Kereső toggle

Biovízum az Egyesült Államokba

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Jobb és bal kezünk egy-egy mutatóujját egy kisméret? szkennerre tesszük, és már készen is van az arcképünkhöz rendelt digitális ujjlenyomat, az amerikai vízum legújabb tartozéka. "Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy minden kétséget kizáróan ugyanaz a személy lépjen be az Egyesült Államokba, mint akinek a vízumot Budapesten kiadtuk" – jelentette ki a budapesti Amerikai Nagykövetség munkatársa a sajtónak. A biometrikus vízum elkészítését maga a budapesti amerikai nagykövet, George H. Walker mutatta be a publikumnak.A digitális ujjlenyomat az amerikai vízum legújabb tartozéka Fotók: S. L.

Személyes kapcsolatokban az amerikai emberek többsége szívélyes, kommunikatív, oldott, nemegyszer pedig túláradóan kedves. A hivatalos kapcsolatokban megismert amerikai azonban sokszor igen szigorúnak tűnik a magyar ember számára, ha pedig történetesen vízumot szeretne az Egyesült Államokba, egy-két hónapos, fáradságot és költségeket nem kímélő ügyintézésnek – már-már megalázó procedúrának – néz elébe. Ezen az állapoton friss EU-tagságunk sem változtatott: az újonnan csatlakozó EU-tagok közül továbbra is csak Szlovénia rendelkezik vízummentességgel, míg a vízummentességi programba való bekerüléshez – az EU-tagságtól függetlenül – szigorú követelményeknek kell megfelelni. A június 18-ától hazánkban is bevezetett, világszerte száznegyven országban kötelező biometrikus vízum is segíti e követelményeknek való megfelelést, ugyanakkor még inkább előrevetíti egy totális kontroll – "a Nagy Testvér figyel téged" – rémképét.

Az adatok felvétele gyors, tiszta és egyszer?: egy-egy mutatóujjunkat a szkennerre téve pillanatok alatt elkészül a digitális ujjlenyomat, amely azután a digitális arcképünkhöz rendelve bekerül az arra jogosult szervek adatbázisába. "A privát szféra védelmét az biztosítja, hogy ezek az adatok a törvény védelme alatt állnak, a bevándorlási hivatal adatbázisához pedig csak külön felhatalmazás esetén férhetnek hozzá hivatalos állami szervek" – felelte a Hetek kérdésére a nagykövetség munkatársa. Arra a felvetésünkre pedig, hogy a vízumért folyamodó magyarok úgy érezhetik, potenciális bűnözőként kezelik őket, ezt a választ kaptuk: "A mi szemünkben ők nem potenciális bűnözők, csupán azt szeretnénk biztosítani, hogy az a személy, aki belép az Egyesült Államokba, minden kétséget kizáróan ugyanaz a személy legyen, mint akinek a vízumot kiadtuk."

Mint ismeretes, az Egyesült Államokba való beutazás szigorítására a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után került sor. Az USA számára kiemelt jelentőségűvé vált a terrorizmus elleni harc, ennek jegyében újabb és újabb biztonsági elemek kidolgozására került sor – amint azt a mostani példa is mutatja. 

Az Egyesült Államok bevándorlási és honosítási törvényében az áll, hogy "minden idegent bevándorlónak kell tekinteni mindaddig, amíg kielégítően bizonyítja a konzuli tisztviselőnek a vízumkérés idején, illetve a bevándorlási tisztviselőnek a belépési kérelem idején, hogy jogosult a nem bevándorló státusra". Vagyis a kérelmezőnek azt a feltételezést kell cáfolnia, hogy nem akar visszatérni a hazájába. A vízum elnyerésének esélyét növeli, ha konkrét eseményre konkrétan megtervezett programmal rendelkezünk – értesültünk magyar turisták közt végzett nyomozódásunk során. 

Magyarországon a vízumért folyamodók 75 százaléka megkapja a beutazási engedélyt – hangzott el a találkozón –, a vízummentességi programba való bekerüléshez azonban ennél többre – pontosabban kevesebbre – van szükség: a nem bevándorló vízumkérelmek elutasítási aránya nem haladhatja meg a 3 százalékot. A vízummentesség ügye az amerikai kongresszus kompetenciájába tartozik, amely döntése során figyelembe veszi az adott ország gazdasági-politikai stabilitását, biztonsági intézkedéseit, kibocsátott útleveleinek állapotát, valamint az eddig kiadott vízumokkal történt visszaélések számát. (Visszaélésnek számít, ha valaki turistavízummal munkát vállal, vagy tartósan kinn marad.) Az előírt követelményeknek való megfelelés alapján jelenleg kicsi az esélye annak, hogy hazánk a közeljövőben csatlakozhat a vízummentességi programhoz.

Utazás esetén érdemes úgy kalkulálni, hogy a vízum elintézésének időtartama akár két hónapot is igénybe vehet. Az internet segítségével ez az időtartam a felére csökkenthető.

Mit kell tennie annak, aki nem bevándorló NIV amerikai vízumot szeretne?

  1. Munkaidőben, vezetékes telefonon időpontot kell kérnie a 06(90)507-507 telefonszámon (360 Ft + áfa / perc). Be kell szereznie a szükséges űrlapot. Gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, ha az "elektronikus kitöltési módot" választja, vagyis az internetről tölti le a formanyomtatványt (a
    http://evisaforms.state.gov címről), és az ott megadott módon jár el.
  2. A Magyar Külkereskedelmi Bankban forintban befizeti a 100 dollárnak megfelelő, vissza nem térítendő kezelési költséget, és erről bizonylatot kér. A nyugtát a vízumkérelemhez csatolja.
  3. Nem szabvány méret? (50x50 mm-es) fényképet készíttet magáról. 
  4. Beszerzi azokat a bizonylatokat, amelyek igazolják Magyarországhoz való szoros gazdasági-szociális-családi kötődését (munkahelyi igazolás, kereset, szabadság időtartama, vagy pedig üzleti érdekeltség, cégkivonat, adóbevallás, pénztárkönyv, házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata, ingatlan-, vagyonigazolás stb. Bankszámlakivonat az utazás anyagi fedezetének igazolására. Az utazás célját, időtartamát igazoló levél, információk.) Csak eredeti okmányok felelnek meg. 
  5. A dokumentumokkal megjelenik a meghallgatáson.

Hivatalos és pontos információk az Amerikai Nagykövetség honlapján – a
www.usis.hu vagy a www.usembassy.hu – és a
http://evisaforms.state.gov weboldalon találhatók.

Olvasson tovább: