Kereső toggle

Tovább nyúlik az elnökválasztás

Ki szavatol a Rádióért?

Továbbítás emailben
Cikk nyomtatása

Technikailag ugyan kivitelezhető lenne, egyelőre azonban nincs túl sok esély arra, hogy a következő hetekben sikerüljön új elnököt választani a Magyar Rádió (MR) élére. A héten felbontották az immár harmadik választási forduló 14 pályázati anyagát, ám eközben tovább folyik az ideiglenes elnökségről szóló jogi és politikai vita. A Heteknek Gellért Kis Gábor, az MR kuratóriumának elnöke, illetve
Trombitás Zoltán, a kuratóriumi elnökség fideszes delegáltja értékelte a jelenlegi helyzetet. 

Gellért Kis Gábor:

"Abban nincs vita közöttünk Trombitás Zoltánnal, hogy a Kondor Katalin által előidézett helyzet, vagyis Hollós János ideiglenes ügyvezetői megbízása nem legitim" – kezdte mondandóját Gellért Kis Gábor. Érdekes momentumnak nevezte, hogy miután a kuratórium elnöksége megbízta Szijártó Istvánt az ideiglenes vezetéssel, Kondor két napig vele egyeztetett az átadás-átvételről, majd mégis Hollósnak adta át a vezetést. (Helyettesítésről itt azért nem lehet szó, mert nincs már elnök, akit helyettesíteni lehetne – pontosabb, ha utódlásról beszélünk.) Ugyanakkor az ellenzéki kurátorok rendre figyelmen kívül hagyják az Országgyűlés 17/1996-os határozatát, amely egyben az MR Közalapítvány alapító okirata is. Ez a jogszabály kimondja, hogy minden olyan ügyben, amelyet a törvény vagy a határozat nem rendel a nagykuratórium hatáskörébe, a kuratóriumi elnökségnek kell döntenie. Márpedig az ideiglenes vezető kijelölését egyetlen jogszabály sem utalja a nagykuratórium hatáskörébe. Tulajdonképpen az MR esetében a közgyűlési jogkör megoszlik a nagykuratórium és az elnökség között. "Álláspontom szerint ezt az országgyűlési határozatot a cégbíróság is figyelmen kívül hagyta, amikor elutasította Szijártó tulajdonosi megbízottként való bejegyzését" – mondta el a szocialista delegált.

Ami a működéshez szükséges pénz átutalását illeti, kívülről valóban zsarolásnak tűnhet, hogy a rádió nem kapja meg a teljes összeget, ugyanakkor az államháztartási törvény értelmében egy törvénytelenül működő intézmény nem kaphat közpénzt – magyarázta Gellért Kis. Mint mondta: Mivel a Magyar Rádió jelenleg nem rendelkezik törvényes vezetéssel, még akkor is törvénytelenül járok el, amikor lehetővé teszem, hogy a 600 millió forintos havi juttatásnak csak egy részét is megkapja a rádió. Remélem, hogy szeptember folyamán sikerül elnököt választanunk, de erre nem látok garanciát – mondta a szocialista delegált. 

Trombitás Zoltán:

Ebben a helyzetben alapvetően négy megoldás születhet – állítja Trombitás Zoltán: 1. a leköszönő elnök megbízza az ideiglenes utódját – ez volt eddig a szokásjog nemcsak a rádiónál, hanem más közszolgálati médiumoknál is; 2. a kuratórium elnöksége jelöl ügyvezetőt; 3. a nagykuratórium teszi meg ezt; 4. automatikus helyettesítés történik, mint ahogyan minden olyan esetben, amikor az elnök – például betegség miatt – nem tudja ellátni feladatát. "A Duna Tv ügyében korábban született ügyészségi állásfoglalás szerint a leköszönő elnök valóban nem jogosult a kinevezésre, ezt elismerem" – mondta a fideszes delegált. Ugyanakkor – tette hozzá – szintén az ügyészség szerint, amiről a médiatörvény nem rendelkezik, azzal kapcsolatban a gazdasági törvényt kell figyelembe venni: eszerint egy részvénytársaság igazgatóságát a közgyűlés választja, ami a mi esetünkben a nagykuratórium. Ez a testület augusztus 1-jén Hollós Jánost erősítette volna meg az ideiglenes ügyvezetői poszton, azonban a magyar demokráciában példátlan módon a szavazás előtt Gellért Kis Gábor bezárta az ülést. (Szintén elképesztő, hogy Gellért Kis a kuratóriumi elnökség tagjaként nem teszi lehetővé, hogy a rádió a működéshez szükséges teljes összeget megkapja havonta.) Álláspontomat megerősíti, hogy a cégbíróság nem fogadta el Szijártó István tulajdonosi megbízottként való bejegyzését, ehhez a nagykuratórium állásfoglalását kérte. 

Ha elvonatkoztatunk a bonyolult jogi értelmezésektől és leegyszerűsítjük a kérdést, akkor a negyedik megoldás, az általános helyettesítés jöhet szóba: ebben az esetben az MR Rt. szmsz-e alapján szintén Hollós János lenne az ideiglenes vezető, ugyanis Kondor Katalin után ő volt a második ember a rádió élén.

Az új elnök megválasztására szeptemberben kerülhet sor, de ezt megelőzően a kuratóriumi elnökségnek
kompromisszumos jelöltet kellene állítania. Ebben a légkörben ez nagyon nehéz lesz, de én optimista vagyok: ha ebben a fordulóban nem is, a következőben sikeres lehet az elnökválasztás" – fejtette ki Trombitás Zoltán.

Olvasson tovább: