékuk okolja ezért a bibliaolvasás hiányát szemben a felnőttek körében mért 26 százalékkal.

Olvasson tovább: