Kereső toggle

Négylábú terapeuták

Egyre népszerűbbek az állatokat is felhasználó kezelések

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

„Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló!" - vallotta Jókai Mór. Ám a lovaglás, pláne a saját ló tartása keveseknek adatik meg. Viszont egyre többen vannak olyanok, akik nem kedvtelésből, hanem betegségük vagy lelki állapotuk miatt kerülnek kapcsolatba ezekkel a négylábúakkal. Régi megfigyelés ugyanis, hogy az állatokkal, így a lovakkal való foglalkozás elősegíti egyes betegségek javulását. Erről faggattuk Bozori Gabriellát (kis ké-pünkön), a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központjának vezetőjét.

Mit takar a lovasterápia kifejezés?

- A lovasterápia magába foglalja mindazokat a terápiás céllal alkalmazott, kezelésjellegű fejlesztéseket, amelyek a lovaglás, illetve a lóval való foglalkozás hatásait használják fel. Olyan komplex fejlesztési lehetőség, amelyet a prevencióban, a gyógyításban és a rehabilitációban egyaránt alkalmazhatunk. Szakágai: a hippoterápia, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, valamint a speciális fogathajtás. Az úgynevezett „lómediált pszichoterápia" pedig a lovasterápia legfiatalabb szakága.

Kiknek segíthetnek ezek a kezelések?

- A hippoterápia - az elnevezés a ló görög nevéből (hippus) ered - főleg a mozgásukban akadályozott emberek számára fontos kezelési mód, amely a tartási és a mozgásfunkciók javítása, korrekciója érdekében történik. A gyógypedagógiai lovaglás pedig például az értelmileg korlátozottaknak, a látás- és hallássérülteknek, a hiperaktivitással, a figyelemzavarral, valamint a beszédproblémákkal küzdőknek a specifikus fejlesztését szolgálja. A lóasszisztált pszichoterápia nagyon eredményesen alkalmazható a legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére, így például a depressziós és szorongásos zavarok, a személyiség- és viselkedészavarok, de a szenvedélybetegek terápiájában is.

Ki vezeti a foglalkozásokat és hogyan történnek?

- A terápiát szakképzett gyógytornász, gyógypedagógus vagy pszichológus lovasterapeuta vezeti. A hippoterápiában a ló lépés jármódban dolgozik, a másik két ágban a terápia magába foglalja a lovaglást, a lovastornát, a lógondozást és a ló körüli tevékenységeket is. A lovaglás történhet vezetve, futószáron vagy önállóan. A lovas pszichoterápia a „ló - páciens - terapeuta" háromszögében zajlik, amelyben a ló mint koterapeuta segíti a folyamatot.

Mit tud még a ló? A gyógyításban részt vevő lovak mennyire speciálisak?

- A lovak a legfőbb segítőink, nélkülözhetetlen munkatársaink. Biztonságosan csak az erre a munkára alkalmas, kellően kiképzett, jó fizikai és mentális állapotban lévő lóval lehet dolgozni. Ahhoz, hogy a lovakkal megfelelően tudjunk bánni, szükséges, hogy ismerjük viselkedésüket, ösztöneiket, jelzéseiket. A lovak kiképzése, tanítása során építhetünk alapvető kíváncsiságukra, de számítani kell arra is, hogy megijednek a váratlan, új, ismeretlen dolgoktól. Ezért fontos megértenünk érzékelésüket és reakcióikat. A kiképzés célja tulajdonképpen az ösztönök leépítése az új viselkedési minták megszilárdítása érdekében. A türelem, a fokozatosság, a határozottság és a következetesség nélkülözhetetlen a velük való munkában mind az alap-, mind a speciális kiképzésnél.

Milyen szempontok alapján választják ki a megfelelő lovakat?

- Olyan szakember közreműködésével, aki jól ismeri mind a lovakat, mind a sérült emberek speciális igényeit. Fontos például a ló mérete is: figyelembe kell vennünk a felépítésüket, magasságukat, a hátuk hosszúságát és szélességét. Mindennek alkalmazkodnia kell a lovasok egyéni igényeihez. A terápiás ló mozgása legyen ép és egészséges, lábsorrendje pedig minden jármódban tiszta. Lényeges szempont, hogy a lovat könnyen lehessen vezetni, szívesen dolgozzon, tudjon nyugodtan állni, amíg a le- és felszállás zajlik. A harapós, rúgós, csiklandós, kiszámíthatatlan ló alkalmatlan erre a feladatra, mert veszélyezteti a sérült lovas biztonságát. A terápiás lovaknak részt kell venniük az általános alapkiképzésen, majd az azt követő speciális kiképzésen is, amelynek során alkalmasakká válnak a terápiás munkára.

Pontosan melyek a lovasterápia jótékony gyógyhatásai?

- Mozgásterápiás szempontból a kóros izomtónus szabályozása, a mozgásérzékelés javulása, a testséma fejlődése, az egyensúly és a koordináció, valamint a fejkontroll és a törzskontroll javulása. Pedagógiai-pszichológiai szempontból gyógyhatása lehet a figyelem és a gondolkodás fejlődése, az élmény- és a tapasztalati kör bővülése, az önbizalom, a függetlenség, az önkifejezés, az életöröm megjelenése, a motiváció fejlődése és az emocionális fejlődés. Szociális szempontból pedig a kapcsolatfelvétel és -fenntartás képességének fejlődése, úgy is mint kapcsolat a lóval, kapcsolat a lovaglást vezető szakemberrel, kapcsolat a társakkal. Megfigyelhető az érzelmi, akarati funkciók fejlődése, a kommunikációs és interakciós képességek javulása, és a szabadidő is hasznosan telik. És mindez persze sport is egyben.

A fóti Lovasterápiás Központot mi jellemzi?

- A lovasterápia mindhárom ága, valamint a lovas parasport is működik nálunk (ez utóbbi szabadidős lovaglás és versenysport sérült fiatalok és felnőttek számára). Központunkban hetente átlag száz fő sérült gyermek és fiatal vesz részt a fejlesztő foglalkozásokon. A terápiás munkában dolgozik két gyógypedagógus-lovasterapeuta, egy hippoterapeuta és egy parasportoktató, míg a lovas szakemberünk feladata a lovak napi tréningezése és kiképzése. Emellett három állandó segítő és hetente kb. öt önkéntes segíti a lovasterápiás feladatok ellátását. Fő tevékenységünk a lovasterápiás fejlesztő munka mellett a szakemberek képzése, tanfolyamok és konferenciák szervezése, valamint tananyagok, kiadványok szerkesztése és kiadása. Nyaranta a MOL Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító Programjának támogatásával négyszer egy hét intenzív, komplex terápiás tábort szervezünk. A táborokat korosztályos bontásban, a gyerekek életkorának és sérülésének megfelelő tematikával, programokkal állítjuk össze.

Mennyire sikeresek a gyógylovaglások?

- Véleményem szerint a foglalkozások sikere abban a motiváló erőben rejlik, amit a ló közvetít a páciens felé. Azt is szoktuk mondani, hogy a ló a „legjobb terapeuta", hiszen a kis lovasok sokszor a ló kedvéért, a lovaglás öröméért hajlandóak az egyes feladatok, gyakorlatok megoldására. Napjainkban az állatasszisztált terápiák egyre nagyobb teret hódítanak, és ezeken belül a lovasterápia is egyre népszerűbb.

Hazai vonatkozásban mi lenne az ideális helyzet a lovasterápia terén?

- Bár hazánkban tíz éve folyik a lovasterapeuták képzése, még mindig nincs elegendő szakember, így sokan vannak, akik lakóhelyük környékén nem tudják igénybe venni ezt a terápiás lehetőséget. Természetesen ideális lenne, ha több munkatárs dolgozna ezen a területen, illetve pályázati vagy egyéb támogatások, források útján javíthatnánk és emelhetnénk a terápiás munka minőségét, főleg a tárgyi feltételek területén.

Játékos fejlődés lóháton

„A jelenlegi iskolarendszer nem hagy elég időt a lassabban, nehezebben haladó gyermekeknek. Leghatékonyabban úgy óvhatjuk meg őket a sikertelenségtől, ha időt szánunk a megelőzésre. A ló közvetítésével történő játékos foglalkozás észrevétlenül teremti meg a sikeres iskolakezdés alapjait" - meséli lapunknak Sipos Stella lovasterapeuta, aki szerint a lovasterápia az érzelmi, akarati élet fejlesztésére azon gyermekeknél is alkalmazható, akiknél ugyan nem áll fenn részképességzavar, de családi, szociális vagy egyéb sérülésükből adódóan magatartászavarral, beilleszkedési vagy akár még tanulmányi problémákkal is küzdenek. „Azt tapasztalom, hogy például az autizmussal élők sztereotíp mozgásai, viselkedésproblémái a ló közelében szinte teljesen megszűnnek."

A részképességzavarok a tanulási zavarok alcsoportja, amelyek az észlelés, a mozgás, a nyelv, az emlékezet, a figyelem és a gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lépnek fel.

Az ilyen problémákkal küzdő gyermekek iskolai teljesítménye magas intelligencia mellett is gyengébb. A tanulmányi sikertelenség magatartási problémákat idéz elő. „A lovasterápiás foglalkozásokon lehetőség nyílik a részképességek intenzív fejlesztésére. A feladatok végzése közben a legnagyobb motiváló erő maga a ló, a terápia titka pedig a ló jótékony mozgásában rejlik" - véli a szakember. A lovasterápiás fejlesztés során a gyermekek egyrészről lehetőséget kapnak szabadidejük hasznos eltöltésére, másrészről a rendszeresen ismétlődő feladatok, például a lóápolás, a lóra szállás előtt a sisak felvétele, hozzájárulnak a napi rutin kialakulásához és ahhoz, hogy a gyermekek előre tervezzenek, megszervezzék a különböző feladatok ellátását. Ez javítja szervezési gyakorlatukat, és elősegíti a különféle szituációk rugalmasabb kezelését, önállóságuk fejlesztését.

 

Olvasson tovább: