Kereső toggle

A kardinális az Antikrisztusról

Giacomo Biffi figyelmeztetése a pápának

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Giacomo Biffi bolognai kardinális nagyböjti üzenetében arra figyelmeztette a
katolikus egyház vezetőit, hogy készüljenek fel „az Antikrisztus megjelenésére”.
A vitatott nyilatkozatairól ismert bíborost ezúttal XVI. Benedek kérte fel arra,
hogy üzenetével nyissa meg a nagyböjti meditációt a Vatikánban.

A főpap a Vatikáni Rádió beszámolója szerint arról beszélt, hogy az egyházat egy
„pacifista, környezetvédő és ökumenizmust hirdető” politikus feltűnése fogja
megkísérteni. A La Repubblica című olasz lap szerint Biffi bíboros leírása éppen
ráillik a Prodi-kormány környezetvédelmi miniszterére.Giacomo Biffi nagybőjti előadása a pápa (ajtónyílásban) és a bíborosok előtt

Fotó: AP

Nemcsak Olaszországban figyeltek fel arra, hogy a pápa idén az egyik
legkonzervatívabbnak tartott olasz bíborost kérte fel a nagyböjt első hetében a
vatikáni főpapok számára tartott elmélkedés vezetésére. A hagyomány szerint a
pápa ilyenkor távol marad minden nyilvános szerepléstől, és egy héten keresztül
püspökök szűk csoportjával közösen folytat lelkigyakorlatot. Giacomo Biffi a
felkérést kihasználva drámai hangvételű üzenetben fordult a pápához. Egy száz
évvel ezelőtt élt orosz ortodox szerző, Vlagyimir Szolovjov utolsó művéből
idézve arra figyelmeztette az egyházvezetőket, hogy közel van az idő, amikor még
a kereszténységen belül is lesznek, akik a hitet egyszerű „értékcsokorrá”
igyekeznek degradálni. A bíboros szerint a jövőben felléphet egy olyan
nagyhatású politikai-vallási vezető, akire ráillik János apostol jellemzése az
Antikrisztusról. Szolovjov a Három beszélgetés a háborúról, a hatalomról és a
világtörténelem végéről című könyvében írta meg az Antikrisztusnak, egy Jézus
helyére törő, az ő tanításával ellentétes üzenetet hirdető világvezetőnek a
fiktív történetét. „Az emberiség tömegét uraló történelmi erők még csak ezután
fognak összecsapni és összekeveredni, még azelőtt, hogy megjelenne e saját magát
széjjeltépő vadállat új feje – az Antikrisztus világot egyesítő hatalma; azé az
Antikrisztusé, aki »dörgő és félelmetes szavakat fog hallatni«, s aki a teljes
törvénytelenség titkát végső megjelenésekor a jó és az igazság csillogó leplébe
fogja burkolni, hogy – az Írás szavai szerint – ha lehet, még a kiválasztottakat
is hitük végső elhagyására csábítsa” – írja könyve előszavában Szolovjov, aki
célját így határozza meg: „E kis könyv megírásakor legfőbb szándékom az volt,
hogy idejekorán felhívjam a figyelmet arra a csábító maszkra, mely mögött a
feneketlen gonoszság rejtőzik.”

Ebből a könyvből idézett nagyböjti üzenetében Biffi kardinális, aki
Szolovjovot „elfeledett prófétaként” méltatta, aki megjövendölte a 20. századi
nagy tragédiákat. Az orosz misztikus író, aki Dosztojevszkijnek is közeli
barátja volt, A „Három beszélgetésben” úgy mutatja be az Antikrisztust, mint a
pacifizmus, a környezetvédelem és az ökumené fő szószólóját: aki ökumenikus
tanácsot hív össze, keresi a kiegyezés lehetőségét a különböző keresztény
felekezetek között úgy, hogy mindegyiknek tesz valamennyi engedményt. Tömegek
fogják követni, kivéve katolikusok, ortodoxok és protestánsok egy kis
csoportját, akik majd azt mondják neki: „Te mindent megadsz nekünk, kivéve azt,
ami igazán érdekel minket: Jézus Krisztust.”

Ez a leírás – tette hozzá Biffi a Vatikáni Rádió összefoglalója alapján –
figyelmeztetésértékű a számunkra: ma valóban fennáll annak a veszélye, hogy
olyan kereszténység alakuljon ki, amelyben Jézus, a kereszt és a feltámadás csak
másodlagos lesz.

„Biztos, hogy ha megelégednénk azzal, hogy a kereszténységről mint közös
értékekről beszéljünk, jobban elfogadnának bennünket a tévéműsorokban vagy a
polgári társaságokban. De ez azt is jelentené, hogy lemondunk Jézusról, a
feltámadás felkavaró tényéről. Nagyjából így foglalható össze Szolovjev
figyelmeztetése a mai kor keresztényei számára” – tette hozzá az olasz
kardinális.

„Isten Fiát – folytatta – nem lehet olyan projektek sorozataként értelmezni,
mely élvezi a ma uralkodó világi gondolkodásmód jóváhagyását. Ugyanakkor ez nem
jelenti az értékek elvetését sem, ezeket az értékeket viszont figyelmes
vizsgálatnak kell alávetni. Vannak abszolút értékek – hangsúlyozta Biffi – mint
a jóság, az igazság és a valóság vagy a szépség. Aki ezeket befogadja és
szereti, az Krisztust is szereti, még ha erről nincs is tudomása, mert Krisztus
maga az igazi Valóság, a Szépség és az Igazságosság. Aztán vannak a relatív
értékek, mint a szolidaritás, a békeszeretet, a természet tisztelete. De ha
ezeket abszolutizáljuk, elszakítva vagy egyenesen szembeállítva az üdvösség
tényének kijelentésével, akkor ezek az értékek a bálványimádásra fogják
sarkallni az embereket, és akadályt képeznek az üdvösség útján.

Ha tehát a világ felé való nyitás és a mindenkivel folytatott párbeszéd
érdekében a keresztények bagatellizálják az üdvösség tényét, akkor ők maguk
képeznek akadályt a Krisztussal való személyes találkozás előtt, és az
Antikrisztus oldalán találják magukat” – szögezte le XVI. Benedek pápa és a
vatikáni bíborosok előtt mondott üzenetében a bolognai kardinális.

A beszédet elemezve az olasz lapok azt emelték ki, hogy Biffi felkérésével a
pápa az olyan liberális katolikus főpapok felé is üzent, mint a II. János Pál
egyik utódjelöltjének tartott Carlo Maria Martini volt milánói érsek, aki
szorgalmazta a harmadik, ökumenikus vatikáni zsinat megrendezését. A La
Repubblica szerint a nagyböjti szónok kiválasztása a múltban iránytűt jelentett
a vatikáni politikához. Mind a jelenlegi pápa, Joseph Ratzinger (1983-ban), mind
elődje Carol Wojtila (1967-ben) volt szónok a nagyböjti elmélkedésen. A 78 éves
Biffi kardinális ugyan már nem számít pápaesélyesnek, de felkérése minden
bizonnyal azt jelzi, hogy a pápa osztja nézeteit – véli az olasz napilap, bár
hozzáteszi: olyan véleményt is lehetett hallani, hogy az idős szókimondó bíboros
felkérése csak arra szolgált, hogy a „hallgatók ébren maradjanak.”

Akár így, akár úgy, az olasz sajtó azonnal találgatásokba kezdett, kire is
utalhatott Biffi. A La Repubblica felhívja a figyelmet arra, hogy a drámai
szónoklat egybeesett Romano Prodi balközép kormányának megerősítésével. „A
Prodi-kormány néhány tagja megtestesíti az egyház által leginkább bírált
nézeteket, közte a pacifizmust és a homoszexuálisok házasságának
törvényesítését” – véli a lap, amely szerint a kardinális jellemzése az
Antikrisztusról épp ráillik egy olyan politikusra, mint Alfonso Pecoraro Scanio,
a Prodi-kormány környezetvédelmi minisztere (kis képünkön). Scanio a zöldek
vezetője, ellenzi az olasz katonai szerepvállalást külföldön, ráadásul nyíltan
vállalja biszexualitását. Francesco Cossiga volt olasz államelnök azonban azt
állítja, hogy a leírás sokkal inkább Silvio Berlusconi volt miniszterelnökre és
mádiamágnásra illik. „Lélektelen mosolya hátborzongató félelmet kelt bennem,
olyan érzést, mint amikor valaki a lelkünket akarja elkoptatni” – nyilatkozta
Cossiga, aki szintén tisztelője Szolovjovnak.

Olvasson tovább: